Ambulancia cestovnej medicíny

V rámci Nemocnice Svet zdravia Michalovce máte možnosť využiť služby našej ambulancie cestovnej medicíny, kde vám lekár – infektológ poradí, do akej krajiny a pred akými infekčnými ochoreniami sa môžete chrániť očkovaním. Očkovanie je jedným z najvýznamnejších objavov v histórii medicíny. K najefektívnejším odborom medicíny patrí preventívna medicína, ktorej súčasťou je aj predchádzanie infekčných chorôb.

Chystáte na exotickú dovolenku alebo pracovnú cestu? Nezabúdajte na riziká v podobe tropických chorôb, ako sú napríklad vírusová hepatitída typu A, brušný týfus, žltá zimnica, malária alebo japonská encefalitída. Proti týmto nákazlivým ochoreniam sa môžete brániť očkovaním, ktoré je potrebné absolvovať v potrebnom časovom odstupe pred vycestovaním.

 
 

Prečo si vybrať ambulanciu cestnej medicíny v Michalovciach

 • Odborný prístup personálu

 • Poradenstvo

 • Objednávanie pacientov telefonicky alebo mailom

Liečebné možnosti/výkony

 • Poradenské služby pre cestovateľov
 • Očkovanie cestovateľov
 • Prevencia malárie
 • Predpis antimalarickej prevencie
 • Konzultácie pred pobytom v trópoch a subtrópoch
 • Komplexné vyšetrenie pred cestou do zahraničia a po návrate
 • Lekárske prehliadky pred dlhodobým pobytom v cudzine
 • Vstupné prehliadky pre cudzincov pred dlhodobým pobytom na Slovensku
 • Zdravotné prehliadky migrantov na základe žiadosti z cudzineckej polície
 • Lekárske prehliadky a vydávanie lekárskych posudkov pre obyvateľov z krajín tretieho sveta
 • Konziliárne služby pre iné zdravotnícke zariadenia

Reportáž z ambulancie

O vaše zdravie sa stará

MUDr. Borková Viktória INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

Pavligová Mária Ambulancia cestovnej medicíny, Nemocnica Michalovce sestra

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

+421 56 641 68 09

Ambulancia sa nachádza v pavilóne A, na 1. poschodí.

Na ošetrenie je možné sa objednať telefonicky, každý pracovný deň od 8:00 do 13:00 hod., alebo mailom na: cestovnamedicina.mi@svetzdravia.com.