GERIATRIA, ODCH

Nemocnica Michalovce

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 18:00
 • Utorok 15:00 - 18:00
 • Streda 15:00 - 18:00
 • Štvrtok 15:00 - 18:00
 • Piatok 15:00 - 18:00
 • Sobota 15:00 - 18:00
 • Nedeľa 15:00 - 18:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 889

Stanovisko sestier GERIATRIA: +421 56 641 6889
Primár GERIATRIA: +421 56 641 6886
Vedúca sestra: +421 56 641 6888
Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

Oddelenie sa nachádza v pavilóne E, na prízemí.

O oddelení

Lôžková časť má 8 izieb s 23 lôžkami.
Oddelenie je vybavené viacerými ošetrovateľskými pomôckami. Súčasťou je aj rehabilitácia, ktorú realizuje kvalifikovaný pracovník.
Oddelenie je pre chronických, dlhodobo chorých pacientov. Priemerná ošetrovacia doba je 10 dní.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Geriatrické oddelenie   

 • poskytuje akútnu špecializovanú geriatrickú starostlivosť
 • poskytuje diferenciálnu diagnostiku a liečbu prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných multimorbiditou a prítomnosťou geriatrických syndrómov
 • hospitalizuje pacientov vo veku nad 65 rokov, najmä takých, ktorí okrem akútneho základného ochorenia majú charakteristické geriatrické komplikácie
 • hospitalizuje pacientov vo veku nad 85 rokov s akútnymi ochoreniami v oblasti vnútorných chorôb

Oddelenie dlhodobo chorých

 • poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami viacerých chronických chorôb, ktorých základne diagnózy sú známe
 • poskytuje následnú doliečovaciu starostlivosť o chronicky chorých pacientov od veku 18 rokov a rovnako je určená chorým, u ktorých bola stanovená diagnóza a určený liečebný plán
 • poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a paliatívnu starostlivosť
 • respitnú starostlivosť a rehabilitáciu chronických stavov

Personálne obsadenie

MUDr. Tutková Zuzana GERIATRIA, ODCH, Nemocnica Michalovce primár

Korsak Diana GERIATRIA, ODCH, Nemocnica Michalovce lekár

PhDr. Ivanková Viera GERIATRIA, ODCH, Nemocnica Michalovce vedúca sestra