Geriatrické oddelenie a oddelenie dlhodobo chorých Michalovce

Geriatria Michalovce poskytuje akútnu špecializovanú geriatrickú starostlivosť. Slúži na diferenciálnu diagnostiku a liečbu prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných multimorbiditou a prítomnosťou geriatrických syndrómov.

Naše oddelenie hospitalizuje pacientov vo veku nad 65 rokov a to najmä takých, ktorí okrem akútneho základného ochorenia majú aj charakteristické geriatrické komplikácie.

 
 

Liečebné možnosti/výkony

Lôžková časť má 8 izieb s 23 lôžkami.
Oddelenie je vybavené viacerými ošetrovateľskými pomôckami. Súčasťou je aj rehabilitácia, ktorú realizuje kvalifikovaný pracovník.
Oddelenie je pre chronických, dlhodobo chorých pacientov. Priemerná ošetrovacia doba je 10 dní.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Geriatrické oddelenie   

  • poskytuje akútnu špecializovanú geriatrickú starostlivosť
  • poskytuje diferenciálnu diagnostiku a liečbu prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných multimorbiditou a prítomnosťou geriatrických syndrómov
  • hospitalizuje pacientov vo veku nad 65 rokov, najmä takých, ktorí okrem akútneho základného ochorenia majú charakteristické geriatrické komplikácie
  • hospitalizuje pacientov vo veku nad 85 rokov s akútnymi ochoreniami v oblasti vnútorných chorôb

Oddelenie dlhodobo chorých

  • poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami viacerých chronických chorôb, ktorých základne diagnózy sú známe
  • poskytuje následnú doliečovaciu starostlivosť o chronicky chorých pacientov od veku 18 rokov a rovnako je určená chorým, u ktorých bola stanovená diagnóza a určený liečebný plán
  • poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a paliatívnu starostlivosť
  • respitnú starostlivosť a rehabilitáciu chronických stavov

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Náš tím

SME TU PRE VÁS A VAŠICH BLÍZKYCH

Zaskočila Vás nová situácia v rodine, neviete alebo sa nemôžete postarať o svojich blízkych a nemáte sa na koho obrátiť? Aj pre takéto situácie je Vám k dispozícii naša sociálna pracovníčka Mgr. Alena Kravecová, ktorá Vám ochotne poradí.

Kontakt
mail: alena.kravecova@svetzdravia.com
mobil: +421 918 751 661

Na stiahnutie

Kontakt

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok 15:00 – 18:00
Utorok 15:00 – 18:00
Streda 15:00 – 18:00
Štvrtok 15:00 – 18:00
Piatok 15:00 – 18:00
Sobota 15:00 – 18:00
Nedeľa 15:00 – 18:00

Oddelenie sa nachádza v pavilóne E, na prízemí.

Stanovisko sestier GERIATRIA: +421 56 641 6889
Primár GERIATRIA: +421 56 641 6886
Vedúca sestra: +421 56 641 6888
Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce