Ambulancia všeobecného lekára VII. Spišská Nová Ves

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:15 - 15:00
 • Utorok 07:15 - 14:00
 • Streda 07:15 - 15:00
 • Štvrtok 07:15 - 14:00
 • Piatok 07:00 - 13:00

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

053/416 6143

ul. Chrapčiakova 1, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Poloha v nemocnici: II. poschodie

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

 • akútne ošetrenia
 • vstupné vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, tlak krvi, palpačné vyšetrenie)
 • diagnostika nálezov zistených pri vstupnom vyšetrení
 • tvorba liečebného plánu
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • základné vyšetrenia
 • odbery materiálu na hematologické, biochemické, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia
 • infúzna liečba
 • očkovanie (chrípka, tetanus, pred cestou do zahraničia…)
 • kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta pri chronických ochoreniach
 • dispenzarizácia chronicky chorých
 • objednávanie pacientov na zobrazovacie pomocné vyšetrenia (USG, RTG…)
 • vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského preukazu, zbrojného preukazu a iné
 • vypisovanie kúpeľných návrhov, práceneschopností, lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, poisťovne a iné inštitúcie
 • konzultácia výsledkov vyšetrení od odborných lekárov
 • telefonická a elektronická konzultácia
 • vyšetrenia CRP

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

 • Realizácia špeciálnych vyšetrení vo vzťahu k práci

Personálne obsadenie

MUDr. Gálová Natália Ambulancia všeobecného lekára VII. Spišská Nová Ves, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Lenka Rerková Ambulancia všeobecného lekára VII. Spišská Nová Ves, Železničná nemocnica Košice Lekár