Hematologická a transfuziologická ambulancia

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

 • Utorok 07:00 - 14:30
 • Streda 07:00 - 14:30
 • Štvrtok 07:00 - 14:30
 • Piatok 07:00 - 14:30
 • Odber krvi Po. - Pia.
   07:00 - 10:00

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

+421 (0) 55 229 5784

Telefonické objednávanie pacientov po 12,00 hod.
Poloha v nemocnici: stará budova, časť B, prízemie

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

 • komplexné vyšetrenie pacienta s hematologickým ochorením, vrátane anamnézy, objektívneho vyšetrenie, odberu krvi, moču, kostnej drene, realizácia pomocných vyšetrovacích metód, zhodnotenia vyšetrení a odporúčanie liečebného postupu
 • komplexná diagnostika vrodených a získaných porúch zrážanlivosti krvi, zvýšenej náchylnosti na vznik trombózy
 • monitorovanie účinnosti liečby a sledovanie aktivity ochorenia
 • ambulantné podávanie infúznej liečby aj krvných derivátov
 • dispenzár pacientov
 • realizujeme podpornú hematologickú liečbu aj pri nehematologických onkologických ochoreniach
 • vykonávame hematologické poradenstvo a konzultácie v rámci diferenciálnej diagnostiky pre iné odbornosti : praktický lekár pre dospelých,  gynekológia a pôrodníctvo, neurológia, angiológia, nefrológia, reumatológia, podľa potreby aj pre iné odbornosti

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Realizujeme vyšetrenia len objednaných pacientov (okrem akútnych stavov).

Personálne obsadenie

MUDr. Marián Fedor, PhD. Hematologická a transfuziologická ambulancia, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Grüllingová Mária, PhD., MPH Hematologická a transfuziologická ambulancia, Železničná nemocnica Košice lekár