RÁDIOLÓGIA

Nemocnica Michalovce

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:00 - 15:30
 • Utorok 08:00 - 15:30
 • Streda 08:00 - 15:30
 • Štvrtok 08:00 - 15:30
 • Piatok 08:00 - 15:30

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 636

Kontakt pre objednávanie na mamografické vyšetrenie ct.mi@svetzdravia.com alebo telefonicky cez recepciu na č.: 056/6416 636 (počas ordinačných hodín). K vyšetreniu predložte sprievodný list na RDG vyšetrenie.

Oddelenie sa nachádza v novej budove nemocnice na prízemí

O oddelení

Rádiologické oddelenie realizuje diagnostické výkony pomocou rádiologických zobrazovacích metód.

PREHĽAD ZOBRAZOVACÍCH VYŠETRENÍ

 • mammografia (MMG)
 • ultrasonografia (USG)
 • magnetická rezonancia (MR)
 • RTG vyšetrenie
 • počítačová tomografia (CT)

Tieto vyšetrenia sú dostupne pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov nemocnice, zároveň aj pacientov iných zdravotníckych zariadení.

PREHĽAD SPEKTRA VYŠETRENÍ ZA JEDNOTLIVÉ MODALITY

RTG vyšetrenia:

 • všetky typy RTG vyšetrení, okrem tzv. “spojených expozícií” osového skeletu pre potreby fyziatrov, ortopédov

USG: 

 • všetky typy natívnych vyšetrení, vrátane dopplerovských vyšetrení, či už samostatne alebo v spolupráci s odbornými ambulanciami, okrem transezofageálneho ECHOKG a endoskopickej ultrasonografie
 • v spolupráci s onkogynekológmi realizujeme biopsie mammárnych lézii

CT:

 • vyšetrenia rôzneho spektra, vrátane virtuálnych CT vyšetrení. Nerealizujeme perfúzne CT a CTA koronargrafiu, ani iné CT vyšetrenia srdca
 • v spolupráci s neurológmi  realizujeme periradikulárnu terapiu pod CT kontrolou,
 • biopsie hrudníka, ostatné bioptické výkony pod CT

 MR:

 • všetky MR vyšetrenia, okrem MR vyšetrení srdca a celotelových MR vyšetrení a MRA vyšetrení väčšieho rozsahu (napr. MRA dolných končatín a pod.)

DOSTUPNOSŤ VÝSLEDKOV VYŠETRENÍ

 • mammografia: do 5 pracovných dní a skôr
 • ultrasonografia:    v deň vyšetrenia
 • magnetická rezonancia:
 • hospitalizovaní pacienti: v deň vyšetrenia (do 24 hod.)
 • ambulantní pacienti do 5 pracovných dní a skôr
 • RTG vyšetrenia pacientov sú závislé od času realizácie:
 • počas pracovnej doby: hospitalizovaní pacienti  – v deň vyšetrenia, ambulantní pacienti – na počkanie (obyčajne do hodiny)
 • v čase ÚPS: na nasledujúci pracovný deň alebo po víkende
 • počítačová tomografia:
 • hospitalizovaní pacienti v deň vyšetrenia
 • ambulantní pacienti: do 3 pracovných dní
 • perfúzna scintigrafia pľúc: v deň vyšetrenia
 • lymfoscintigrafia sentinelových lymfatických uzlín: v deň vyšetrenia (pacientky odchádzajú s výsledkom vyšetrenia na hospitalizáciu, spolupráca s onkogynekológmi

 

Personálne oddelenie

MUDr. Onuška Andrej RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Ščešňáková Lucia RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Stempáková Veronika RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Posypanka Daniel RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Rudáš Anton RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Malaťák Viktor RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Berešová Mária RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

Bc. Hreňová Zuzana RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce vedúci rádiologický technik

MUDr. Macej Miroslav RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár špecialista