Ambulancia úrazovej chirurgie (príjmová a ÚPS)

Nemocnica Michalovce

  • Pondelok 08:00 - 15:30
  • Utorok 11:00 - 15:30
  • Streda 08:00 - 15:30
  • Štvrtok 08:00 - 15:30
  • Piatok 08:00 - 15:30

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 56 641 6824

Ambulancia sa nachádza v pavilóne A, na prízemí.

O ambulancii

Príjmová a ÚPS ambulancia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Tu sú ošetrovaní pacienti privezení RZP, RLP  alebo odoslaní z ambulancií praktických lekárov, prípadne špecialistov, pri akútnych  stavoch aj priamo. Tiež sú tu prijímaní pacienti, ktorí boli odoslaní na hospitalizáciu.

ÚPS TRAUMATOLÓGIA A CHIRURGIA

Pondelok: 16:00 – 07:30
Utorok: 16:00 – 07:30
Streda: 16:00 – 07:30
Štvrtok: 16:00 – 07:30
Piatok: 16:00 – 07:30
Sobota: nepretržite
Nedeľa: nepretržite
Dni pracovného voľna: nepretržite

ÚPS ORTOPÉDIA A UROLÓGIA

Pondelok: po 20:00
Utorok: po 20:00
Streda: po 20:00
Štvrtok: po 20:00
Piatok: po 20:00
Sobota: po 20:00
Nedeľa: po 20:00

Personálne obsadenie

MUDr. Eľko Maroš Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Pavlík Adrián Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Džavan Ján Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Marcinčáková Jana Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Hájnik Ján Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Tkáč Julián Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár