Angiologická ambulancia

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 08:00 - 14:00
  • Utorok 08:00 - 14:00
  • Streda 08:00 - 14:00
  • Štvrtok 08:00 - 14:00
  • Piatok 08:00 - 14:00

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

055/229 5831

Poloha v nemocnici: nová budova, časť A, prízemie

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

Kompletné angiologické vyšetrenie, kontrolné angiologické vyšetrenie, odbery krvi a zhodnotenie laboratórnych výsledkov, prípadne výsledkov pomocných vyšetrení, ultrasonografické  vyšetrenie žíl a tepien, zhodnotenie chladového testu a fotopletyzmografie.

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

Zhodnotenie kompletného lipidového profilu a ostatných rizikových faktorov cievnych ochorení s následným medicínskym poradenstvom.

Personálne obsadenie

MUDr. Horvát Peter Angiologická ambulancia, Železničná nemocnica Košice lekár