Ambulancia vnútorného lekárstva

 
 

Prečo si vybrať ambulanciu vnútorného lekárstva vo Svidníku

 • Skúsený personál

 • Predoperačné vyšetrenia

 • Diagnostika a liečba vnútorných ochorení

 • Krátke čakacie doby

Služby

 • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu vnútorných orgánov /kardiovaskulárneho, tráviaceho, dýchacieho, močového systému/,
 • dispenzárna starostlivosť niektorých chronických ochorení /vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, poruchy metabolizmu tukov, cukrov…./,
 • interné predoperačné vyšetrenie: vyžaduje sa výmenný lístok, alebo žiadanka od všeobecného lekára, alebo gynekológa. Pre celkové zhodnotenie zdravotného stavu je potrebné mať so sebou:- k nahliadnutiu aj zdravotnú kartu, alebo výpis zo zdravotnej karty,
  – zoznam liekov, ktoré pravidelne užívate,
  – lekárske nálezy od špecialistov z odborných ambulancií (napr. diabetológa, kardiológa, nefrológa a pod.),
  – popis RTG snímky (ak bol robený).
 • posudkové interné vyšetrenie /pre účely poisťovne, pred kúpeľnou, rehabilitačnou či infúznou  liečbou,
 • EKG vyšetrenie,
 • odbery krvi na laboratórne skríningy,
 • vyhodnotenie 24hopd Holterovho monitorovania krvného tlaku na diagnostiku artériovej hypertenzie, ev. kontroly liečby hypertenzie,
 • špecializované krvné vyšetrenia /onkomarkery, hormóny štítnej žľazy, ……/,
 • zhodnotenie kompletného lipidového profilu a ostatných rizikových faktorov civilizačných ochorení a následným medicínskym poradenstvom.

Výkony

 • EKG vyšetrenie,
 • odbery krvi na laboratórne skríningy,
 • Holterov TK monitoring

KONTAKT

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 08901 Svidník

Ambulancia  sa nachádza v bloku B, prízemie /oproti Fyziatricko – rehabilitačnej ambulancii, MUDr. Lipčáka/.

Telefónny kontakt: 7860 348

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK     07:00 – 15:30
UTOROK         07:00 – 15:30
STREDA         07:00 – 15:30
ŠTVRTOK       07:00 – 15:30

 

Personálne obsadenie

Dana Bobaková Ambulancia vnútorného lekárstva, Nemocnica Svidník sestra