NEMOCNICA

Svidník

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

V zmodernizovaných priestoroch nemocnice Svidník je pacientom k dispozícii 12 špecializovaných oddelení a 14 odborných ambulancií s moderným prístrojovým vybavením.

Dôležité oznamy

Nemocnica Svidník otvorí vakcinačné centrum mimoriadne aj  v PIATOK 24. 9. 2021

Chcete sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, ale počas týždňa to nestíhate, prípadne by ste si po očkovaní radi dopriali  voľno a oddych?

Nemocnica Svidník sprístupňuje verejnosti mimoriadne termín v PIATOK 24. 9. 2021 a možnosť dať sa zaočkovať pred víkendom, a to v čase od 07:30 do 14:00 hod.  Očkuje sa vakcínou Comirnanty mRNA (očkovacia látka proti Covid-19 od spoločnosti Pfizer), 2- dávkový cyklus očkovania.

Nie je potrebná registrácia vopred, stačí prísť a preukázať  sa občianskym preukazom alebo preukazom poistenca.

Pre osoby od 16 r. do 18 r. očkujeme len v doprovode zákonného zástupcu (rodiča).


Nová testovacia stratégia - oznam pre pacientov

Viac...


Očkujeme aj bez registrácie

Vakcinačné centrum Nemocnice Svet zdravia Svidník ponúka možnosť prísť sa zaočkovať aj pre záujemcov bez predchádzajúcej registrácie.

Vakcinácia je možná v pondelky až štvrtky v čase od 7.30 do 11.30 h a od 12.30 do 14.00 h. Iba v utorky prebieha aj očkovanie detí od 12 rokov, ktoré musia prísť v doprovode zákonného zástupcu (rodič). Vakcinačné centrum očkuje dvojdávkovou vakcínou Comirnanty od konzorcia Pfizer/BioNtech. Na mieste očkovania je nutné preukázať sa občianskym preukazom alebo preukazom poistenca.

Svidnícki zdravotníci zároveň vyrážajú očkovať záujemcov aj do terénu. Výjazdová očkovacia služba nemocnice aktuálne očkuje v jednotlivých častiach regiónu každý utorok od 8.30 h, a to podľa nahláseného predošlého záujmu. Je potrebné, aby bolo nahlásených minimálne 20 osôb. Zdravotníci očkujú jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. Očkovanie touto vakcínou je možné aj vo vakcinačnom centre nemocnice v utorky od 13.00 do 14.00 h.

Najbližšie zdravotníci vyrážajú očkovať do terénu 17.08.2021 v čase od 08.30- 13.00 do Stropkova, miesto Vranovská nemocnica a.s., prevádzka nemocnica  Stropkova  a 24.08.2021 v čase od 08.30- 13.00 Svidník, miesto nemocnica Svidník, vakcinačné centrum.


Dovolenky

Diabetologická ambulancia: 20. 9. – 21. 9. 2021


TESTOVANIE COVID-19

Testovanie na ochorenie COVID-19 je možné realizovať v priestore mobilného odberového miesta pri nemocnici Svidník.

Manipulačný poplatok za vykonanie diagnostického antigénového testu COVID-19 je 5€.

PCR testy sú realizované pre pacientov s COVID-19 PASS (nahlásený cez RUVZ) a samoplatcovia.

Samoplatca má možnosť výberu diagnostického testu: PCR, kloktací test, test zo slín (objednávky cez: lab.online –  čas objednania je orientačný)

Ordinačné hodiny


Očkovanie vykonávané prevádzkovateľom Nemocnica Svidník vo Vakcinačnom centre (VC) a Výjazdovou očkovacou službou (VOS)

VC Nemocnica Svidník

 • PON – ŠTV
 • v čase 7:30 – 11:30 / 12:30 – 14:00 hod
 • osoby nad 16 r., od 16r. – do 18 r. v doprovode zákonného zástupcu (rodič)
 • UTOROK – očkovanie detí od 12 r. do 16r./18r. v doprovode zákonného zástupcu (rodič)
 • vakcína Comirnanty mRNA očkovacia látka proti Covid 19
 • 2 – dávkový cyklus očkovania
 • Objednaný cez portál + každý záujemca na očkovanie
 • Je nutné sa preukázať OP, ev. PP

VOS Nemocnica Svidník

 • UTOROK od 8:30 hod
 • Časový priestor podľa záujmu o očkovanie, v prílohe (nahlásených min 20 osôb, nie je nutný zoznam s údajmi vopred)
 • Vakcína Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson
 • Jednodávková vakcína určená pre obyvateľov nad 18.r.
 • Je nutné sa preukázať OP, ev. PP

Bezpečný región – očkujeme priamo v obciach. Praktické informácie pre občanov

Bezpečný región – očkujeme priamo v obciach. Praktické informácie pre starostov obcí

Súhrn charakteristických vlastností lieku COVID-19 VACCINE JANSSEN injekčná suspenzia


V súvislosti s aktuálne priaznivou epidemiologickou situáciou nemocnica Svidník od 1. 6. 2021:

A. Otvára všetky vstupy do nemocnice.
B. Samotným pacientom/návštevníkom bude realizovaný kontrolovaný vstup do nemocnice, tzv. „Self Triage Spot“, ktorý bude zahŕňať:
a) konfrontáciu pacienta/návštevníka nemocnice s epidemiologickými otázkami/informovanosť návštevníka, ktoré budú umiestené na banneroch, resp. vylepené na dverách pri vstupe,
b) požiadavku na dodržiavanie 2 metrových odstupov vo všetkých priestoroch nemocnice,
c) požiadavku na dezinfekciu rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom,
d) meranie telesnej teploty bude realizované personálom jednotlivých prevádzok pred vstupom pacienta/návštevníka na pracovisko.


Chirurgická ambulancia je od 26. 6. 2021 presťahovaná do pôvodných priestorov, pavilón „A“, prízemie, pohotovostný vstup.

Fyziatricko-rehabilitačný stacionár (MUDr. Mihalkaninová): pracovisko presťahované od 28. 6. 2021 do pôvodných priestorov, pavilón „B“, 4. poschodie


Gynekologická ambulancia je z technických príčin dočasne uzavretá.

Zastupuje MUDr. Zuzana Magdziaková, miesto výkonu: MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, telefonický kontakt 7860/359.


Kedy a ako sa informovať o zdravotnom stave hospitalizovaného?

V prípade hospitalizácie pacienta na COVID pracovisku svidníckej nemocnice sa príbuzní môžu informovať o jeho zdravotnom stave na telefónnom čísle 054 7860 231, a to každý pracovný deň v čase medzi 14.00 a 15.00 h. V prípade hospitalizácie pacienta na OAIM (intenzívne lôžka) sa môžu príbuzní informovať o zdravotnom stave pacienta na telefónnom čísle 054 7860 563 alebo 054 7860 431, a to tiež v každý pracovný deň medzi 14.00 a 15.00 h. K poskytnutiu informácií od lekára je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia pacienta a príbuzenský vzťah. V záujme dodržiavania diagnosticko-terapeutického režimu na danom lôžkovom oddelení mimo uvedenú dobu personál nebude poskytovať tieto služby.

V kontakte cez videohovory

Do pozornosti opätovne dávame aj službu, ktorú svidnícka nemocnica v spolupráci s telekomunikačným operátorom Orange Slovensko začala poskytovať ešte počas prvej vlny pandémie. Ide o spájanie pacientov s ich rodinami cez videohovory. Tablet môžu pacienti využiť kedykoľvek, keď sa dohodnú s rodinou na videohovore, pričom starším pacientom pri hovore asistuje sestra alebo iný zdravotník.

Ako odovzdať pacientovi osobné veci?

Osobné veci môžu rodinní príslušníci doniesť pacientom do nemocnice na triážne pracovisko, kde ich odovzdajú pracovníkovi triáže. Prosíme príbuzných, aby taška s osobnými vecami bola označená menom a priezviskom pacienta. Pracovník triáže kontaktuje vedúcu sestru, resp. personál oddelenia. Poverený personál prevezme osobné veci a odovzdá ich pacientovi. Prosíme príbuzných, aby do nemocnice neposielali potraviny, cenné veci či finančnú hotovosť a iba nevyhnutné veci.

Osobné veci zasielané domov personál COVID pracoviska po dohovore s pacientom zabalí do igelitového vreca označeného menom a priezviskom pacienta a dátumom zabalenia. Tieto veci transportuje do tzv. karanténnej miestnosti, z ktorej sú dané zbalené veci vydané po uplynutí stanovej doby. O termíne prevzatia týchto vecí bude rodinných príslušníkov telefonicky informovať vedúca sestra, resp. poverený zamestnanec pre dané oddelenie.

Nemocnica prosí v záujme bezpečnosti pacientov i personálu o dodržiavanie postupu nastavených služieb. Neustále sa snažíme, aj v tomto mimoriadnom období, o zabezpečenie komfortu pre hospitalizovaných pacientov. Len vzájomnou komunikáciou a dodržiavaním nastavených opatrení to spoločne zvládneme.


Vážení pacienti, návštevníci Nemocnice Svidník.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19, ako aj na potrebu bezpečného zabezpečenia poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti, vedenie nemocnice Svidník prijalo tieto opatrenia/zmeny:

  1. Ambulantná pohotovostná služby pre dospelých (pohotovosť) od 1.3.2020:

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých bude poskytovaná v priestore bývalej Kardiologickej ambulancie. Ambulancia sa nachádza na prízemí poliklinického pavilónu „C“ (tá istá chodba, ako umiestnenie Fyziatricko – rehabilitačnej ambulancie (MUDr. Lipčák). Telefonický kontakt na ambulanciu: 054 / 78 60 292.

  1. Doliečovacie a Geriatrické oddelenie.

Doliečovacie oddelenie bolo presťahované do pôvodných priestorov, 3. poschodie lôžkového pavilónu A. V rámci danej ošetrovacej jednotky sú vyhradené aj lôžka pre fyziatricko- rehabilitačných pacientov.

V Nemocnici Svidník naďalej platí zákaz návštev (platia výnimky) na lôžkových oddeleniach a povinnosť nosiť ochranné rúško, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup.

Pripomíname pacientom/návštevníkom, že ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast je naďalej prevádzkovaná v priestoroch Neonatologickej ambulancie, pri lôžkovom oddelení Pediatrie, na 3. poschodí, pavilónu „B“.


Informácie o parkovacom systéme

V súvislosti so spustením nového automatického parkovacieho systému do areálu nemocnice Svidník  Vás informujeme o súvisiacich postupoch, ktoré je potrebné realizovať, pokiaľ sa rozhodnete využiť vjazd motorovým vozidlom priamo do areálu nemocnice Svidník.

Viac...


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Svidník

Poďakovania

 • Hovorí sa, že ak nejde o život, tak nejde o nič. Každý človek má obavy z návštevy nemocnice a hospitalizácie, veď ak ide do tuhého a je nutný pobyt v nemocnici, strach o vlastný život je tá najprirodzenejšia reakcia. Už viackrát som počul zlé jazyky povedať vetu: „Ak chceš zomrieť, tak choď do svidníckej nemocnice!“ Keď tú vetu znova začujem, budem všetkým takýmto zlým jazykom oponovať, lebo to, čo vravia, nie je pravda!

  Touto cestou sa chcem poďakovať celému operačnému tímu, ktorý ma operoval 5. septembra o 13. hodine na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti pod vedením pani primárky MUDr. Diničovej a tiež pani anestéziologičke MUDr. Lažovej, kde môj život bol v ich rukách. Operácia bola náročná a lekársky tím ju zvládol úspešne, no môj zdravotný stav bol naďalej kritický natoľko, že ma museli 4 dni udržiavať v umelom spánku. Vďaka špičkovej lekárskej starostlivosti a aj Božej pomoci som mohol byť po prebratí prevezený na chirurgické oddelenie, kde mi bola pod vedením pána primára MUDr. Leška poskytnutá vynikajúca pooperačná starostlivosť – celému tímu patrí moje úprimné poďakovanie! Rovnako vrúcne by som sa chcel poďakovať aj internému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Pytliaka, PhD. a jeho tímu, ktorí urobili maximum pre moje zdravie. Naozaj mi šlo o život a nebyť špecialistov zo svidníckej nemocnice, tieto riadky by som nemohol napísať. Ešte raz, z celého srdca Vám ďakujem!

  Ján Onufer, Giraltovce

 • Vážený pán riaditeľ,

  mesiac august pre moju rodinu bol veľmi ťažký. V nemocnici sa ocitli súčasne traja členovia rodiny. Zažila som negatívne, ale aj pozitívne reakcie lekárov a zdravotných sestier. Milým prekvapením pre mňa bola sociálna pracovníčka Mgr. Ivana Vojtašeková. Za jej ľudskosť a ochotu mi pomôcť patrí srdečná vďaka.

