ONKOLOGICKÝ KLASTER

Nemocnica Michalovce

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 404

Oddelenie je umiestnené v pavilóne G (oproti hlavnému areálu, cez cestu).

Ordinačné hodiny a kontakty

O oddelení

Onkologický klaster zabezpečujeme kuratívnu a paliatívnu starostlivosť zahŕňajúcu:

 • chemoterapiu všetkých solídnych tumorov a lymfómov
 • liečbu akútnej toxicity po chemoterapii ( aj nadregionálne)
 • paliatívnu liečebnú ošetrovateľskú starostlivosť u nevyliečiteľne chorých v súlade s najnovšími platnými poznatkami ( aj nadregionálne)

Lôžková  časť  oddelenia  disponuje 50  dvoj- a trojlôžkovými izbami, ktoré sú rozmiestnené do troch samostatných ošetrovacích jednotiek.

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Lôžková časť oddelenia disponuje 50 dvoj- a trojlôžkovými izbami, ktoré sú rozmiestnené do troch samostatných ošetrovacích jednotiek.

LÔŽKOVÁ ČASŤ PRÍZEMIE (PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ) 

Na prízemí budovy sa nachádza ošetrovacia jednotka paliatívnej starostlivosti s 12 lôžkami so samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, sociálnymi zariadeniami, chladničkou pre pacientov a televíznym prijímačom.

LÔŽKOVÁ ČASŤ 1. POSCHODIE – RADIAČNÁ ONKOLÓGIA

Ošetrovacia jednotka s 19 lôžkami (z toho je jedna izba nadštandardná, 1-lôžková) je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, dennou miestnosťou s chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami.

LÔŽKOVÁ ČASŤ 2. POSCHODIE – KLINICKÁ ONKOLÓGIA

Umiestnená je na 2. poschodí budovy a disponuje 19 lôžkami (z toho je jedna izba nadštandardná, 2-lôžková) je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, dennou miestnosťou s chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami.

V lôžkovej časti poskytujeme komplexnú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov nielen z nášho okresu, ale aj z okresov Sobrance, Humenné, Vranov nad Topľou, Trebišov, Snina, Medzilaborce.

FYZIKÁLNA ČASŤ

Zabezpečuje plánovanie rádioterapie, dozimetriu, zaistenie prevádzky a kontroly kvality rádioterapeutických prístrojov.

RADIAČNÁ ONKOLÓGIA

Radiačná onkológia patrí medzi najmladšie odbory medicíny. Je aplikovaná približne u 60 % onkologických pacientov. Je to liečebná metóda, ktorá využíva na liečbu zhubných a nezhubných ochorení ionizujúce žiarenie, najčastejšie elektromagnetické fotónové žiarenie. Pracovisko je vybavené novým  lineárnym urýchľovačom firmy Elekta, ktorý bol inštalovaný v roku 2013 a je vybavený  mnoholistovým kolimátorom a portálovým zobrazovaním. Liečime dospelých pacientov so všetkými nádorovými (aj nenádorovými) ochoreniami.

PRACOVISKO EXTERNEJ RÁDIOTERAPIE (G005)

Prevádzka na lineárnom urýchľovači
(situovaná  je na prízemí budovy)

Ordinačné hodiny:  Po – Pia    7.30 – 14.30    ambulantní pacienti ráno, noví pacienti poobede

V súčasnosti poskytujeme komplexnú onkologickú liečebno-preventívnu starostlivosť  vo veľmi dobrých a  pre pacientov komfortných priestoroch, s profesionálne dobrým a odborne erudovaným personálom disponujúcim potrebnou medikamentóznou a  liečebnou technikou  a tiež s kvalitným medicínskym zázemím nemocnice. Snažíme sa  vytvárať prostredie prijateľné pre pacientov, napr. majú možnosť tráviť svoj voľný čas v pekne upravenej záhrade pri oddelení. Výhodou pre našich pacientov je aj bezbariérový prístup na oddelenie a možnosť parkovania na blízkom  parkovisku.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Zabezpečuje komplexnú onkologickú liečbu kuratívnu i paliatívnu  všetkých solídnych tumorov.

 • chemoterapiou – intravenóznou, subkutánnou, perorálnou
 • biologickou  liečbou
 • imunoterapiou
 • hormonálnou liečbou
 • podpornú liečbu pre pacientov s progredujúcim nevyliečiteľným  malígnym  ochorením
 • podávanie krvných derivátov
 • odber krvi na hematologické, sérologické a iné vyšetrenie pred chemoterapiou a pred kontrolnými vyšetreniami
 • odľahčujúce abdominálne a pleurálne  punkcie
 • konziliárnu činnosť
 • dispenzárnu starostlivosť pacientov po liečbe
 • vedecko – výskumnú činnosť
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby

TELEFONICKÉ KONTAKTY

Oddelenie – lôžková časť a (paliatívna starostlivosť): 056/ 6416 509
Oddelenie – lôžková časť b (radiačná onkológia): 056/ 6416 369
Oddelenie – lôžková časť c (klinická onkológia): 056/ 6416 403
Lekárska izba: 056/ 6416 401
Primár oddelenia: 056/ 6416 423
Hlavný lekár odbore onkológia pre skupinu nemocníc svet zdravia: 056/6416 422
Vedúca sestra: 056/ 6416 406Prijímacia ambulancia: 056/6416 405
Ambulancia klinickej onkológie + POKO ambulancia:  056/6416 412
Ambulancia radiačnej onkológie: 056/6416 400
Ambulantná chemoterapia: 056/ 6416 353
Pracovisko externej rádioterapie: 056/ 6416 411
Fyzik: 056/ 6416 282, 415

Personálne obsadenie

MUDr. Radovan Barila, PhD. ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce prednosta klastra

MUDr. Bibiána Béreš Žiarna ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce primár onkologického klastra

MUDr. Gabriela Hermanová, MPH ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce vedúci lekár - úsek radiačná onkológia

MUDr. Bibiána Brezinová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce vedúci lekár – úsek klinická onkológia

MUDr. Renáta Šikrová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár – úsek ambulantného podávania chemoterapie

MUDr. Jana Spišáková ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár špecialista

MUDr. Zuzana Šantová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

Jelizaveta Medvegyeva ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

Kontuľová Anna ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Mgr. Ivana Butkovská ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce vedúca sestra onkologického klastra