Ambulancia úrazovej chirurgie (príjmová a ÚPS)

Nemocnica Michalovce

  • Pondelok 08:00 - 15:30
  • Utorok 11:00 - 15:30
  • Streda 08:00 - 15:30
  • Štvrtok 08:00 - 15:30
  • Piatok 08:00 - 15:30

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 56 641 6824

Ambulancia sa nachádza v pavilóne A, na prízemí.

O ambulancii

Príjmová a ÚPS ambulancia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Tu sú ošetrovaní pacienti privezení RZP, RLP  alebo odoslaní z ambulancií praktických lekárov, prípadne špecialistov, pri akútnych  stavoch aj priamo. Tiež sú tu prijímaní pacienti, ktorí boli odoslaní na hospitalizáciu.

ÚPS TRAUMATOLÓGIA A CHIRURGIA

Pondelok: 16:00 – 07:30
Utorok: 16:00 – 07:30
Streda: 16:00 – 07:30
Štvrtok: 16:00 – 07:30
Piatok: 16:00 – 07:30
Sobota: nepretržite
Nedeľa: nepretržite
Dni pracovného voľna: nepretržite

ÚPS ORTOPÉDIA A UROLÓGIA

Pondelok: po 20:00
Utorok: po 20:00
Streda: po 20:00
Štvrtok: po 20:00
Piatok: po 20:00
Sobota: po 20:00
Nedeľa: po 20:00

Personálne obsadenie

MUDr. Eľko Maroš Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Tkáč Julián Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár