Onkologický klaster

Onkologický klaster zabezpečujeme kuratívnu a paliatívnu starostlivosť zahŕňajúcu:

 • chemoterapiu všetkých solídnych tumorov a lymfómov,
 • liečbu akútnej toxicity po chemoterapii ( aj nadregionálne),
 • paliatívnu liečebnú ošetrovateľskú starostlivosť u nevyliečiteľne chorých v súlade s najnovšími platnými poznatkami (aj nadregionálne).

Lôžková časť oddelenia disponuje 50 dvoj- a trojlôžkovými izbami, ktoré sú rozmiestnené do troch samostatných ošetrovacích jednotiek.

 
 

Ordinačné hodiny a kontakty

 • Prijímacia ambulancia/ Onkologické centrum

  Pondelok 7:30 – 15:30
  Utorok 7:30 – 14:30
  Streda 7:30 – 14:30
  Štvrtok 7:30 – 14:30
  Piatok 7:30 – 14:30

 • Ambulancia klinickej onkológie

  Odbery Ambulancia Lekár
  Pondelok 7:30 – 9:00 9:00 – 15:30 MUDr. Jana Spišáková
  Utorok 7:30 – 9:00 9:00 – 14:30 MUDr. Jana Spišáková (POKO)
  Streda 7:30 – 9:00 9:00 – 14:30 MUDr. Jana Spišáková
  Štvrtok 7:30 – 9:00 9:00 – 14:30 MUDr. Jana Spišáková
  Piatok 7:30 – 9:00 9:00 – 14:30 MUDr. Jana Spišáková (POKO)

  ODBERY 7.30 hod.
  PRÍJEM 09.00 – 11.00 hod.
  KONTROLY od 10.00 hod.

  Tel. č.: 056/641 6864

 • Radiačná ambulancia

  Ambulancia Lekár
  Pondelok 7:30 – 13:00 MUDr. Jana Spišáková
  Utorok 7:30 – 14:30 MUDr. Jana Spišáková (POKO)
  Streda 7:30 – 14:30 MUDr. Jana Spišáková
  Štvrtok 7:30 – 14:30 MUDr. Jana Spišáková
  Piatok 7:30 – 14:30 MUDr. Jana Spišáková (POKO)

  ONKO – gynekologická komisia – pondelok 13:00 – 14:30

  ONKO – gynekologické kontroly – streda

  Tel. č.:056/641 6865

 • Ambulancia ambulantného podávania chemoterapie

  Odbery Ambulancia Lekár
  Pondelok 7:30 – 9:00 9:00 – 15:30 MUDr. Radovan Barila, PhD.
  MUDr. Gabriela Herman, MPH
  Utorok 7:30 – 9:00 9:00 – 14:30 MUDr. Radovan Barila, PhD.
  MUDr. Gabriela Herman, MPH
  Streda 7:30 – 9:00 9:00 – 14:30 MUDr. Radovan Barila, PhD.
  MUDr. Gabriela Herman, MPH
  Štvrtok 7:30 – 9:00 9:00 – 14:30 MUDr. Radovan Barila, PhD.
  MUDr. Gabriela Herman, MPH
  Piatok 7:30 – 9:00 9:00 – 14:30 MUDr. Radovan Barila, PhD.
  MUDr. Gabriela Herman, MPH

  Tel. č.: 056/641 6868

O oddelení

 • Lôžková časť

  Lôžková časť oddelenia disponuje 50 dvoj- a trojlôžkovými izbami, ktoré sú rozmiestnené do troch samostatných ošetrovacích jednotiek.

  LÔŽKOVÁ ČASŤ PRÍZEMIE (PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ) 

  Na prízemí budovy sa nachádza ošetrovacia jednotka paliatívnej starostlivosti s 12 lôžkami so samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, sociálnymi zariadeniami, chladničkou pre pacientov a televíznym prijímačom.

  LÔŽKOVÁ ČASŤ 1. POSCHODIE – RADIAČNÁ ONKOLÓGIA

  Ošetrovacia jednotka s 19 lôžkami (z toho je jedna izba nadštandardná, 1-lôžková) je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, dennou miestnosťou s chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami.

  LÔŽKOVÁ ČASŤ 2. POSCHODIE – KLINICKÁ ONKOLÓGIA

  Umiestnená je na 2. poschodí budovy a disponuje 19 lôžkami (z toho je jedna izba nadštandardná, 2-lôžková) je vybavená samostatnou vyšetrovacou miestnosťou, dennou miestnosťou s chladničkou, LCD TV prijímačom a sociálnymi zariadeniami.

  V lôžkovej časti poskytujeme komplexnú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov nielen z nášho okresu, ale aj z okresov Sobrance, Humenné, Vranov nad Topľou, Trebišov, Snina, Medzilaborce.

