Oddelenie nukleárnej medicíny Michalovce

ONM v Michalovciach je špecializované nelôžkové, diagnostické, nadregionálne pracovisko, ktoré poskytuje svoje služby pre klientelu rozsiahlej spádovej oblasti, za ktorými museli pacienti v minulosti cestovať minimálne do Košíc či Prešova. Naše oddelenie je zatiaľ jediným pracoviskom nukleárnej medicíny v sieti nemocníc Svet zdravia, a.s.

Vyšetrenia vykonávame pre potreby ambulantných a hospitalizovaných pacientov spádových oblastí: okres Michalovce (vrátane Veľkých Kapušian), Trebišov (vrátane Kráľovského Chlmca), Humenné, Snina, Svidník, Sobrance, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, ale aj z iných lokalít Slovenska.

 
 

Prečo si vybrať oddelenie nukleárnej medicíny v Michalovciach

 • Komplexná diagnostika

  Nukleárna medicína je špecializovaným odborom medicíny, ktorého základným princípom je využitie otvorených rádionuklidových žiaričov na diagnostické, terapeutické, prognostické alebo výskumné účely, pričom otvorené rádionuklidové žiariče využíva vo forme rádiofarmák (vhodným rádionuklidom značené farmaceutické prípravky), ktoré sú zdrojom ionizačného žiarenia.

 • Kvalifikovaný tím špecialistov

  Tím Oddelenia nukleárnej medicíny tvoria úzko špecializovaní zdravotníci, zaoberajúci sa komplexnou diagnostikou. Tím pozostáva z lekárov, rádiologických technikov, fyzikov, farmaceutov a zdravotných sestier.

 • Moderné prístrojové vybavenie

  Vyšetrenia na našom pracovisku realizujeme na dvojhlavovej SPECT/CT kamere Symbia Intevo Excel (Siemens) s možnosťou celotelového a tomografického (SPECT- Single Photon Emission Computer Tomography – jednofotónová emisná počítačová tomografia) zobrazenia, prípadne aj s anatomickým CT-zobrazením.

 • Multidisciplinárna spolupráca

  Oddelenie nukleárnej medicíny sa primárne zaoberá diagnostikou, a preto je koordinovaná spolupráca s inými oddeleniami priorita. Medzi našich pacientov patria napríklad onkologickí, ortopedickí pacienti a neurologickí pacienti.

Dôležité informácie pre pacientov

 • Každý pacient pred vyšetrením na gamakamere je lekárom oboznámený o postupe vyšetrenia, zároveň pri vstupnom ambulantnom vyšetrení zisťujeme subjektívne ťažkosti a objektívny stav pacienta so zameraním na orgán, ktorý je predmetom scintigrafického vyšetrenia.
 • U žien je dôležitá informácia o tehotenstve a dojčení – prísne kritéria na uskutočnenie vyšetrenia vzhľadom na riziko ožiarenia plodu, u dojčiacich žien prechodne prerušenie dojčenia.
 • Prevažná časť vyšetrení nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu pacienta – vyšetrenie je realizované po jedle, pacient môže užiť svoje lieky (ak je nutná iná príprava – je o tom presne informovaný pri objednaní).
 • K vyšetreniu je potrebné priniesť so sebou vypísanú žiadanku od odosielajúceho lekára (2 kópie), výsledky iných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu (lekárske spravy, RTG-, USG-, MR-, CT-snímky a popisy).
 • Vyšetrovaným pacientom podávame malé množstvo rádioaktívnej látky (rádiofarmaka) do žily alebo podkožne (niekedy aj inhalačne).
 • Každý pacient má inú distribúciu rádiofarmaka (vek, hmotnosť) a odlišný metabolizmus – preto poradie pacientov a celková dĺžka vyšetrenia je rôzna, závisí na type vyšetrenia, niekedy prebieha v niekoľkých fázach s časovým odstupom, môže vzniknúť potreba dodatočného snímania.

Diagnostické možnosti/vyšetrenia

 • 3-fázová scintigrafia skeletu – vyšetrenie kostí

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na zobrazenie ložísk so zvýšenou kostnou aktivitou, ktoré môžu predstavovať zápalové, degeneratívne ložiská alebo metastázy nádorových ochorení do kostí. Zriedka sa zobrazujú aj ložiská so zníženou kostnou aktivitou, ktoré predstavujú odumreté časti kostí (napr. nekrózu).

