Otorinolaryngologická ambulancia I.

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:00 - 14:00
 • Utorok 08:00 - 14:00
 • Streda 08:00 - 14:00
 • Štvrtok 08:00 - 14:00
 • Piatok 08:00 - 14:00

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

+421 (0) 55 229 5892

Poloha v nemocnici: nová budova, časť A, II. poschodie

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

ORL ambulancie sa zaoberajú prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách dýchacích orgánov, hltana, pažeráka, krku, slinných žliaz maxilofaciálnej oblasti zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti. Liečebno – preventívna starostlivosť sa poskytuje hlavne pre zamestnancov ŽSR a ZSSK.

Foniatrická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, prevenciou a posudzovaním porúch interpersonálnej komunikácie, spôsobených poruchami sluchu, hlasu a reči.

Základné ORL vyšetrenie

 • vyšetrenie nosa, hltana, hrtana, uší, krku,
 • vyšetrenie nosovými a ušnými zrkadlami, nepriama laryngoskopia.

Audiometria

 • tónové prahové vyšetrenie sluchu
 • tónové nadprahové vyšetrenie SISI, Lőscher, Fowler

Tympanometria

 • vyšetrenie funkčnosti sluchovej trubice
 • vyšetrenie strmienkových reflexov

Laryngostroboskopia

 • vyšetrenie hlasiviek
 • laryngostroboskop Wolf

Mikroskopické vyšetrenie uší

 • binokulárne vyšetrenie vonkajšieho a stredného ucha

Katetrizácia sluchovej trubice

Paracentéza

Zastavenie krvácania z nosa leptaním, tamponádou

Punkcie čeľustných dutín vrátane výplachu a / alebo instilácie medikamentov

Odstránenie cudzieho telesa z nosa, hltana a ucha

Punkcia a incízia paratonzilárneho abscesu

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

Foniatrické vyšetrenie

 • vyšetrenie reči, hlasu a sluchu foniatrom
 • hlasové, dychové a fonačné cvičenia
 • výber, nastavenie a pridelenie naslúchacieho aparátu

Personálne obsadenie

MUDr. Horáková Martina Otorinolaryngologická ambulancia I., Železničná nemocnica Košice lekár