Ambulancia všeobecného lekára VI. Plešivec

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 14:30
 • Utorok 07:00 - 15:00
 • Streda 07:00 - 14:00
 • Štvrtok 07:00 - 15:00
 • Piatok 07:00 - 14:00

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

058/732 5834

ul. Štítnicka 254 PLEŠIVEC
Poloha v nemocnici: prízemie

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

 • akútne ošetrenia
 • vstupné vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, tlak krvi, palpačné vyšetrenie)
 • diagnostika nálezov zistených pri vstupnom vyšetrení
 • tvorba liečebného plánu
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • základné vyšetrenia
 • odbery materiálu na hematologické, biochemické, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia
 • infúzna liečba
 • očkovanie (chrípka, tetanus, pred cestou do zahraničia…)
 • kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta pri chronických ochoreniach
 • dispenzarizácia chronicky chorých
 • objednávanie pacientov na zobrazovacie pomocné vyšetrenia (USG, RTG…)
 • vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského preukazu, zbrojného preukazu a iné
 • vypisovanie kúpeľných návrhov, práceneschopností, lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, poisťovne a iné inštitúcie
 • konzultácia výsledkov vyšetrení od odborných lekárov
 • telefonická a elektronická konzultácia
 • vyšetrenia CRP

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

 • Realizácia špeciálnych vyšetrení vo vzťahu k práci

Personálne obsadenie

MUDr. Peter Beňo Ambulancia všeobecného lekára VI. Plešivec, Železničná nemocnica Košice lekár