  Vyšetrenie sa skladá z dvoch častí:

  • dynamická fáza (I. a II. fáza) vyšetrenia: rádiofarmakum podávame do žily pacienta v ležiacej polohe na chrbte s následnou nahrávkou počas 4 minút.
  • statická fáza (III. fáza) vyšetrenia: nasleduje po 2 – 4 hodinách po podaní rádiofarmaka – nahráva sa celotelové zobrazenie kostry v prednej a zadnej projekcii, podľa potreby aj dodatkové projekcie či tomografické (SPECT/CT) vyšetrenie jednotlivých časti skeletu. Dĺžka tejto fázy vyšetrenia je individuálna, cca 20-60 minút.

  Podmienky vyšetrenia: pacient prinesie so sebou RTG snímku skeletu (aj na CD disku), popis MR/CT nálezu; pred vyšetrením pacient musí z tela a vreciek odstrániť kovové predmety; nie je potrebná žiadna špeciálna príprava (pacient môže jesť, piť, užiť lieky pred vyšetrením); je dôležité vypiť dostatočné množstvo tekutiny v čase medzi dynamickou a statickou fázou vyšetrenia.

  Dĺžka vyšetrenia: celkovo vyšetrenie trvá 3 – 5 hodín. Výsledok vyšetrenia je dostupný do troch pracovných dní.

 • Scintigrafia mäkkých častí skeletu

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na zobrazenie chorobných ložísk v mäkkých tkanivách skeletu (svalstvo, kĺby, pokožka). Rádiofarmakum podávame do žily pacienta, ihneď  začíname prvé snímanie, ďalšie nahrávky sa snímajú o 30 minút (podľa nálezu opakované snímanie do 1 – 2 hod). Poloha pacienta je podľa miesta vyšetrovanej oblasti.

  Podmienky vyšetrenia: nie je potrebná žiadna špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť, užiť lieky pred vyšetrením); pacient prinesie so sebou RTG-, USG-, CT-, MR- snímky alebo ich popis.

  Dĺžka vyšetrenia: celkovo vyšetrenie trvá 1 – 2 hodiny. Výsledok vyšetrenia je dostupný do troch pracovných dní.

 • Lymfoscintigrafia sentinelových lymfatických uzlín

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na zobrazenie sentinelových lymfatických uzlín a zistenie ich počtu a uloženia pri nádoroch prsníkov, ženských pohlavných orgánov a pokožky (melanómy). Sentinelová lymfatická uzlina – tzv. „strážna“ – je prvá uzlina, ktorá prijíma lymfatickú drenáž priamo z oblasti nádoru. Po označení uzlín na pracovisku nukleárnej medicíny chirurg pri operácii pomocou peroperačnej gamasondy hľadá miesto ich uloženia a vykonáva ich operačnú biopsiu a následne ich histologické vyšetrenie (rýchla peroperačná histológia). Podľa výsledku histológie chirurg rozhoduje o ďalšom postupe a o rozsahu operácie, čo znižuje počet možných komplikácií (v minulosti časté pooperačné lymfedémy horných končatín pri nádoroch prsníka), zlepšuje kvalitu života a prognózu pacienta.

  Rádiofarmakum aplikujeme do okolia nádoru (podkožne, pri rakovine krčka maternice a vulvy rádiofarmakum pacientke aplikuje onkogynekológ na našom pracovisku) odkiaľ sa častice rádiofarmaka vstrebávajú do príslušných lymfatických uzlín. Snímanie sa začína ihneď po podaní rádiofarmaka v ležiacej polohe, potom nasleduje 2 – 2,5 hodinová čakacia doba, po ktorej realizujeme ďalšie nahrávky v potrebných projekciách a označujeme lokalizáciu zobrazených lymfatických uzlín na pokožke pacienta.

  Podmienky vyšetrenia: v jednodňovom protokole (operácia v deň vyšetrenia) pacient  musí byť nalačno, bez kontraindikácií k operácii. V dvojdňovom protokole (operácia nasledujúci deň po vyšetrení na pracovisku nukleárnej medicíny) pacient prinesie lekárske nálezy (predoperačné interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenie), nie je potrebná žiadna špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť, užiť lieky pred vyšetrením). Po vyšetrení odchádza s výsledkom na hospitalizáciu.

