Hematologicko – transfúziologické oddelenie Michalovce

Hematológia a transfuziológia je samostatný klinicko – laboratórny odbor pozostávajúci z dvoch navzájom sa doplňujúcich vedných disciplín hematológie a transfuziológie.

Hematológia sa komplexne zaoberá prevenciou, diagnostikou, klinikou, liečbou, dispenzarizáciou chorôb krvi a krvotvorných orgánov. Táto činnosť sa zabezpečuje vo forme ambulantnej a konziliárnej starostlivosti. Transfuziológia je výrobný, laboratórny a klinický odbor, zaoberajúci sa darcovom, odbermi krvi, prípravou, indikáciou a racionálnym využitím krvných prípravkov.

 
 

 • 3000 darcov

  Každý rok na našom oddelení daruje krv viac ako 3 000 darcov.

 • 1 500l krvi

  Priemerný odber u jedného darcu je 0,45 litra krvi, čo znamená, že ročne darujete viac ako 1 500 litrov tejto vzácnej tekutiny

 • Ďakujeme

  Ďakujeme všetkým darcom za pomoc a podporu. Aj vďaka Vám je každý rok zachránených množstvo životov

Liečebné možnosti a výkony

 • získavanie bezpríspevkových dobrovoľných darcov krvi ( BDDK)
 • vyšetrovanie, spracovanie odobratej krvi a jej skladovanie
 • hemoterapia pre potreby NsP
 • liečebná plazmaferéza

Laboratórna činnosť

 • vyšetrenie krvných skupín
 • imunohematologické vyšetrenia
 • testy kompatibility transfúznych liekov
 • hematologické vyšetrenia
 • morfologické vyšetrenie periférnej krvi a aspirátu kostnej drene vrátane špeciálnych
 • cytochemických vyšetrení
 • špeciálne hematologické vyšetrenia

MIMORIADNE INFORMÁCIE PRE DARCOV KRVI

 • Darca, ktorý prekonal COVID-19 alebo akúkoľvek inú infekciu dýchacích ciest či zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení.
 • Darca, ktorý bol v kontakte s chorým človekom nakazeným koronavírusom, nemôže darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.
 • Darca krvi, ktorý absolvoval očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže darovať krv:
  • najskôr 14 dní po aplikácii očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi)
  • najskôr 28 dní po aplikácii očkovacej dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Sputnik V).
 • Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.
 • Darca, ktorý sa vrátil zo zahraničianemôže darovať 14 dní krv, aj keď sa cíti zdravý a nemá žiadne ochorenie dýchacích ciest (v rámci EU 14 dní, mimoeurópske krajiny 28 dní).

Stará sa o vás tím odborníkov hematologicko – transfúziologického oddelenia v Michalovciach

 • MUDr. Mrázová Ingrid

  primár

  Viac...
 • Mgr. Monika Posypanková

  laborant, hlavná zdravotnícka laborantka ProCare a Svet zdravia

  Viac...
 • MUDr. Linková Margita

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Očovská Mária

  lekár

  Viac...
 • Tomášová Marta

  vedúca laborantka

  Viac...
 • MUDr. Micíková Andrea

  lekár

  Viac...

Praktické rady

Kontakty

Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 56641 6916

Primár: 056/641 6920
Lekári: 056/641 6921
Vedúca sestra: 056/641 6919
Odbery: 056/641 6918
Hematologická ambulancia: 056/641 6917

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí pavilónu C v areáli nemocnice.

ODBERY

 • Utorok 07:00 – 10:00
 • Štvrtok 07:00 – 10:00
 • Piatok 07:00 – 10:00