INFEKTOLÓGIA

Nemocnica Michalovce

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 56 641 6905

Primár: 056/641 6901
Vedúca sestra/sestry: 056/641 6904
Lekári: 056/641 6902
Oddelenie črevných nákaz: 056/641 6907
Oddelenie vzdušných nákaz: 056/641 6908

Oddelenie sa nachádza v pavilóne E.

O oddelení

Infektológia je interdisciplinárny nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou, posudzovaním a prevenciou, v ktorých má priamu úlohu infekčný agens (vírus, baktéria, pleseň, prvok, červ, príp. iný mikroorganizmus alebo jeho produkt – toxín).

Špecifikom oddelenia je vekové neohraničenie pacientov- liečime deti (bez vekového obmedzenia –teda  od veku novorodeneckého) i dospelých.

Súčasťou oddelenia je od roku 1998 jednotka intenzívnej starostlivosti – zriadená ako tretia v poradí na Slovensku (po BA a Martine). Na JIS sú hospitalizovaní najmä pacienti s ťažkými priebehmi neuroinfekcií, zlyhaniami orgánových systémov pri infekčných ochoreniach tráviaceho a dýchacieho  systému, febrilít nejasného pôvodu atď.

Naším pacientom je k dispozícii aj nadštandardná izba, ktorá je určená rovnako dospelým pacientom, ako aj malým deťom s doprovodom matky.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Diagnostická a liečebná starostlivosť  je zameraná hlavne na:

 • infekčné črevné  ochorenia
 • neuroinfekcie (vrátane meningokokových nákaz a neuroborelióz)
 • akútne respiračné vírusové a bakteriálne (i atypické) infekcie a následné stavy
 • hepatitídy infekčného pôvodu
 • diferenciálnu diagnostiku pečeňových ochorení
 • parazitárne nákazy
 • septické stavy
 • endokarditidy
 • importované nákazy
 • zoonózy
 • mykotické infekcie atď.

Osobitnú skupinu tvoria pacienti vyžadujúci doživotné monitorovanie zdravotného stavu, prípadne doživotnú antiinfekčnú terapiu, vrátane tzv. primárnej a sekundárnej profylaxie.

Oddelenie úzko spolupracuje s mnohými klinickými odbormi najmä vnútorným lekárstvom, pneumológiou, gastroenterológiou, hematológiou, nefrológiou, neurológiou, ale i s chirurgickými odbormi. Lekári oddelenia zároveň poskytujú antibiotickú konziliárnu činnosť v rámci nemocnice i  ostatných nemocníc v rámci siete Sveta zdravia. Veľmi dôležitá je spolupráca pri plnení niektorých preventívnych úloh s odborom epidemiológia.

Vývoj vybraných prenosných ochorení v našom regióne vykazoval a vykazuje stúpajúci trend. Za posledných 10 rokov chorobnosť obyvateľstva v jednotlivých infekčných ochoreniach v našom regióne  je 2 až 6 násobne vyššia v porovnaní s inými regiónmi Slovenska. Chorobnosť na salmonelózy, shigellózy, akútne hepatitídy, meningitídy, Lymskú boreliózu je vôbec jedna z najvyšších v našej krajine.

Výrazný vzostup počtu migrantov z Ázie a štátov bývalého Sovietskeho zväzu a blízky hlavný cestný hraničný prechod z Ukrajiny vo V. Nemeckom hrozí nebezpečenstvom prenosu „klasických“ infekčných ochorení –napr. záškrt, cholera, osýpky, detská obrnu, ale i rôznych druhov meningitíd a AIDS.   Oddelenie prenosných chorôb týmto slúži i ako záchytná clona prenosných ochorení u ilegálnych migrantov.

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Návštevy na oddelení sú povolené len individuálne po dohode s ošetrujúcim personálom.
Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva primár alebo lekár denne od 14.00-15.00.

 

 

Personálne oddelenie

MUDr. Zamba Štefan INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Daňová Katarína INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce zástupca primára

MUDr. Greculová Eva INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Čornej Tomáš INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Kobová Iveta INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Borková Viktória INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Kaňuchová Kristína INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Gibalová Darina INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

PhDr. Ivanková Viera INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce vedúca sestra

Chráňte seba a svoje deti pred osýpkami