Nemocnica Michalovce

NEMOCNICA
SVET ZDRAVIA MICHALOVCE

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Našim pacientom poskytujeme nielen príjemnejšie liečivé prostredie, ale ešte viac odborníkov a špecializovaných pracovísk v ďalších medicínskych špecializáciách.

VAŠE 2 % POMÔŽU VIAC AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. Podporte aj tento rok vašu nemocnicu alebo polikliniku. Viac info

Dôležité oznamy

VAKCINAČNÉ CENTRUM – prihlasovanie náhradníkov

Pre prihlasovanie sa ako náhradník prioritne využite online formulár. Aktuálne platná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 96/2021 Z.z.

Akonáhle sa kapacita očkovacieho centra v daný deň naplní a ak sa na očkovanie v konkrétny deň nedostavia všetky osoby, ktoré sú objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému, budeme prednostne kontaktovať osoby práve zo zoznamu náhradníkov.


COVID vakcinácia

Vakcinácia v michalovskej nemocnici prebieha vo vakcinačnom centre na Duklianskej ulici. V prevádzke je päť ambulancií s celkovou dennou kapacitou približne 300 ľudí. Vakcinačné centrum je v prevádzke v pracovné dni od 7.45 do 14.30 h. Bližšie informácie nájdete TU.

V prípade, že sa neviete dostaviť na druhú vakcináciu alebo potrebujete v daný deň nevyhnutne zmeniť čas druhej vakcinácie, tak nás prosím kontaktujte v pracovné dni na čísle +421 917 609 274 od 08:00 hod. do 15:30 hod.

Aktuálne je otvorené prihlasovanie v súlade so stratégiou MZSR. Upozorňujeme, že vyšla nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 96/2021 Z.z., ktorá upravuje kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.


ANTIGÉNOVÝ TEST COVID-19

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 11. 01. 2021 je potrebné využiť online objednávkový systém.

Objednať sa môžete prostredníctvom webu www.korona.gov.sk, kde je potrebné vyplniť elektronický formulár.

Odberné miesto Nemocnice Svet zdravia Michalovce otestuje len objednaných ľudí. Vyberte si miesto a termín odberu, správne vyplňte Vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ďakujeme

Presnú polohu mobilného odberového miesta si môžete pozrieť v nasledujúcej mape


Michalovská nemocnica bude od zajtra poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť

V súvislosti s nariadením MZ SR bude Nemocnica Svet zdravia Michalovce od zajtrajšieho dňa, 20. novembra, poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

S výnimkou onkologických operácií bude pozastavená plánovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu:

 • plánovaných operačných výkonov,
 • plánovaných intervencií,
 • plánovaných hospitalizácií.

Diagnostická a ambulantná zdravotná starostlivosť pokračuje bez obmedzenia.

Nemocnica zároveň zvýšila počet OAIM lôžok (na osem) s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie pre COVID pacientov. Aktuálne je na COVID lôžkach michalovskej nemocnice hospitalizovaných 32 pacientov, z toho piati potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie.


PRACOVISKO NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY UŽ FUNGUJE V NOVÝCH PRIESTOROCH

Vážení pacienti, chceme Vás touto cestou informovať o spustení nového pracoviska nukleárnej medicíny v suteréne budovy Onkologického centra Nemocnice Svet zdravia Michalovce. Pracovisko bolo presťahované z Duklianskej ulice na ulicu Špitálsku.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je potrebné termín vyšetrenia dohodnúť telefonicky (nie osobne) na čísle +421 56 641 6933 alebo +421 908 473 282.

Ďakujeme za pochopenie

Viac...


Nemocnica Svet zdravia Michalovce zavádza centrálnu triáž pacientov

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude v Nemocnici Svet zdravia Michalovce zavedená centrálna triáž pacientov. Je nevyhnutné, aby každý pacient (okrem pacientov privezených RZP, RLP) prešiel týmto stanoviskom za účelom zvýšenia bezpečnosti a minimalizácie šírenia nákazy. Prosíme teda všetkých pacientov o trpezlivosť.