  FYZIKÁLNA ČASŤ

  Zabezpečuje plánovanie rádioterapie, dozimetriu, zaistenie prevádzky a kontroly kvality rádioterapeutických prístrojov.

 • Radiačná onkológia

  Radiačná onkológia patrí medzi najmladšie odbory medicíny. Je aplikovaná približne u 60 % onkologických pacientov. Je to liečebná metóda, ktorá využíva na liečbu zhubných a nezhubných ochorení ionizujúce žiarenie, najčastejšie elektromagnetické fotónové žiarenie. Pracovisko je vybavené novým  lineárnym urýchľovačom firmy Elekta, ktorý bol inštalovaný v roku 2013 a je vybavený  mnoholistovým kolimátorom a portálovým zobrazovaním. Liečime dospelých pacientov so všetkými nádorovými (aj nenádorovými) ochoreniami.

  PRACOVISKO EXTERNEJ RÁDIOTERAPIE (G005)

  Prevádzka na lineárnom urýchľovači
  (situovaná  je na prízemí budovy)

  Ordinačné hodiny:  Po – Pia    7.30 – 14.30    ambulantní pacienti ráno, noví pacienti poobede

  V súčasnosti poskytujeme komplexnú onkologickú liečebno-preventívnu starostlivosť  vo veľmi dobrých a  pre pacientov komfortných priestoroch, s profesionálne dobrým a odborne erudovaným personálom disponujúcim potrebnou medikamentóznou a  liečebnou technikou  a tiež s kvalitným medicínskym zázemím nemocnice. Snažíme sa  vytvárať prostredie prijateľné pre pacientov, napr. majú možnosť tráviť svoj voľný čas v pekne upravenej záhrade pri oddelení. Výhodou pre našich pacientov je aj bezbariérový prístup na oddelenie a možnosť parkovania na blízkom  parkovisku.

Liečebné možnosti/výkony

Zabezpečuje komplexnú onkologickú liečbu kuratívnu i paliatívnu všetkých solídnych tumorov.

 • chemoterapiou – intravenóznou, subkutánnou, perorálnou
 • biologickou  liečbou
 • imunoterapiou
 • hormonálnou liečbou
 • podpornú liečbu pre pacientov s progredujúcim nevyliečiteľným  malígnym  ochorením
 • podávanie krvných derivátov
 • odber krvi na hematologické, sérologické a iné vyšetrenie pred chemoterapiou a pred kontrolnými vyšetreniami
 • odľahčujúce abdominálne a pleurálne  punkcie
 • konziliárnu činnosť
 • dispenzárnu starostlivosť pacientov po liečbe
 • vedecko – výskumnú činnosť
 • odborné špecializované ošetrovateľské služby

Náš tím lekárov a špecialistov

 • MUDr. Radovan Barila, PhD.

  prednosta klastra

  Viac...
 • MUDr. Gabriela Herman, MPH

  primár oddelenia radiačnej onkológie

  Viac...
 • MUDr. Lenka Svobodová

  primár oddelenia klinickej onkológie

  Viac...

MUDr. Radovan Barila, PhD. ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce prednosta klastra

MUDr. Lenka Svobodová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce primár oddelenia klinickej onkológie

MUDr. Gabriela Herman, MPH ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce primár oddelenia radiačnej onkológie

MUDr. Jana Spišáková ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár špecialista

MUDr. Zuzana Šantová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

Jelizaveta Medvegyeva ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

Mgr. Zuzana Šimonová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce vedúca sestra onkologického klastra

MUDr. Gabriela Holdová ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Martin Fedorka ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Kovaľová Júlia ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár

Hičová Valéria ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Na stiahnutie

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

056/641 6873

Oddelenie je umiestnené v pavilóne G (oproti hlavnému areálu, cez cestu).

Oddelenie – ošetrovacia jednotka A (paliatívna starostlivosť): 056/641 6861
Oddelenie – ošetrovacia jednotka B (radiačná onkológia): 056/641 6862
Oddelenie – ošetrovacia jednotka C (klinická onkológia): 056/641 6863
Lekárska izba: 056/641 6870
Primár oddelenia: 056/641 6867
Prednosta onkológie/hlavný lekár v odbore onkológia: 056/641 6874
Manažérka klastra, vedúca sestra: 056/641 6873
Ambulancia klinickej onkológie: 056/641 6864
Ambulancia radiačnej onkológie: 056/641 6865
Ambulantná chemoterapia: 056/641 6868
Pracovisko externej rádioterapie/lineárny urýchľovač: 056/641 6869
Fyzik: 056/ 6416 282, 415