Ambulancia všeobecného lekárstva

Nemocnica Michalovce

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 09:00
 • Utorok 07:00 - 09:00
 • Streda 07:00 - 09:00
 • Štvrtok 07:00 - 09:00
 • Piatok 07:00 - 09:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 568

Ambulancia sa nachádza na adrese: Malometrážne byty, Ul. Obrancov mieru 4, Michalovce

O ambulancii

Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • vykonáva diagnostiku akútnych a chronických ochorení v odbore všeobecné lekárstvo s následnou terapiou a odporúčaním ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu
 • indikuje odbery biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia, očkovania pacientov
 • predpisuje lieky a zdravotnícke pomôcky
 • vyhodnocuje EKG záznamy
 • konzultuje s ostatnými odbornými ambulanciami
 • vykonáva preventívne prehliadky podľa zákona a preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním

Personálne obsadenie

MUDr. Dzurjová Mária Ambulancia všeobecného lekárstva, Nemocnica Michalovce

MUDr. Filkor Stanislav Ambulancia všeobecného lekárstva, Nemocnica Michalovce

MUDr. Fujka Juraj Ambulancia všeobecného lekárstva, Nemocnica Michalovce

MUDr. Pávay Vendelín Ambulancia všeobecného lekárstva, Nemocnica Michalovce