 • V čase 06:00 – 16:00 hod. prebieha triáž pacientov pri vstupe do areálu nemocnice-stará vrátnica (vedľa ambulantného pavilónu)
 • V čase 16:00 – 06:00 hod. prebieha triáž pacientov pred urgentným príjmom. 

Priebeh triáže
Po zmeraní telesnej teploty a zodpovedaní série otázok určí zdravotník ďalší postup. V prípade, ak pacient nevykazuje symptómy charakteristické pre ochorenie COVID-19, dostane zelený náramok (vstup do jednotlivých pavilónov je možný len s prideleným náramkom). Pacient následne pokračuje v štandardnom režime na ambulanciu alebo oddelenie. V prípade, ak pacient vykazuje príznaky ochorenia, je nasmerovaný na infektologickú ambulanciu alebo je informovaný o potrebe kontaktovať svojho všeobecného lekára.

Sprievod pacienta
Za účelom minimalizácie počtu ľudí v jednotlivých pavilónoch prosíme, aby sprievod pacienta vstupoval do budovy len v nevyhnutnom prípade.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.  Sme tu pre Vás.    

Viac...


V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou
platí na základe rozhodnutia RÚVZ Michalovce
v celej nemocnici Svet zdravia Michalovce

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Zákaz platí od 26. augusta 2020, do odvolania.

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU NÁVŠTEV

Návštevy v nemocnici sú v niektorých prípadoch povolené, aby sme zmiernili psychosociálne dôsledky odlúčenia blízkych príbuzných v čase epidemického výskytu ochorenia COVID-19.

 • návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
 • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
 • jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
 • jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),

NÁVŠTEVY ALEBO SPREVÁDZAJÚCE OSOBY SÚ POVINNÉ DODRŽIAVAŤ TIETO OPATRENIA:

 • podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemiologických opatrení,
 • v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie, a ak je to potrebné, vyhľadať zdravotnú starostlivosť,
 • návšteva je povinná pred vstupom na oddelenie vykonať hygienickú dezinfekciu rúk.

Bližšie a podrobnejšie informácie nájdete v kompletnom znení odporúčaných postupov hlavného hygienika SR – Odporúčané postupy


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Michalovce

Filtrovať     AmbulanciaOddelenie Lekár

 • Hľadať

Poďakovania

 • Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať celému tímu pediatrického oddelenia pod vedením MUDr. Dana Jurečková. PhD, za odborný a ľudský prístup pri hospitalizácii môjho…

 • Dobrý deň, sme radi, že ste riešili problém na chirurgickej ambulancii, dňa 2.1. 2019. Chceme poďakovať lekárom a sestričkám  na chirurgii za starostlivosť počas hospitalizácie.…

 • Dobrý deň, prajem. Môj otec bol hospitalizovaný na infekčnom oddelení Vašej nemocnice na prelome roku 2018 a 2019. Chcem vysloviť veľkú vďaku  kolektívu lekárov a…

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte nám touto cestou poďakovať pracovníkom urgentného príjmu za to, ako svedomito si robia svoju prácu. V nedeľu 23.12.2018 sme museli navštíviť urgentný…

 • Vážený pán riaditeľ, prostredníctvom tohto listu sa chcem poďakovať kolektívu lekárov a sestier na Centrálnom príjme za profesionalitu a príkladnú starostlivosť o môjho otca Františka Dudáša, ktorého…

 • Týmto listom chcem poďakovať za záchranu môjho života a starostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá lekármi a sestrami na centrálnom príjme – Urgente. Zvlášť chcem poďakovať pani lekárke…

 • Vážený pán riaditeľ, žiaden človek sa neochudobňuje, keď je dobrý k druhým. Ba naopak: láska, ktorú dáva ostatným, sa mu niekoľkonásobne vráti. Jedno príslovie hovorí:  Šťastie…

 • Chcela by som sa poďakovať celému kolektívu ortopédie, počnúc primárom MUDr. Martinom Žofčákom, všetkým lekárom, manažérke dennej zmeny Monike Draveckej, fyzioterapeutke Katke Havranovej, všetkým sestričkám…

 • Srdečne Vás pozdravujem vážený pán riaditeľ, som v súčasnosti pacientom zdravotníckeho zariadenia, ktoré riadite a rozhodol som sa, že sa s Vami podelím o moje skúsenosti. Hneď na úvod…

 • Vážený pán prednosta MUDr. Radovan Barila, PhD., dovoľte mi, aby som Vám touto cestou poďakovala za lekársku starostlivosť počas mojej hospitalizácie na oddelení onkológie a za…

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie primárovi infektológie MUDr. Štefanovi Zambovi, za citlivý prístup, obetavú prácu, nezištnú a príkladnú starostlivosť, ktorú poskytol…

 • Vážený pán riaditeľ, touto cestou by som sa chcela poďakovať MUDr. Jozefovi Šoltýsovi, primárovi ortopedického oddelenia, MUDr. Marekovi Zubkovi, MUDr. Jánovi Paľovčíkovi a celému tímu zdravotných…

 • Vyslovujem srdečné poďakovanie pani primárke MUDr. Zuzane Tutkovej, pani MUDr. Diane Korsak, zdravotným sestrám, asistentom, sanitárom, fyzioterapeutke pani Anke Gajdošovej, všetkým študentom a praktikantom VŠ a SZŠ,…

 • Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať celému personálu gynekologicko – pôrodníckeho a neonatologického oddelenia. Moje veľké ďakujem patrí zvlášť MUDr. Fantazírovej, pôrodným asistentkám Jozefe Marcinčákovej…

 • Vážený pán MUDr. Jozef Šoltýs, dovoľte mi, aby som Vám touto cestou poďakovala za lekársku starostlivosť počas mojej operácie kolena a hospitalizácie na ortopedickom oddelení Nemocnice…

 • Vážený pane rediteli, vážení kolegové! Dne 8. srpna jsem utrpela úraz hlavy a ramena a privolaná rychlá záchranná služba mne odvezla do Vaší nemocnice, kde…

 • Vážený pán riaditeľ, touto cestou chcem vyjadriť svoju vďaku za starostlivosť vo vašej nemocnici. Moja vďaka patrí hlavne pánovi primárovi z ortopédie, ako aj celému personálu…

 • Dobrý deň, chcela by som sa poďakovať za pekný prístup lekárom, operačnému tímu a zdravotnému personálu z ortopedického oddelenia, najmä p. primárovi, sestrám, najviac sestrám pani Mindžákovej…

 • Vážený pán riaditeľ, v živote mnohých ľudí sú chvíle, kedy sa nezaobídu bez pomoci iných ľudí. No keď je človek odkázaný na pomoc lekárov, až…

 • Milé sestričky! Ďakujem vám všetkým na geriatrii za opateru počas môjho doliečovania po úraze. Prajem vám všetkým veľa zdravia, trpezlivosti s pacientmi a pevné nervy. Vaša práca…

 • Vážený kolektív pracovníkov oddelenia onkologického, interného a chirurgického, srdečne ďakujem vám všetkým za starostlivosť, trpezlivosť pri práci s pacientami a prajem vám, aby ste mohli svoje praktické zručnosti…

 • Ďakujeme neskonale, úprimne za perfektnú zdravotnú starostlivosť o babku Guľášovú na neurologickom oddelení. syn Pavol, jún 2018

 • Dovoľte mi srdečne a s úctou sa poďakovať lekárovi z urológie MUDr. Jaroslavovi Šimkovi za jeho profesionálny a veľmi prívetivý prístup k pacientovi. Prajem veľa zdravia, síl a úspechov v jeho náročnej…

 • Dovoľte mi srdečne a úprimne sa poďakovať celému tímu chirurgického oddelenia pod vedením pána primára MUDr. Štefana Kvaka, pána doktora MUDr. I. Kudyka, zdravotných sestier a asistentiek,…

 • Dňa 1. 12. 2018 som ochorel. Dostal som náhlu mozgovo-cievnu príhodu. Manželka okamžite volala na číslo 112 a do 10 minút mi bola poskytnutá včasná a správna pomoc.…

 • Dobrý deň, pán riaditeľ, touto cestou by som sa chcela ešte raz veľmi pekne poďakovať celému personálu, lekárom, sestričkám a ostatnému obslužnému personálu pod vedením…

 • Rád by som Vám ešte raz poďakoval za Vašu neoceniteľnú pomoc a odhodlanie pri záchrane života môjho otca. Veľká vďaka za starostlivosť Vašu a Vašich…

 • Tento status píšem, lebo cítim, že v dnešnej dobe si nevieme prejaviť vďaku. Ja by som teda chcel poďakovať. Poďakovať, lebo aj to málo niekedy…

 • Dňa 20.11.2017 som na ortopedickom oddelení Vašej nemocnice absolvoval ťažkú operáciu. Teda aspoň ja to tak vnímam. Náhradu bedrového kĺbu. Túto operáciu som odkladal skoro…

 • Drahý kolektív nemocnice, Chcem sa veľmi pekne poďakovať primárovi, lekárom a celému personálu sestier za starostlivosť po operácii kolena na oddelení ortopédie. Prajem Vám krásne vianočné…

 • Zo srdca sa chcem poďakovať pracovníkom interného oddelenia  – JIS (lôžková časť) v nemocnici Michalovce, za promptnú a príkladnú zdravotnú starostlivosť,  v dňoch 18.-19.10.2017, ktorú mi poskytli na…

 • Dovoľte mi, aby som vyslovila poďakovanie pri diagnostikovaní ochorenia mojej dcéry Mgr. Barbory Antónyovej. 26.10.2017 vďaka promptnej spolupráci infekčného oddelenia na čele s primárom Zambom a…

 • Dobrý deň, chcela by som sa touto cestou poďakovať doktorom a sestričkám z pľúcneho a interného oddelenia za profesionálny a ľudský prístup k môjmu nebohému otcovi Michalovi Styrančákovi. Ďakujem, s pozdravom…

 • Srdečne ďakujem celému personálu Ortopedického oddelenia v Michalovciach, všetkým lekárom a sestričkám za ich fantastickú opateru a prístup k pacientovi, trpezlivosť a lásku, s ktorou…

 • Píšem za môjho syna Juraja Komárika narodeného 28. 7. 1983, ktorý absolvoval operáciu žlčníka v auguste 2017 vo vašej nemocnici na chirurgickom oddelení. Veľmi sa…

 • Vážený pán riaditeľ, Prosím tlmočte moje veľké a úprimné poďakovanie pani primárke Krajňákovej a celému kolektívu JIS I. interného oddelenia za veľmi profesionálny a ľudský prístup pri liečbe…

 • Poďakovanie za ľudský prístup k pacientovi. Koncom júna som bola na ortopedickej ambulancii na vyšetrení pre bolesti bedrového kĺbu u p. primára Farkaša. Po konzultácii…

 • V dňoch 11.-12. septembra 2017 som bola hospitalizovaná v michalovskej nemocnici na oddelení OAIM. Bola mi poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorú môžem nazvať ako nadštandardnú. Na…

 • Poďakovanie ortopedickému oddeleniu od pani Boženy Gáborovej, ktorá posiela poďakovanie primárovi Františkovi Farkašovi: Je to vynikajúci primár s dobrým srdcom, je ústretový, rovnako aj celý…

 • Dobrý deň, pán riaditeľ, môj manžel Andrej Lojan nar. 1950 z Michaloviec bol po mozgovej príhode hospitalizovaný na JIS neurologického oddelenia. Počas jeho pobytu na…

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať primárke pediatrického oddelenia a hlavne personálu sestier za ich príkladnú starostlivosť počas môjho pobytu na oddelení s mojou…

 • Poďakovanie Touto cestou by som sa rád poďakoval Vašej pracovníčke Lucii Vojtovičovej, ktorá pracuje na neurologickom oddelení, že v dňoch 29.6.2017 – 5.7.2017 bola ako…

 • Poďakovanie Touto cestou chcem poďakovať primárovi MUDr. Farkašovi, MUDr. Popjakovi, celému kolektívu sestier, operačným sestrám a pomocnému personálu za odbornú starostlivosť a ľudský prístup ku…

 • Pochvala za poskytnutie zdravotnej starostlivosti na infekčnom oddelení Týmto sa Vám chcem poďakovať za dôkladnú zdravotnú starostlivosť počas mojeje hospitalizácie od 13.06.2017 do 17.06.2017 na…

 • V týchto dňoch som navštívila chirurgické oddelenie, konkrétne pána primára MUDr. Kvaka. Chcem touto cestou vyjadriť vďaku za pekné prijatie, ochotu a čas, ktorý mi…

 • Chcela by som touto cestou vyjadriť poďakovanie skvelému lekárovi, primárovi chirurgického oddelenia MUDr. Štefanovi Kvakovi , ktorý mi svojim ľudským a odborným prístupom pomohol prekonať…

 • Poďakovanie Tibava, 16.05.2017 Touto cestou by som sa chcela poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu otcovi, ktorý bol hospitalizovaný na chirurgickom oddelení NsP Š.…

 • Vážený pán riaditeľ. Po diagnostikovaní zhubného nádoru prsníka som bola operovaná vo Fakultnej nemocnici v Košiciach. Pre následnú onkologickú liečbu, aj vzhľadom na jej zdĺhavosť,…

 • Vážený pán riaditeľ, dňa 18.01.2017 bol na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO) prijatý vo veľmi vážnom stave otec, brat, priateľ, kolega, kamarát Vladislav B.…

 • Dovoľte mi touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie celému tímu infekčného oddelenia NsP Š.Kukuru v Michalovciach pod vedením primára MUDr.Štefana Zambu a vedúcej sestry PhDr.Viery Ivankovej…

 • Dobry den, dna 10.1.2017 bol prijaty a nasledne hospitalizovany moj brat Marcel Pristas.Touto cestou by som chcel vyjadrit podakovanie v mene svojom a celej nasej…

 • Dobrý deň. Chcem sa z úprimného srdca poďakovať celému tímu na oddelení ARO za príkladnú starostlivosť o moju mamu Ľudmilu Gácikovú, s ktorou bojovali o…

 • Vážený pán riaditeľ, keďže som mal veľké bolesti v pravom bedrovom kĺbe, bolo nutné riešiť tento stav operáciou. Po dlhšom uvažovaní som sa rozhodol pre operáciu…

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala za starostlivosť MUDr. Bohdanovi Koziakovi. Som v dispenzári POKO ambulancie a v decembri som bola aj jeho pacientkou na chirurgickom…

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Špitálska ul. č. 2, 071 01 Michalovce

IČO: 44927380
DIČ: 2022880134
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 (0) 56 6416 999
FAX: +421 (0) 56 6423 625
e-mail: nemocnica.mi@svetzdravia.com

Hlavná recepcia: +421 (0) 56 641 6701, 6702
Recepcia ambulancie: +421 (0) 56 641 6703
Recepcia urgentný príjem: +421 (0) 56 641 6603

Asistentka riaditeľa
Mgr. Anna Janíková
tel.: +421 (0) 56 6416 999
mobil: +421 918 699 060
e-mail: sekretariat.mi@svetzdravia.com

Manažér prevádzky
Ing. Vladimír Bajus
tel.: +421 (0) 56 6416 965
e-mail: vladimir.bajus@svetzdravia.com

 

Kontakty nová budova

Nemocnica novej generácie - 056/641 + klapka

 • Všeobecné kontakty

  Prízemie

  MiestnosťČíslo miestnostiKlapka
  RECEPCIA 6701, 6702
  Recepcia URGENTS0-86603
  Stanovisko sestier URGENTS0-96604
  RECEPCIA AMBULANTNÝ PAVILÓN6703
  Strážna služba6900
  DISPEČING6800

