Psychologická ambulancia

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 16:30
 • Utorok 07:00 - 15:00
 • Streda 07:00 - 15:00
 • Štvrtok 07:00 - 15:00
 • Piatok 07:00 - 13:30

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

+421 (0) 55 229 5877

Poloha v nemocnici: stará budova, časť B, II. poschodie

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

Psychologická ambulancia garantuje služby v oblasti klinickej psychológie, dopravnej psychológie a pracovnej a organizačnej psychológie.

Naša ambulancia je špecializované certifikované pracovisko, ktoré pre klientov a zákazníkov poskytuje vyšetrenie psychickej spôsobilosti osôb pri výbere na vhodné pracovné miesto.

 • Posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb na vedenie motorového vozidla
 • klinickú psychodiagnostiku – pre všetky medicínske odbory,
 • starostlivosť v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie,
 • individuálnu aj rodinnú psychoterapiu,
 • krízovú intervenciu,
 • klinické poradenstvo,
 • nácvikové a tréningové programy,
 • konzultačnú činnosť.

Psychologická ambulancia je špecializované certifikované pracovisko, ktoré pre klientov a zákazníkov poskytuje vyšetrenie psychickej spôsobilosti osôb pri výbere na pracovné pozície:

 • dopravno psycholog. vyš. so zameraním na zákon 245/2010,
 • v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • držanie, nosenie a používanie zbraní a streliva,
 • vodičov v premávke na pozemných komunikáciách,
 • inštruktorov autoškôl,
 • pred nástupom do zamestnania – podľa požiadavky zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práce so zameraním na neuropsychickú záťaž.

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

 • biofeedback

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ako sa na vyšetrenie pripraviť:

 • Vyšetrenie nevyžaduje zvláštnu prípravu, je potrebné prísť v dobrej psychickej a telesnej kondícii (počas neprítomnosti telesného ochorenia, vyspatý, bez užitia alkoholu alebo psychotropných látok).
 • Pred vyšetrením každý vodič podpisuje čestné prehlásenie, kde sa uvádza, že je v dobrom psychickom a fyzickom stave, nie je momentálne práceneschopný, nevykonával nočnú prácu a necíti sa vyčerpaný alebo inak unavený.

Doneste si:

 • Okuliare – pokiaľ ich nosíte, a zdravotnú dokumentáciu.
 • Občiansky a vodičský preukaz (pokiaľ žiadate o vyšetrenie pre udelenie vodičského, či zbrojného preukazu

Personálne obsadenie

Mgr. Fonyiová Deana Psychologická ambulancia, Železničná nemocnica Košice

Demjanová Ľudmila Psychologická ambulancia, Železničná nemocnica Košice

PhDr. Samselyova Valéria Psychologická ambulancia, Železničná nemocnica Košice