Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
 

Onkologický klaster

Onkologický klaster zabezpečuje kuratívnu a paliatívnu starostlivosť zahŕňajúcu:

 • systémovú protinádorovú liečbu (chemoterapia, cielená protinádorová liečba, hormonálna terapia, imunoterapia)
 • liečbu akútnej toxicity po onkologickej terapii
 • rádioterapiu
 • podpornú terapiu

Lôžková časť onkologického klastra je rozdelená na oddelenie klinickej onkológie a oddelenie radiačnej onkológie. Klaster disponuje 40 lôžkami (jedno-,dvoj-, trojlôžkové izby), ktoré sú rozdelené do dvoch samostatných ošetrovacích jednotiek.

 
 

Ordinačné hodiny a kontakty

 • Prijímacia ambulancia / Ambulancia klinickej onkológie

  Deň Odbery Ordinačné hodiny Lekár
  Pondelok – Piatok 7:30 – 8:30 9:00 – 14:30 podľa rozpisu

  sestra: Kasaková Alena
  Príjem 9:00 – 11:00 hod

 • Radiačná ambulancia

  Odbery Ordinačné hodiny Lekár
  Pondelok 7:30 – 8:30 9:00 – 14:30 MUDr. Jana Spišaková
  Utorok 7:30 – 8:30 9:00 – 14:30 MUDr. Jana Spišaková
  Streda 7:30 – 8:30 9:00 – 14:30 MUDr. Marianna Hubnerová
  Štvrtok 7:30 – 8:30 9:00 – 14:30 MUDr. Jana Spišaková
  Piatok 7:30 – 8:30 9:00 – 14:30 MUDr. Jana Spišaková

  ONKO – gynekologické kontroly – streda
  sestra: Mária Moravčíková

 • Ambulancia ambulantného podávania chemoterapie

   

  Odbery Ordinačné hodiny Lekár
  Pondelok 7:30 – 8:30 8:30 – 14:30 amb.č.1 MUDr. Radovan Barila, PhD.
  amb.č.2 MUDr. Lenka Rušinová
  amb.č.3 Dr. Jelizaveta Medvegyeva
  Utorok 7:30 – 8:30 8:30 – 14:30 amb.č.1 MUDr. Radovan Barila, PhD.
  amb.č.2 MUDr. Lenka Rušinová
  amb.č.3 Dr. Jelizaveta Medvegyeva
  Streda 7:30 – 8:30 8:30 – 14:30 amb.č.1 MUDr. Radovan Barila, PhD.
  amb.č.2 MUDr. Lenka Rušinová
  amb.č.3 Dr. Jelizaveta Medvegyeva
  Štvrtok 7:30 – 8:30 8:30- 14:30 amb.č.1 MUDr. Radovan Barila, PhD.
  amb.č.2 MUDr. Zuzana Šantová
  amb.č.3 Dr. Jelizaveta Medvegyeva
  Piatok 7:30 – 8:30 8:30 – 14:30 amb.č.1 MUDr. Radovan Barila, PhD. amb.č.2 MUDr. Lenka Rušinová
  amb.č.3 Dr. Jelizaveta Medvegyeva

  Tel. číslo:
  amb,č1  056 /6416868
  amb.č.2 056 /6416861
  amb.č.3 056 /6416875

  ONKO – gynekologická komisia – pondelok 13:00 – 14:30 amb.č.1

O oddelení

 • Lôžková časť

  Lôžková časť onkologického klastra je rozdelená na oddelenie klinickej onkológie a oddelenie radiačnej onkológie. Klaster disponuje 40 lôžkami (jedno-,dvoj-, trojlôžkové izby), ktoré sú rozdelené do dvoch samostatných ošetrovacích jednotiek.

  LÔŽKOVÁ ČASŤ 1. POSCHODIE

  Ošetrovacia jednotka s 20 lôžkami (z toho dve nadštandardné izby) je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, dennou miestnosťou s chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami.

  LÔŽKOVÁ ČASŤ 2. POSCHODIE

  Umiestnená je na 2. poschodí budovy a disponuje 20 lôžkami (z toho dve nadštandardné izby) je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, dennou miestnosťou s chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami.

  V lôžkovej časti poskytujeme komplexnú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov nielen z nášho okresu, ale aj z okresov Sobrance, Humenné, Vranov nad Topľou, Trebišov, Snina, Medzilaborce.

  FYZIKÁLNA ČASŤ

  Zabezpečuje plánovanie rádioterapie, dozimetriu, zaistenie prevádzky a kontroly kvality rádioterapeutických prístrojov.

