RÁDIOLÓGIA

Nemocnica Michalovce

Oddelenie sa nachádza v novej budove nemocnice na prízemí

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 08:00 - 15:30
  • Utorok 08:00 - 15:30
  • Streda 08:00 - 15:30
  • Štvrtok 08:00 - 15:30
  • Piatok 08:00 - 15:30

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 636

ct.mi@svetzdravia.com

O oddelení

Rádiologické oddelenie realizuje diagnostické výkony pomocou rádiologických zobrazovacích metód.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  • Mamografické pracovisko  (G003)
  • CT pracovisko (G004)
  • Ultrasonografické pracovisko (USG)
  • MR pracovisko
  • Skiagrafické pracoviská (RDG)

OBJEDNÁVANIE

Kontakt pre objednávanie na mamografické vyšetrenie ct.mi@svetzdravia.com alebo telefonicky cez recepciu na č.:  056/6416 636 (počas ordinačných hodín).

K vyšetreniu predložte sprievodný list na RDG vyšetrenie.

Personálne obsadenie

MUDr. Onuška Andrej RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Fialkovičová Lucia RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Stempáková Veronika RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Posypanka Daniel RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Rudáš Anton RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Malaťák Viktor RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Berešová Mária RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

Bc. Hreňová Zuzana RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce vedúci rádiologický technik

MUDr. Macej Miroslav RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár špecialista