Neurologické oddelenie

Nemocnica Svidník

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 14:00 - 16:00
  • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 547860392

O oddelení

Neurologické oddelenie v nemocnici Svidník funkčne od 1.8..2013, pod vedením primárky MUDr. Anny Kravecovej. Oddelenie  diferencované na  lôžkovú  časť, elektrofyziologické, EEG a EMG laboratórium. Neurologickú ambulanciu zastrešuje MUDr. Ingrid Hlivjaková v priestoroch ambulantnej časti II. poschodie.

Neurologické oddelenie novoprofilované   klinické  pracovisko     v  koreláte  s  koncepciou  odboru  poskytuje  liečebno – preventívnu  starostlivosť  pacientom   s  afekciami   nervovej  sústavy,  funkčných  vertebrogénnych  porúch  a   lézií   nervosvalového  aparátu , vykonáva komplexnú neurologickú liečebnú, ošetrovateľskú a preventívnu starostlivosť neurologicky   chorým  z  regiónu  Svidník, Stropkov   a  okolie.

Oddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke. Personál oddelenia tvorí päť lekárov, päť sestier a traja sanitári.

V rámci diagnostických  a  terapeutických  postupov  v  neurologii  realizujeme   zvodné  anestézy,  lokálne perineurálne   blokády, paravertebrálne   blokády    hlboké,  epidurálne blokády kortikoidmi a lumbálne punkcie, ktoré sú potrebné k diagnostike niektorých závažných ochorení ( napr. Sclerosis Multiplex, neuroinfekcie,Parkinsonova  choroba… ).

Na  neurologickej  JIS – OMIS    aplikujeme    systémovú i.v. trombolýzu  u  pacientkov s  ischemickou   cerebrovaskulárnou  príhodou  s  dodržiavaním  terapeutického  okna  4,5 hod.  od  vzniku  a  zahrňujúcich a   vylučujúcich     kritérií    systémovej  trombolýzy, so  škálovaním HIHSS a mRS.

V  elektrofyziologickom   laboratóriu   vykonávame  EP, EEG a  EMG vyšetrenia pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov  z  regiónu.

V  réžii  lekárov  oddelenia  je   realizácia   USG  ECC-  diagnostika   extrakraniálnych  cievnych  afekcií  Oddelenie sa skladá  z 21 lôžok, z toho 3 lôžka tvoria nadštandardné izby s moderným vybavením a vlastným sociálnym zariadením.

VÍZIA ODDELENIA

  • zavedenie  aplikácie  botulotoxinu   u  dystonných  prejavov-   zmluvný  vzťah  s  poisťovňami ,  somatosenzorické   evokované  potenciály, PRT   pod  CT  navigáciou.

PERSONÁL

Primár: MUDr. Anna  Kravecová-  neurológ s  celoštátnym  odborným  renomé,   atestáciou II.  stupňa  z  neurologie, certifikátom  z  EEG a  EMG,   špecializácia   na  neurofyziologiu  s   realiz.  EMG,  EEG,  EP, vedecký  sekretár   neurofarmakologickej  sekcie   Slovenskej  neurologickej  spoločnosti.

Vedúca sestra:  Mgr. Alena Maliňáková

Ostatní lekári oddelenia: MUDr. Veronika Bojčíkova,  MUDr. Zuzana Smolková,  MUDr.Ivana Semancová, MUDr. Martina Kožejová

 

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Kravecová Anna Neurologické oddelenie, Nemocnica Svidník primár

MUDr. Luberdová Katarína Neurologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Bojčíková Veronika Neurologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Shulevka Vitalii Neurologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Shabatiuk Orest Neurologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Bochnovičová Ivana Neurologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Demská Zuzana Neurologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Mgr. Maliňáková Alena Neurologické oddelenie, Nemocnica Svidník vedúca sestra