 • Radiačná onkológia

  Radiačná onkológia patrí medzi najmladšie odbory medicíny. Je aplikovaná približne u 60 % onkologických pacientov. Je to liečebná metóda, ktorá využíva na liečbu zhubných a nezhubných ochorení ionizujúce žiarenie, najčastejšie elektromagnetické fotónové žiarenie. Pracovisko je vybavené novým  lineárnym urýchľovačom firmy Elekta, ktorý bol inštalovaný v roku 2013 a je vybavený  mnoholistovým kolimátorom a portálovým zobrazovaním. Liečime dospelých pacientov so všetkými nádorovými (aj nenádorovými) ochoreniami.

  PRACOVISKO EXTERNEJ RÁDIOTERAPIE (G005)

  Prevádzka na lineárnom urýchľovači
  (situovaná  je na prízemí budovy)

  Ordinačné hodiny:  Po – Pia    7.30 – 14.30    ambulantní pacienti ráno, noví pacienti poobede

  V súčasnosti poskytujeme komplexnú onkologickú liečebno-preventívnu starostlivosť  vo veľmi dobrých a  pre pacientov komfortných priestoroch, s profesionálne dobrým a odborne erudovaným personálom disponujúcim potrebnou medikamentóznou a  liečebnou technikou  a tiež s kvalitným medicínskym zázemím nemocnice. Snažíme sa  vytvárať prostredie prijateľné pre pacientov, napr. majú možnosť tráviť svoj voľný čas v pekne upravenej záhrade pri oddelení. Výhodou pre našich pacientov je aj bezbariérový prístup na oddelenie a možnosť parkovania na blízkom  parkovisku.

Liečebné možnosti/výkony

Zabezpečuje komplexnú onkologickú liečbu kuratívnu i paliatívnu všetkých solídnych tumorov.

 • chemoterapia
 • cielená protinádorová liečba
 • imunoterapia
 • hormonálna liečba
 • podporná liečba
 • podávanie krvných derivátov
 • odbery krvi na hematologické, sérologické a iné vyšetrenie pred chemoterapiou a pred kontrolnými vyšetreniami
 • odľahčujúce abdominálne a pleurálne  punkcie
 • konziliárna činnosť
 • dispenzárna starostlivosť pacientov po liečbe
 • vedecko – výskumná činnosť
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby

Náš tím lekárov a špecialistov

 • MUDr. Radovan Barila, PhD.

  prednosta klastra

  Viac...
 • MUDr. Gabriela Herman, MPH

  primár oddelenia radiačnej onkológie

  Viac...
 • MUDr. Lenka Rušinová

  primár oddelenia klinickej onkológie

  Viac...

MUDr. Jana Spišáková ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár špecialista

MUDr. Zuzana Šantová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

Jelizaveta Medvegyeva ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

Mgr. Zuzana Šimonová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce vedúca sestra onkologického klastra

MUDr. Gabriela Holdová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Martin Fedorka ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Júlia Kovaľová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

Valéria Hičová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

MUDr. Katarína Hejníková Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Na stiahnutie

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

056/641 6873

Oddelenie je umiestnené v pavilóne G (oproti hlavnému areálu, cez cestu).

Oddelenie – ošetrovacia jednotka A (paliatívna starostlivosť): 056/641 6861
Oddelenie – ošetrovacia jednotka B (radiačná onkológia): 056/641 6862
Oddelenie – ošetrovacia jednotka C (klinická onkológia): 056/641 6863
Lekárska izba: 056/641 6870
Primár oddelenia: 056/641 6867
Prednosta onkológie/hlavný lekár v odbore onkológia: 056/641 6874
Manažérka klastra, vedúca sestra: 056/641 6873
Ambulancia klinickej onkológie: 056/641 6864
Ambulancia radiačnej onkológie: 056/641 6865
Ambulantná chemoterapia: 056/641 6868
Pracovisko externej rádioterapie/lineárny urýchľovač: 056/641 6869
Fyzik: 056/ 6416 282, 415

Personálne oddelenie

Mgr. Zuzana Šimonová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce vedúca sestra onkologického klastra

MUDr. Jana Spišáková ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár špecialista

MUDr. Zuzana Šantová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

Jelizaveta Medvegyeva Ambulancia klinickej onkológie - POKO, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Gabriela Holdová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Martin Fedorka ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Júlia Kovaľová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

Valéria Hičová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

MUDr. Katarína Hejníková ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce primár oddelenia klinickej onkológie