Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Audiometrické pracovisko

Nemocnica Michalovce

Ambulantné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 56 641 6815

Ambulancia sa nachádza v pavilóne A, na 2. poschodí.

O ambulancii

Foniatrická ambulancia s audiometriou vykonáva a poskytuje  diagnostiku a liečbu pre pacientov s poruchami hlasového aparátu a pacientov s postihnutím sluchu a reči ako aj na pacientov, ktorí vyžadujú následný operačný zákrok.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Pracovisko audiometrie  je vybavené tichou komorou s klinickým audiometrom Siemens SD 28, tympanometrom, prístrojom na meranie otoakustických emisií OAE, BERA, ASSR, na ktorých pracuje sestra s ukončenou špecializáciou v certifikovanej činnosti audiometria.

AUDIOMETRICKÉ VYŠETRENIA

Pondelok: 07:30 – 16:00
Utorok: 07:30 – 16:00
Streda: 07:30 – 16:00
Štvrtok: 07:30 – 16:00
Piatok: 07:30 – 16:00

Personálne obsadenie

MUDr. Pillárová Mariana Audiometrické pracovisko, Nemocnica Michalovce lekár

Mgr. Miklošová Lýdia Audiometrické pracovisko, Nemocnica Michalovce sestra