Neurologická ambulancia I.

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 14:30
  • Utorok 07:30 - 14:30
  • Streda 07:30 - 14:30
  • Štvrtok 07:30 - 14:30
  • Piatok 07:30 - 14:30

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

055/229 5883, 055/229 5857

055/229 5866 sestra
055/229 5884 EEG - sestra
055/229 5728 EMG - sestra

Poloha v nemocnici: nová budova, časť A, I. poschodie

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

  • EEG, EMG, USG magistrálnych ciev mozgu, transkraniálna farebná duplexná sonografia.
  • Ako súčasť diagnostických a terapeutických výkonov v neurológii neurologická ambulancia realizuje lokálne perineurálne blokády, paravertebrálne blokády.

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

  • Ozonoterapia a terapia vertebrogénnych ochorení metódou Orthokin

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

  • Periradikulárna terapia pod CT kontrolou – PRT (ozonoterapia a Orthokin) sa realizuje v stredu po 13.00 hod.

Personálne obsadenie

MUDr. Borošová Tatiana Neurologická ambulancia I., Železničná nemocnica Košice zástupca primára

MUDr. Tormašiová Mária, PhD. Neurologická ambulancia I., Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Janočková Mária Neurologická ambulancia I., Železničná nemocnica Košice lekár