Hematologická ambulancia

Nemocnica Michalovce

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 14:00
 • Utorok 10:00 - 14:00
 • Streda 07:00 - 14:00
 • Štvrtok 10:00 - 14:00
 • Piatok 10:00 - 14:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421(0) 566416 917 (Vážení pacienti, telefonické informácie poskytujeme po 13:00 hod. Ďakujeme za pochopenie)

Hlavná recepcia:
+421(0) 566416 701
+421(0) 566416 702

O ambulancii

Náplň činnosti pozostáva z komplexného prístupu k riešeniu problematík nasledujúcich ochorení, ich diferenciálnej diagnostiky, liečby a monitorovania:

anémie vrodené a získané, leukopénie, trombocytopénie, akútne a chronické  leukémie, myeloproliferatívne a lymfoproliferatívne ochorenia, myelodysplastické syndrómy, poruchy zrážania krvi vrodené a získané, trombocytopatie, starostlivosť o BDDK so zistenými patologickými nálezami, vyšetrenia a plánovanie autotransfúzií, starostlivosť o pacientov po transplantácii kostnej drene, dispenzárna starostlivosť.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • odbery vzoriek
 • podávanie injekcií
 • ambulantná hemoterapia
 • substitúcia koncentrátmi koagulačných faktorov
 • terapeutická hemodilúcia
 • erytroferéza,
 • plazmaferéza
 • podávanie cytostatík
 • podávanie rastových faktorov
 • podávanie a monitorovanie liečby interferónmi
 • punkcie kostnej drene
 • trepanobiopsie
 • konziliárna činnosť

 

 

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Očovská Mária Hematologická ambulancia, Nemocnica Michalovce lekár