GERIATRIA, ODCH

Nemocnica Michalovce

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 18:00
 • Utorok 15:00 - 18:00
 • Streda 15:00 - 18:00
 • Štvrtok 15:00 - 18:00
 • Piatok 15:00 - 18:00
 • Sobota 15:00 - 18:00
 • Nedeľa 15:00 - 18:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 889

Stanovisko sestier GERIATRIA: +421 56 641 6889
Primár GERIATRIA: +421 56 641 6886
Vedúca sestra: +421 56 641 6888
Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

Oddelenie sa nachádza v pavilóne E, na prízemí.

O oddelení

Lôžková časť má 8 izieb s 23 lôžkami.
Oddelenie je vybavené viacerými ošetrovateľskými pomôckami. Súčasťou je aj rehabilitácia, ktorú realizuje kvalifikovaný pracovník.
Oddelenie je pre chronických, dlhodobo chorých pacientov. Priemerná ošetrovacia doba je 10 dní.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Geriatrické oddelenie   

 • poskytuje akútnu špecializovanú geriatrickú starostlivosť
 • poskytuje diferenciálnu diagnostiku a liečbu prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných multimorbiditou a prítomnosťou geriatrických syndrómov
 • hospitalizuje pacientov vo veku nad 65 rokov, najmä takých, ktorí okrem akútneho základného ochorenia majú charakteristické geriatrické komplikácie
 • hospitalizuje pacientov vo veku nad 85 rokov s akútnymi ochoreniami v oblasti vnútorných chorôb

Oddelenie dlhodobo chorých

 • poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami viacerých chronických chorôb, ktorých základne diagnózy sú známe
 • poskytuje následnú doliečovaciu starostlivosť o chronicky chorých pacientov od veku 18 rokov a rovnako je určená chorým, u ktorých bola stanovená diagnóza a určený liečebný plán
 • poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a paliatívnu starostlivosť
 • respitnú starostlivosť a rehabilitáciu chronických stavov

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Tutková Zuzana GERIATRIA, ODCH, Nemocnica Michalovce primár

Korsak Diana GERIATRIA, ODCH, Nemocnica Michalovce lekár

PhDr. Ivanková Viera GERIATRIA, ODCH, Nemocnica Michalovce vedúca sestra