Hematologicko - transfúziologické oddelenie

Nemocnica Svidník

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 06:00 - 14:30
  • Utorok 06:00 - 14:30
  • Streda 06:00 - 14:30
  • Štvrtok 06:00 - 14:30
  • Piatok 06:00 - 14:30

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 54786 0443

Hematologicko-transfuziologické oddelenie  sa nachádza na 2. poschodí  (B pavilón).

O oddelení

Hematológia a transfúziológia je nadstavbovým medicínskym odborom vnútorného lekárstva a pediatrie. Úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi. Pozostáva z dvoch vzájomne sa doplňujúcich disciplín hematológie a transfúziológie.

Naše hematologicko – transfúziologické oddelenie pozostáva z imunohematologického laboratória a transfúzného oddelenia. Oddelenie je prepojené s hematologickou a onkologickou ambulanciou.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Imunohematologické laboratórium vykonáva vyšetrenia darcov krvi (BDK), skúšky kompatibility a zabezpečuje krv pre pacientov lôžkových oddelení nemocnice.

Transfúziologické oddelenie je zamerané na odbery krvi od darcov a výrobu transfúznych liekov. Spolupracuje s medzinárodným registrom darcov kostnej drene a napomáha pri ich registrácii. Oddelenie vedie lekár špecialista s atestáciami: ,,Hematológia a Transfúziológia, Klinická onkológia”. Transfuziologické oddelenie zabezpečuje dostatok transfúznych liekov pre pacientov na jednotlivých oddeleniach z vlastných odberov, pri nedostatku transfúznych prípravkov, nákupom z iných zariadení a taktiež zabezpečuje špeciálne transfúzne prípravky.

V laboratóriu sú vykonávané imunohematologické a sérologické vyšetrenia darcom a zabezpečuje sa kontrola kvality transfúznych prípravkov.

DRUHY VYŠETRENÍ

  • imunohematologické vyšetrenie ( krvné skupiny, skríning protilátok, predtransfúzne vyšetrenie kompatibility, Coombsové testy). Všetky vyšetrenia sú vykonávané novou technikou – stĺpcovou gélovou aglutináciou.
  • virologické vyšetrenia ( HbsAg,anti- HIV1,2, anti Hbc,anti HCV,TPHA,)
  • výroba bezleukocytových transfúzných výrobkov (používame špeciálne krvné vaky s filtrom ktorý dokáže odseparovať leukocyty z krvného prípravku. Plazmu zmrazujeme šokovo pri – 80 st.Celsia a špeciálne uskladňujeme pri viac ako – 30 st.

DOPLNKOVÉ NFORMÁCIE

Odberový deň: každú stredu okrem štátnych sviatkov od 06:00 – 09:00 hod.

Krv môže darovať zdravý človek po dosiahnutí veku 18 rokov a neprekonal žiadne infekčné ochorenie. Uvítame každého darcu. Všetci môžeme prispieť svojimi kvapkami a zachrániť tak spolu nejeden ľudský život.

Mimo pracovnej doby je transfuziologický úsek zabezpečený nepretržite externým dodávateľom laboratórnych vyšetrení (kontakt 054 7860 504)

 

 

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Hnatová Erika Hematologicko - transfúziologické oddelenie, Nemocnica Svidník primár

Pipasíková Jana Hematologicko - transfúziologické oddelenie, Nemocnica Svidník vedúca sestra