 • Klaster OAMIS a urgent

  Prízemie

  MiestnosťČíslo miestnostiKlapka
  Chirurgická ambulancia 1U0-36605
  Chirurgická ambulancia 2U0-16606
  Zákroková miestnosťU0-26607
  Jednotka neodkladnej úrazovej starostlivostiU0-46600
  AmbulanciaU0-76608
  Vyšetrovňa/izolačná miestnosťU0-86609
  Ambulancia: Jednotka neodkladnej všeobecnej starostlivostiU0-96610
  AmbulanciaU0-76608
  Vyšetrovňa/izolačná miestnosťU0-86609
  Ambulancia: Jednotka neodkladnej všeobecnej starostlivostiU0-96610
  Službukonajúci lekár URGENTL0-36611
  Primár urgentuPRIM0-76612
  Službukonajúci lekár URGENTL0-56613
  Sesterská izbaS0-76614
  Stanovisko sestier OAIM 1  S0-66615
  Stanovisko sestier OAIM 2  S0-56616
  OAMIS detskéOAMIS0-76617
  Vyšetrovňa/KonzultácieV0-56618
  Službukonajúci lekárL0-26619
  PrimárPRIM0-66620
  Klaster OAMIS a URGENT –  Manažér klastra a vedúca sestraVS0-16621
  Lekárska izba L0-16622
  Denná miestnosť sestry JISS0-16623
  Stanovisko sestier NEUROLÓGIAS0-26624
  Stanovisko sestier CHIRURGIA, INTERNÉS0-36625
  Stanovisko sestier TRAUMATOLÓGIAS0-46626

 • Rádiologický klaster

  Prízemie

  MiestnosťČíslo miestnostiKlapka
  Evidencia rádiológieS0-106636
  Vedúci RDG technikPRAC0-36637
  MamografiaV0-136638
  USG 1V0-126639
  USG 2V0-116640
  Ovládač magnetickej rezonancie6641
  RTG 16642
  RTG 26643
  RDG CT6644
  Pracovňa lekárov 1PRAC0-16645
  Pracovňa lekárov 2PRAC0-26646
  Denná miestnosť RDGDM0-16602

 • Klaster Žena a dieťa

  1. poschodie

  MiestnosťČíslo miestnostiKlapka
  Vyšetrovňa/sesterský pult UROLÓGIAV1-36651
  Službukonajúci lekár6652
  Denná miestnosť personálDM1-36653
  Lekárska izba – UrológiaKM1-16655
  Lekárska izbaL1-46656
  Primár gynekológie a pôrodníctva PRIM1-36657
  Sesterský pult PEDIATRIA  SP1-16660
  SestryS1-16659
  InkubátoryN1-26661
  Službukonajúci lekárL1-16662
  Klaster Žena a dieťa – Manažérka klastra a vedúca sestraVS1-16663
  Primár pediatrie a neonatológiePRIM1-26665
  Lekárska izbaL1-26664
  Prijímacia ambulanciaA1-16666
  Vyšetrovňa ŠESTONEDELIEV1-26667
  Sesterský pult ŠESTONEDELIE SP1-26668
  Recepcia PÔRODNICA 6669
  Prijímacia ambulancia PÔRODNICAA1-26670
  Príprava liečivPL1-36671

 • Chirurgický klaster

  1. poschodie

  MiestnosťČíslo miestnostiKlapka
  Sesterský pult UROLÓGIA SP1-46650
  Denná miestnosť personálDM1-36653
  Lekárska izba – UrológiaKM1-16655
  Lekárska izbaL1-46656
  Primár urológiePRIM1-46658

  2. poschodie

  MiestnosťČíslo miestnostiKlapka
  Sesterský pult CHIRURGIASP2-16710
  Vyšetrovňa CHIRURGIAV2-16711
  Službukonajúci lekárL2-16699
  Chirurgický klaster – manažérka klastra a vedúca sestraVS2-16706
  Primár chirurgiePRIM2-26707
  Lekárska izba CHIRURGIAL2-26708
  Prijímacia ambulanciaA2-26709

  3. poschodie

  MiestnosťČíslo miestnostiKlapka
  Sesterský pult ORTOPÉDIA SP3-26750
  Sesterský pult TRAUMATOLÓGIA  SP3-16755
  Vyšetrovňa TRAUMATOLÓGIA V3-16751
  Službukonajúci lekár L3-16752
  Primár ortopédiePRIM3-16753
  Primár traumatológiePRIM3-26754
  Lekárska izba TRAUMATOLÓGIA, ORTOPÉDIAL3-26756
  Prijímacia ambulanciaA3-16757
  Vyšetrovňa ORTOPÉDIAV3-26758

 • Internistický klaster

  2. poschodie

  MiestnosťČíslo miestnostiKlapka
  Sesterský pult NEUROLÓGIA SP2-46690
  Vyšetrovňa NEUROLÓGIAV2-46691
  Sesterský pult INTERNÉSP2-26720
  Vyšetrovňa INTERNÉV2-26721
  Sesterský pult PNEUMOLÓGIA SP2-36730
  Vyšetrovňa PNEUMOLÓGIAV2-36731
  Službukonajúci lekár NEUROLÓGIAL2-66692
  Službukonajúci lekár INTERNÉL2-56693
  Lekárska izba PNEUMOLÓGIAL2-36694
  Internistický klaster – manažérkaklastra a vedúca sestraVS2-26695
  Lekárska izbaL2-46696
  Primár internej medicínyPRIM2-36697
  Primár neurológiePRIM2-46698
  Službukonajúci lekárL2-16699
  Lekárska izbaL2-46696
  Primár internej medicínyPRIM2-36697
  Primár neurológiePRIM2-46698
  Prijímacia ambulanciaA2-26709

 • Klaster JZS, COS, CS

  3. poschodie

  MiestnosťČíslo miestnostiKlapka
  Operačná sála ORTOPÉDIAO3-16732
  Operačná sála TRAUMATOLÓGIAO3-26733
  Operačná sála CHIRURGIAO3-36734
  Operačná sála GYNEKOLÓGIAO3-46735
  Operačná sála UROLÓGIAO3-56736
  Protokol6737
  Stanovisko sestier COS  S3-26738
  Výdaj sterilných pomôcokVSP3-16745
  Denná miestnosť sestier CS6746
  Nečistá strana sterilizácie6747
  Vedúci sterilizácieVST3-16748
  Recepcia6760
  Konzultačná miestnosťKM3-16759
  Klaster COS a CS – manažérka klastra a vedúca sestraVS3-16761
  Zotavovacia miestnosť /dospávanieZOT3-16762

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia+421 56 641 6832, +421 56 641 6701
Ambulancia ambulantného podávania chemoterapie+421 56 641 6489
Ambulancia cestovnej medicíny+421 56 641 6809
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy+421 56 641 6801
Ambulancia klinickej onkológie - POKO+421(0) 566416 864
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie+421 56 641 6814
Ambulancia pneumológie a ftizeológie+421 56 641 6807
Ambulancia úrazovej chirurgie (príjmová a ÚPS)+421 56 641 6824
Ambulancia úrazovej chirurgie+421 56 641 6824
Ambulancia vnútorného lekárstva+421 56 641 6800
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých+421 56 641 6822
Ambulancia všeobecného lekárstva+421 (0) 566416 568
Anestéziologická ambulancia+421 (0) 566416 823
Centrum intervenčnej angiológie
Angiologická ambulancia +421 56 641 6804
Audiometrické pracovisko+421 56 641 6815
Centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia+421 (0) 566416 738, +421 (0) 566416 748
Centrum športovej medicíny+421 56 641 6831
Chirurgická ambulancia+421 56 641 6826
Chirurgické oddelenie+421 (0) 566416 710
CHIRURGICKÝ KLASTER
Cievna chirurgická ambulancia+421 56 641 6825
Dermatovenerologická ambulancia+421 56 641 6932
Endokrinologická ambulancia+421 56 641 6801
Geriatrická ambulancia+421 56 641 6889
GERIATRIA, ODCH+421 (0) 566416 889
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie+421 (0) 566416 669
Gynekologicko-pôrodnícke ambulancieambulancia I. +421 56 641 6819,
ambulancia II./mamologická poradňa +421 56 641 6820
Hematologická ambulancia+421(0) 566416 917
Hematologicko – transfúziologické oddelenie+421 (0) 56641 6916
Hepatobiliárne centrum
Infektologická ambulancia+421(0) 566416 905
INFEKTOLÓGIA+421 (0) 56 641 6905
INTERNISTICKÝ KLASTER
Jednodňová zdravotná starostlivosť
KLASTER JZS, COS A CS
KLASTER OAMIS A URGENT
KLASTER ŽENA A DIEŤA
Mammárne centrum+421 56 641 6820, +421 56 641 6825
Neonatologické oddelenie+421 (0) 566416 667
Neurochirurgia
Neurochirurgická ambulancia+421 56 641 6830, 0908 513 874
Neurologická ambulancia+421/56 641 6813
Neurologické oddelenie
OAMIS (ARO, JIS)
- OAIM /ARO/ sestry +421 /0/56 641 6615
- Detská JIS +421 /0/56 641 6617
- JIS chirurgická, JIS interná, JIS neurologická: +421 /0/56 641 6624, 6625, 6626
- Lekárska izba OAMIS: +421 /0/56 641 6622, 6619
- Primár OAMIS: +421 /0/56 641 6620
- Manažér klastra OAMIS a Urgent: +421 /0/56 641 6621
Oddelenie nukleárnej medicíny+421 56 641 6933, +421 908 473 282
Oddelenie pneumológie a ftizeológie
Oddelenie úrazovej chirurgie+421 (0) 566416 710
Vnútorné lekárstvo
Oftalmologická ambulancia+421 56 641 6931
Onkochirugia
Onkologická (radiačná) ambulancia+421 56 6416 865
ONKOLOGICKÝ KLASTER056/641 6873
ORL ambulancia+421/56 641 6816
Ortopedická ambulancia - Endoprotetická poradňa+421 56 641 6834
Ortopedická ambulancia+421 56 641 6821
Ortopedické oddelenie+421 (0) 566416 750
Pediatrická ambulancia+421 56 6416 610
Pediatrická endokrinologická ambulancia+421(0) 566416 814
Pediatrická kardiologická ambulancia+421 56 641 6814
Pediatrická nefrologická ambulancia+421 56 641 6814
Pediatrická neurologická ambulancia+421(0) 566416 811
Pediatrická psychologická ambulancia+421 56 641 6810
Pediatrické oddelenie+421 56 6416 660, 6416 659
Pľúcne diagnostické centrum+421(0) 566416 806
RÁDIOLÓGIA+421 (0) 566416 636
Reumatologická ambulancia+421(0) 566416 341
ŠPECIALIZOVANÉ CENTRÁ
URGENT+421 (0) 566416 603
Urologická ambulancia+421/56 641 6818
Urologické oddelenie+421 (0) 566416 650

Virtuálna prehliadka

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Aktuality

Barbarka z michalovskej nemocnice navštívila prezidentku SR

Barbara Balogová bola jednou z tých, ktorých tento mesiac pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov v Prezidentskom paláci prijala hlava štátu Zuzana Čaputová. Mladá 19-ročná zdravotnícka asistentka pôsobí v Nemocnici Svet zdravia Michalovce na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Ako toto stretnutie s prezidentkou prežívala? Vyspovedali sme ju!

VIAC...

Legenda medicíny MUDr. Štefan Kukura

Pri príležitosti dňa lekárov by sme vám chceli predstaviť legendu medicíny z michalovskej nemocnice MUDr. Štefana Kukuru.  Ako primár chirurgického oddelenia chcel v Michalovciach vybudovať vysoko erudované pracovisko všeobecnej chirurgie podľa odborných zásad popredných kliník.

VIAC...

Príďte darovať krv v žltom! Lebo aj v žltej je dosť červenej!

Stačí, ak si darcovia oblečú žlté tričko či ponožky, nasadia žltú šiltovku, vezmú žltú kabelku alebo kravatu či budú mať aspoň žlté sponky vo vlasoch. Navyše, ak prídu darovať krv v žltom, odmena ich neminie. Domov si odnesú žltý respirátor so sloganom kampane.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície