Rádiologické oddelenie

Železničná nemocnica Košice

Pracovná doba oddelenia

 • Pondelok 07:00 - 14:12
 • Utorok 07:00 - 14:12
 • Streda 07:00 - 14:12
 • Štvrtok 07:00 - 14:12
 • Piatok 07:00 - 14:12Ordinačné hodiny – USG pracovisko:
Pondelok: 8.00 – 12.30
Utorok: 8.00 – 12.30
Streda: 8.00 – 12.30
Štvrtok: 8.00 – 12.30
Piatok: 8.00 – 12.30

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

055/229 5725 - Röntgen

055/229 5870 Primár
055/229 5867 USG - ultrazvuk
055/229 5893 Magnetická rezonancia
055/229 5984 CT

Poloha v nemocnici:
USG – Stará budova, časť A, II. poschodie
Denzitometria (DXA) - Stará budova, časť A, II. poschodie
RDG – Stará budova časť B, I. poschodie
CT – Stará budova časť B, Prízemie
NMR – Stará budova, Prízemie

O oddelení

MEDICÍNSKE VÝKONY

Rádiologické oddelenie je vybavené modernou diagnostickou technikou s digitalizovanými výstupmi pre archivovanie obrazových dát, čo umožňuje do značnej  miery znižovať zdravotné riziká ožiarenia a v neposlednom rade skvalitňuje a zrýchľuje uchovávanie a prenos dát (systém PACS).

Oddelenie v súčasnosti zabezpečuje:

 • základné skiagrafické vyšetrenie skeletu a mäkkých častí
 • celotelové ultrasonografické vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • komplexné vyšetrenie magnetickou rezonanciou
 • celotelové denzitometrické vyšetrenie

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

 • Biopsie vnútrobrušných orgánov a pľúc, drenáže dutých orgánov pod CT kontrolou.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

 • na USG vyšetrenia ráno majú prednosť diabetici,
 • USG prsníkov sa realizuje po 11,00

Náš tím

MUDr. Drahovská Ivica, PhD. Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice primár

MUDr. Bicák Juraj Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Bolnová Dana Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Kiss František Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Hvozdíková Lucia Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Hubaľová Mária Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Vagnerová Monika Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice lekár

Plichta Tomáš Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice vedúci rádiologický technik