Pediatrická ambulancia

Nemocnica Michalovce

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00
  • ÚPS denne 16:00 - 07:30

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421(0) 566416 507

Ambulancia sa nachádza pri pediatrickom oddelení v pavilóne B.

O ambulancii

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť deťom, ktoré sú odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, pri akútnych stavoch aj priamo. Vykonávame konziliárne vyšetrenia, diagnostické a terapeutické zákroky, predoperačné vyšetrenia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancií sú prijímané deti, ktoré boli odoslané na hospitalizáciu.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Jurečková Dana Pediatrická ambulancia, Nemocnica Michalovce