Oftalmologická ambulancia I.

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 14:30
 • Utorok 07:30 - 14:30
 • Streda 07:30 - 14:30
 • Štvrtok 07:30 - 14:30
 • Piatok 07:30 - 14:30

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

+421 (0) 55 229 5871

Poloha v nemocnici: stará budova, časť A, III. poschodie

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

 • vyšetrenie zrakovej ostrosti
 • vykorigovanie refrakčných chýb okuliarmi
 • vyšetrenie farbocitu (pseudoizochromatické tabuľky, anomaloskop)
 • keratometria
 • meranie vnútroočného tlaku (aplanačne, bezkontaktná tonometria)
 • gonioskopia
 • perimetria
 • vyšetrenie štrbinovou lampou
 • oftalmoskopia nepriama
 • fundoskopia kontaktnou a bezkontaktnou metódou
 • vyšetrenie svalovej rovnováhy
 • vyšetrenie motility bulbu a uhol strabizmu
 • vyšetrenie kontrastu senzitivity
 • vyšetrenie slzného filmu a rohovkovej citlivosti
 • šitie rán mihalníc, odstránenie cudzích teliesok z oka a vonkajších obalov oka
 • výplach spojovkového vaku
 • aplikácia subkonjuktiválnych, parabulbárnych injekcií
 • operácie chalazea, hordeola, incízia abcesu, sondáž a prestrek slzných ciest
 • suturovanie povrchových rán, incízie a drenáž rán, úrazy hlavy

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

 • vyšetrovacie metódy pomocou laserov /OCT, laserové scanovacie metódy, Heidelberg engeneering, HRT/
 • vyšetrenie adaptácie na tmu a diagnostika šeroslepoty
 • vyšetrenie farbocitu anomaloskopom

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

 • Komunikujeme v anglickom a nemeckom jazyku

Praktické informácie

Personálne obsadenie

MUDr. Zgabur Daniela Oftalmologická ambulancia I., Železničná nemocnica Košice

Rodáková Marcela Oftalmologická ambulancia I., Železničná nemocnica Košice

Horváth Valéria Oftalmologická ambulancia I., Železničná nemocnica Košice

MUDr. Dvorská Ingrid Oftalmologická ambulancia I., Železničná nemocnica Košice