  Dĺžka vyšetrenia: trvanie vyšetrenia – cca 3 hodiny. V jednodňovom protokole vyšetrenie realizujeme v deň operácie (pacient je hospitalizovaný na príslušnom oddelení), v dvojdňovom protokole – v deň pred operáciou. Výsledok vyšetrenia pacient dostáva do rúk.

 • Ventilačno-perfúzna scintigrafia pľúc

  Účel a priebeh vyšetrenia: vyšetrenie slúži predovšetkým na zobrazenie porúch prekrvenia pľúc, najmä pri embólii pľúcnej tepny. Vyšetrenie je realizované pomocou dvoch typov rádiofarmák:

  • perfúzna scintigrafia pľúc: rádiofarmakum podávame do žily pacienta v ležiacej polohe na chrbte, následne sledujeme prekrvenie v pľúcach.
  • ventilačná scintigrafia pľúc: rádiofarmakum vo forme rádioaktívneho plynu (kryptónu) pacient inhaluje cez masku, sledujeme jeho prúdenie v pľúcach.

  Zosnímané obrazy sa porovnávajú a vyhodnocujú.

  Podmienky vyšetrenia: pacient prinesie so sebou poslednú RTG snímku hrudníka (aj na CD disku), resp. popis CT hrudníka. Nie je potrebná žiadna špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť, užiť lieky pred vyšetrením).

  Dĺžka vyšetrenia: vyšetrenie trvá približne 30 – 40 minút. Výsledok vyšetrenia je dostupný v deň vyšetrenia.

 • Dynamická scintigrafia obličiek

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na posúdenie funkcie obličiek, orientačne sa dá posúdiť aj veľkosť, tvar, lokalizácia a pohyblivosť obličiek, prítomnosť a úroveň obštrukcie v močových cestách. Rádiofarmakum podávame do žily pacienta v ležiacej polohe na chrbte s následnou nahrávkou trvajúcou 30 minút. V druhej polovici vyšetrenia podľa rozhodnutia lekára podáme pacientovi do žily diuretikum (tzv. furosemidový test).

  Podmienky vyšetrenia: nie je potrebná špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť), pacient v deň vyšetrenia neužije ráno lieky na vysoký krvný tlak (liečba hypertenzie má byť upravená odosielajúcim lekárom, lieky môže užiť po vyšetrení) – ostatné lieky môže užiť; 30 – 60 minút pred vyšetrením je dôležité vypiť 500 – 1000 ml tekutín; pacient prinesie so sebou nálezy vykonaných vyšetrení, predovšetkým USG, príslušné laboratórne výsledky.

  Dĺžka vyšetrenia: celkovo vyšetrenie trvá cca 40 – 45 min. Výsledok vyšetrenia je dostupný do troch pracovných dní.

 • Statická scintigrafia obličiek (+ event. SPECT/CT)

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na zobrazenie a posúdenie veľkosti, tvaru, uloženia funkčného tkaniva obličiek a na zistenie patologických ložísk v obličkách. Rádiofarmakum podávame do žily pacientovi v sediacej/ležiacej polohe. Nahrávka je realizovaná 2 – 4 hodiny po podaní. Vyšetrenie realizujeme v ľahu na chrbte.

  Podmienky vyšetrenia: nie je potrebná žiadna špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť, užiť lieky pred vyšetrením); pacient prinesie so sebou popis MR/CT/USG nálezov obličiek.

  Dĺžka vyšetrenia: trvá cca 30 min. (podľa počtu projekcií). Výsledok vyšetrenia je dostupný do troch pracovných dní.

 • Nepriama rádionuklidová uroflowmetria

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na zistenie spätného prúdu moču v močových cestách (vezikoureterálneho refluxu) a močového zostatku (rezidua). Realizuje sa po ukončení dynamickej scintigrafie obličiek. Je nutná spolupráca pacienta, nakoľko po ukončení scintigrafie obličiek pacient musí vypiť väčšie množstvo tekutín, keď oznámi nutkanie na močenie, okamžite uskutočňujeme nahrávanie mikcie (močenia) v sediacej polohe (ženy) alebo stojacej (muži). Nahrávka trvá 2 minúty.

