Ambulancia všeobecného lekárstva

Nemocnica Michalovce

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 08:30
 • Utorok 07:00 - 08:30
 • Streda 07:00 - 08:30
 • Štvrtok 07:00 - 08:30
 • Piatok 07:00 - 08:30

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 568

Ambulancia sa nachádza na adrese: Malometrážne byty, Ul. Obrancov mieru 4, Michalovce

O ambulancii

Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • vykonáva diagnostiku akútnych a chronických ochorení v odbore všeobecné lekárstvo s následnou terapiou a odporúčaním ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu
 • indikuje odbery biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia, očkovania pacientov
 • predpisuje lieky a zdravotnícke pomôcky
 • vyhodnocuje EKG záznamy
 • konzultuje s ostatnými odbornými ambulanciami
 • vykonáva preventívne prehliadky podľa zákona a preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním

Personálne obsadenie

MUDr. Dzurjová Mária Ambulancia všeobecného lekárstva, Nemocnica Michalovce lekár