Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
 

Ambulancia cestovnej medicíny

V rámci Nemocnice Svet zdravia Michalovce máte možnosť využiť služby našej ambulancie cestovnej medicíny, kde vám lekár – infektológ poradí, do akej krajiny a pred akými infekčnými ochoreniami sa môžete chrániť očkovaním. Očkovanie je jedným z najvýznamnejších objavov v histórii medicíny. K najefektívnejším odborom medicíny patrí preventívna medicína, ktorej súčasťou je aj predchádzanie infekčných chorôb.

Chystáte na exotickú dovolenku alebo pracovnú cestu? Nezabúdajte na riziká v podobe tropických chorôb, ako sú napríklad vírusová hepatitída typu A, brušný týfus, žltá zimnica, malária alebo japonská encefalitída. Proti týmto nákazlivým ochoreniam sa môžete brániť očkovaním, ktoré je potrebné absolvovať v potrebnom časovom odstupe pred vycestovaním.

 
 

Prečo si vybrať ambulanciu cestnej medicíny v Michalovciach

 • Odborný prístup personálu

 • Poradenstvo

 • Objednávanie pacientov telefonicky alebo mailom

Liečebné možnosti/výkony

 • Poradenské služby pre cestovateľov
 • Očkovanie cestovateľov
 • Prevencia malárie
 • Predpis antimalarickej prevencie
 • Konzultácie pred pobytom v trópoch a subtrópoch
 • Komplexné vyšetrenie pred cestou do zahraničia a po návrate
 • Lekárske prehliadky pred dlhodobým pobytom v cudzine
 • Vstupné prehliadky pre cudzincov pred dlhodobým pobytom na Slovensku
 • Zdravotné prehliadky migrantov na základe žiadosti z cudzineckej polície
 • Lekárske prehliadky a vydávanie lekárskych posudkov pre obyvateľov z krajín tretieho sveta
 • Konziliárne služby pre iné zdravotnícke zariadenia

Reportáž z ambulancie

O vaše zdravie sa stará

MUDr. Borková Viktória INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Kaňuchová Kristína INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

Pavligová Mária Ambulancia cestovnej medicíny, Nemocnica Michalovce sestra

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

+421 56 641 68 09

Ambulancia sa nachádza v pavilóne A, na 1. poschodí.

Na ošetrenie je možné sa objednať telefonicky, každý pracovný deň od 8:00 do 13:00 hod., alebo mailom na: cestovnamedicina.mi@svetzdravia.com.