  Podmienky vyšetrenia: pacient prinesie so sebou nálezy vykonaných vyšetrení, predovšetkým USG, príslušné laboratórne výsledky; nie je potrebná žiadna špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť, užiť lieky pred vyšetrením).

  Dĺžka vyšetrenia: celé vyšetrenie vrátane zavodnenia pacienta trvá do 60 minút. Výsledok vyšetrenia je dostupný do troch pracovných dní.

 • Dynamická scintigrafia slinných žliaz

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na posúdenie funkcie, veľkosti, tvaru a uloženia slinných žliaz. Rádiofarmakum podávame do žily pacientovi v ležiacej polohe, ihneď začíname nahrávku, približne v polovici vyšetrenia podávame látku stimulujúcu slinné žľazy (najčastejšie citrónovú šťavu).

  Podmienky vyšetrenia: nie je potrebná žiadna špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť, užiť lieky pred vyšetrením). Pacient donesie so sebou citrón.

  Dĺžka vyšetrenia: celé vyšetrenie trvá cca 60 min. Výsledok vyšetrenia je dostupný do troch pracovných dní.

 • Scintigrafia štítnej žľazy

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na posúdenie funkcie, veľkosti, tvaru a uloženia štítnej žľazy. Rádiofarmakum podávame do žily pacientovi v sediacej/ležiacej polohe, nahrávku začíname po 15 min. v ležiacej polohe na chrbte, ktorá trvá 20 minút, podľa rozhodnutia lekára môže byť realizované aj tomografické (SPECT/CT) vyšetrenie.

  Podmienky vyšetrenia: nie je potrebná žiadna špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť, užiť lieky pred vyšetrením) – s jedinou výnimkou – pacient musí vynechať lieky ovplyvňujúce štítnu žľazu v určitom termíne pred vyšetrením (príprava pacienta v spolupráci s endokrinológom).

  Dĺžka vyšetrenia: celé vyšetrenie trvá do 60 minút. Výsledok vyšetrenia je dostupný do troch pracovných dní.

 • Scintigrafia prištítnych teliesok

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na zobrazenie prištítnych teliesok, znázornenie ich netypickej lokalizácie. Po vnútrožilovom podaní rádiofarmaka nahrávku  uskutočňujeme po 20 – 30 min., následne po 2 – 3 hod., prípadne aj oneskorené snímanie aj po 24 hodinách (ev. aj neskôr), podľa rozhodnutia lekára, tiež tomografické (SPECT/CT) snímanie. Vyšetrenie realizujeme v ľahu na chrbte.

  Podmienky vyšetrenia: nie je potrebná žiadna špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť, užiť lieky pred vyšetrením) – s jedinou výnimkou – pacient musí vynechať lieky ovplyvňujúce štítnu žľazu v určitom termíne pred vyšetrením (príprava pacienta v spolupráci s endokrinológom).

  Dĺžka vyšetrenia: celkovo trvá cca 3 – 4 hodiny, v prípade potreby aj neskoré nahrávky nasledujúci deň. Výsledok vyšetrenia je dostupný do troch pracovných dní.

 • DaTScan – scintigrafia dopamínových transportérov v mozgu

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na vyšetrenie bazálnych ganglií v mozgu pri podozrení na Parkinsonovú chorobu a pri sledovaní efektivity jej liečby. Vyšetrenie vykonávame v ležiacej polohe na chrbte  4 – 6 hod. po podaní rádiofarmaka (123I) do žily.

  Podmienky vyšetrenia: pacient prinesie so sebou výsledky (fotodokumentáciu) vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu. Nie je potrebná žiadna špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť). Nevyhnutné vysadiť minimálne 48 hodín pred vyšetrením tieto lieky: tricyklické antidepresíva, selegilin, zoloft, kokain, adipex, ritalin, benzotropin, bupropion.

  Dĺžka vyšetrenia: čakacia doba po podaní rádiofarmaka – 4 hod., samotné snímanie trvá cca 40 – 50 min. Výsledok vyšetrenia je dostupný do troch pracovných dní.

 • Imunoscintigrafia zápalových ložísk pomocou protilátok proti granulocytom

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na zistenie ložísk nešpecifického bakteriálneho zápalu v tele pacienta. Rádiofarmakum (protilátky alebo fragmenty protilátok) podávame do žily, ktoré sa následne imunitnou väzbou naviaže na pacientove granulocyty a v tejto väzbe migruje do zápalového ložiska. Scintigrafické snímanie sa vykonáva v 1., 4. a 6. hod. po aplikácii a prípadne aj v 24. hodine.

  Podmienky vyšetrenia: pacient prinesie so sebou lekárske nálezy, popisy (fotodokumentáciu) vykonaných vyšetrení (nutné predložiť výsledky zápalových parametrov – sedimentácia – FW, CRP). Nie je potrebná žiadna špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť, užiť lieky pred vyšetrením) – dôležité je adekvátne zavodnenie pacienta pred vyšetrením. Pacient pred týmto vyšetrením má mať  realizovanú trojfázovú scintigrafiu skeletu a skríningový test na ľudskú antimyšaciu protilátku (HAMA) – v prípade pozitivity testu vyšetrenie nemôže byť realizované.

  Dĺžka vyšetrenia: samotné snímania trvajú cca 15 – 20 min., ale celkovo vyšetrenie je časovo náročné a trvá 6 – 24 hodín, čo vyžaduje trpezlivosť pacienta. Výsledok vyšetrenia je dostupný do troch pracovných dní.

 • Kvantitatívna lymfoscintigrafia

  Účel a priebeh vyšetrenia: slúži na zobrazenie lymfatických ciest v príslušnej spádovej oblasti. Rádiofarmakum aplikujeme do podkožia v príslušnej vyšetrovanej oblasti (koncové časti končatín), odkiaľ sa častice rádiofarmaka vstrebávajú a postupujú lymfatickými cestami do spádových lymfatických uzlín. Snímanie sa začína po 2 – 4 hod. po podaní, podľa potreby aj neskôr.

  Podmienky vyšetrenia: pacient prinesie so sebou lekárske nálezy a pripadne popisy (fotodokumentáciu) vykonaných vyšetrení. Nie je potrebná žiadna špeciálna príprava pacienta (môže jesť, piť, užiť lieky pred vyšetrením).

  Výsledok vyšetrenia je dostupný do troch pracovných dní.

Náš tím špecialistov oddelenia nukleárnej medicíny

 • MUDr. Málincová Monika

  primár

  Viac...
 • Doc. Korsak Yuriy

  lekár

  Viac...
 • Mgr. Petrik Andrea

  farmaceut

  Viac...
 • Sopko Vladislav

  vedúci rádiologický technik

  Viac...
 • Agáta Gofusová

  rádiologický technik

  Viac...
 • Bc. Uriga Lukáš

  rádiologický technik

  Viac...
 • Kostrejová Jarmila

  sestra

  Viac...

Poďakovania

 • Veľmi oceňujem, že v michalovskej nemocnici som našla všetko na jednom mieste. Všetky vyšetrenia súvisiace s mojou diagnózou a následne aj operačný zákrok sa tak zrealizovali v mimoriadne krátkom čase. Bola som vyšetrená na oddelení nukleárnej medicíny a následne operovaná v mammárnom centre michalovskej nemocnice. Ďalšia liečba prebiehala rovnako tu, v nemocnici.

  Chcela by som sa poďakovať personálu na všetkých pracoviskách, ktorými som prešla.Veľká vďaka pracovisku nukleárnej medicíny, na čele s pani primárkou Málincovou. Je cítiť, že tí ľudia si uvedomujú, že pracujú s človekom. Vedia dodať odvahu, optimizmus. Cítila som sa tu príjemne.

  Ing. Terézia Hujová, Vinné

 • Ďakujem personálu pracoviska nukleárnej medicíny, stretol som sa tu s vysoko profesionálnym prístupom. Rovnako oceňujem nové, moderné a technicky špičkovo vybavené pracovisko.

  Ján Slaninka, Michalovce

Na stiahnutie

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Špitálska ul.č. 2, 071 01 Michalovce

+421 56 641 6933, +421 908 473 282

Oddelenie nukleárnej medicíny je umiestnené v suteréne Onkologického centra pavilónu G.

PRACOVNÁ DOBA

Pondelok  07:30 – 14:30
Utorok      07:30 – 14:30
Streda       07:30 – 14:30
Štvrtok     07:30 – 14:30
Piatok       07:30 – 14:30