  Za starostlivosť, ochotu a trpezlivosť pri liečbe o mojich blízkych by som sa rada poďakovala aj internému oddeleniu, obzvlášť MUDr. Márii Labancovej, MUDr. Márii Kandrovej a MUDr. Igorovi Leškovi z chirurgického oddelenia.

  Nemocnici Svidník prajem veľa takýchto zamestnancov.

  S pozdravom Květa Cuperová.

 • Vážený pán riaditeľ,

  týmto mailom sa chcem poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu synčekovi Danielovi Ivančovi. Keď sme sa dňa 26. 4. 2018 ocitli na chirurgickej pohotovosti v nemocnici Svidník, ujal sa nás doktor MUDr. Igor Leško. Zhodnotil zdravotný stav môjho syna pohotovo a správne a týmto mu zachránil život. Nebola to pre neho obvyklá situácia operovať 4 ročné dieťa, ale zhostil sa jej úžasne. Týmto mu patrí moja veľká vďaka. Som rada,že mi bolo umožnené byť počas celej hospitalizácie  môjho syna.

  Poďakovanie patrí aj celému chirurgickému tímu, za ich trpezlivosť a podporu a samozrejme aj lekárkam detského oddelenia (MUDr. primárka Lombartová a MUDr Šlangová) aj oddelenia OAIM. (MUDr. Prusáková a primárka MUDr. Diničová).

  Je mi ľúto keď čítam na sociálnych sieťach len všetko negatívne na nemocnicu Svidník, pretože ja mám len samé pozitívne skúsenosti. Prajem Vám veľa síl na udržanie chodu tejto nemocnice. Nech Vám v tom Boh pomáha.

  S pozdravom Dana Ivančová.

 • Neurologickému oddeleniu nemocnice Svet zdravia vo Svidníku, obzvlášť MUDr. Smolkovej, všetkým sestrám a ošetrovateľovi, ktorí sa v dňoch 1. 4. do 9. 4. 2015 veľmi zodpovedne, profesionálne podieľali na liečbe rodinného známeho,  by sa chcela poďakovať rodina Bešenyiová. „Starostlivosť, ochota a trpezlivosť bola z ich strany na profesionálnej a ľudskej úrovni.

 • Ďakujem všetkým za príjemný pobyt na internom oddelení v nemocnici. Zvlášť ďakujem s. Gerekovej, je to vzor dokonalej sestry. Usmievavá, milá, ochotná, pomôže, poradí, bola úžasná.

 • Bol som spokojný s prístupom sestier k mojej osobe a tak isto lekárov nakoľko mi zachránili život. ĎAKUJEM svidníckej nemocnici zato, že mi pomohli, nakoľko mi praskli vredy a mal som na mále. ĎAKUJEM CELÉMU CHIRURGICKÉMU ODDELENIU. Ste fajn ľudia

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať p. MUDr. Kožejovej z neurologického oddelenia za jej odborný a ľudský prístup, jej veľkú pozornosť. Pomohla mi po všetkých stránkach.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

IČO: 47249099
DIČ: 2023815398
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 910 382 563
e-mail: nemocnica.sk@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa 

Eva Bejdová
tel.: +421 (0) 54 7860 602, +421 908 848 117
e-mail: eva.bejdova@svetzdravia.com

Vedúci technicko – hospodárskych činností 

Miroslav Ivančo
mobil: +421 915 910 320
e-mail: miroslav.ivanco@svetzdravia.com

Priame kontakty

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

Aktuality

Zdravotníci svidníckej nemocnice vás zaočkujú v regióne i priamo v nemocnici

Pre zvýšenie zaočkovanosti obyvateľov svidníckeho regiónu, vďaka ktorej dokážeme spoločne zvrátiť negatívny vývoj pandémie, sme sa v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva rozhodli zorganizovať aj výjazdové očkovanie v nadchádzajúce utorky.

VIAC...

Zdravotníci svidníckej nemocnice očkujú v teréne

Zdravotnícky personál siete nemocníc Svet zdravia začal minulý týždeň očkovať proti ochoreniu COVID-19 aj v teréne. V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva chce sieť zvýšiť zaočkovanosť v regiónoch Slovenska a zdravotníci preto v tomto období vyrážajú s vakcínami do jednotlivých obcí priamo za ľuďmi.

VIAC...

Naďalej poskytujeme AG testovanie

Aktuálne pripravujeme možnosť naďalej sa testovať pomocou antigénových testov v rámci našich zariadení, a to vrátane nemocníc Svet zdravia na Zemplíne.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície