ONKOLOGICKÝ KLASTER

Nemocnica Michalovce

  Kontakt

  Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

  056/641 6873

  Oddelenie je umiestnené v pavilóne G (oproti hlavnému areálu, cez cestu).

  Oddelenie – ošetrovacia jednotka A (paliatívna starostlivosť): 056/641 6861
  Oddelenie – ošetrovacia jednotka B (radiačná onkológia): 056/641 6862
  Oddelenie – ošetrovacia jednotka C (klinická onkológia): 056/641 6863
  Lekárska izba: 056/641 6870
  Primár oddelenia: 056/641 6867
  Prednosta onkológie/hlavný lekár v odbore onkológia: 056/641 6874
  Manažérka klastra, vedúca sestra: 056/641 6873
  Ambulancia klinickej onkológie: 056/641 6864
  Ambulancia radiačnej onkológie: 056/641 6865
  Ambulantná chemoterapia: 056/641 6868
  Pracovisko externej rádioterapie/lineárny urýchľovač: 056/641 6869
  Fyzik: 056/ 6416 282, 415

  Ordinačné hodiny a kontakty

  O oddelení

  Onkologický klaster zabezpečujeme kuratívnu a paliatívnu starostlivosť zahŕňajúcu:

  • chemoterapiu všetkých solídnych tumorov a lymfómov
  • liečbu akútnej toxicity po chemoterapii ( aj nadregionálne)
  • paliatívnu liečebnú ošetrovateľskú starostlivosť u nevyliečiteľne chorých v súlade s najnovšími platnými poznatkami ( aj nadregionálne)

  Lôžková  časť  oddelenia  disponuje 50  dvoj- a trojlôžkovými izbami, ktoré sú rozmiestnené do troch samostatných ošetrovacích jednotiek.

  LÔŽKOVÁ ČASŤ

  Lôžková časť oddelenia disponuje 50 dvoj- a trojlôžkovými izbami, ktoré sú rozmiestnené do troch samostatných ošetrovacích jednotiek.

  LÔŽKOVÁ ČASŤ PRÍZEMIE (PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ) 

  Na prízemí budovy sa nachádza ošetrovacia jednotka paliatívnej starostlivosti s 12 lôžkami so samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, sociálnymi zariadeniami, chladničkou pre pacientov a televíznym prijímačom.

  LÔŽKOVÁ ČASŤ 1. POSCHODIE – RADIAČNÁ ONKOLÓGIA

  Ošetrovacia jednotka s 19 lôžkami (z toho je jedna izba nadštandardná, 1-lôžková) je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, dennou miestnosťou s chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami.

  LÔŽKOVÁ ČASŤ 2. POSCHODIE – KLINICKÁ ONKOLÓGIA

  Umiestnená je na 2. poschodí budovy a disponuje 19 lôžkami (z toho je jedna izba nadštandardná, 2-lôžková) je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, dennou miestnosťou s chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami.

  V lôžkovej časti poskytujeme komplexnú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov nielen z nášho okresu, ale aj z okresov Sobrance, Humenné, Vranov nad Topľou, Trebišov, Snina, Medzilaborce.

  FYZIKÁLNA ČASŤ

  Zabezpečuje plánovanie rádioterapie, dozimetriu, zaistenie prevádzky a kontroly kvality rádioterapeutických prístrojov.

  RADIAČNÁ ONKOLÓGIA

  Radiačná onkológia patrí medzi najmladšie odbory medicíny. Je aplikovaná približne u 60 % onkologických pacientov. Je to liečebná metóda, ktorá využíva na liečbu zhubných a nezhubných ochorení ionizujúce žiarenie, najčastejšie elektromagnetické fotónové žiarenie. Pracovisko je vybavené novým  lineárnym urýchľovačom firmy Elekta, ktorý bol inštalovaný v roku 2013 a je vybavený  mnoholistovým kolimátorom a portálovým zobrazovaním. Liečime dospelých pacientov so všetkými nádorovými (aj nenádorovými) ochoreniami.

  PRACOVISKO EXTERNEJ RÁDIOTERAPIE (G005)

  Prevádzka na lineárnom urýchľovači
  (situovaná  je na prízemí budovy)

  Ordinačné hodiny:  Po – Pia    7.30 – 14.30    ambulantní pacienti ráno, noví pacienti poobede

  V súčasnosti poskytujeme komplexnú onkologickú liečebno-preventívnu starostlivosť  vo veľmi dobrých a  pre pacientov komfortných priestoroch, s profesionálne dobrým a odborne erudovaným personálom disponujúcim potrebnou medikamentóznou a  liečebnou technikou  a tiež s kvalitným medicínskym zázemím nemocnice. Snažíme sa  vytvárať prostredie prijateľné pre pacientov, napr. majú možnosť tráviť svoj voľný čas v pekne upravenej záhrade pri oddelení. Výhodou pre našich pacientov je aj bezbariérový prístup na oddelenie a možnosť parkovania na blízkom  parkovisku.

  LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  Zabezpečuje komplexnú onkologickú liečbu kuratívnu i paliatívnu  všetkých solídnych tumorov.

  • chemoterapiou – intravenóznou, subkutánnou, perorálnou
  • biologickou  liečbou
  • imunoterapiou
  • hormonálnou liečbou
  • podpornú liečbu pre pacientov s progredujúcim nevyliečiteľným  malígnym  ochorením
  • podávanie krvných derivátov
  • odber krvi na hematologické, sérologické a iné vyšetrenie pred chemoterapiou a pred kontrolnými vyšetreniami
  • odľahčujúce abdominálne a pleurálne  punkcie
  • konziliárnu činnosť
  • dispenzárnu starostlivosť pacientov po liečbe
  • vedecko – výskumnú činnosť
  • odborné špecializované ošetrovateľské služby

  Praktické rady

  Personálne oddelenie

  MUDr. Radovan Barila, PhD. ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce prednosta klastra

  MUDr. Gabriela Herman, MPH ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce primár onkologického klastra

  MUDr. Jana Spišáková ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár špecialista

  MUDr. Zuzana Šantová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

  Jelizaveta Medvegyeva ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

  Mgr. Ivana Butkovská, MBA ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce vedúca sestra onkologického klastra

  MUDr. Klára Oláhová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

  MUDr. Martin Fedorka ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár