Detská ambulancia primárneho kontaktu

Nemocnica Svidník

Ordinačné hodiny

  Kontakt

  MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

  +421 (0) 547860561

  O ambulancii

  Poskytuje primárnu, ambulantnú liečebnopreventívnu  starostlivosť deťom a dorastu na základe slobodného výberu, ktorí majú uzavretú zmluvu s ambulanciou.

  Zaoberá sa preventívnou starostlivosťou od narodenia po dospelosť sledovaním  rastu a vývoja formou poradní a preventívnych prehliadok a zabezpečuje povinné očkovanie . Poskytuje diagnostiku a liečbu akútnych ochorení detských a dorastových pacientov  a tiež základnú dispenzarizáciu  chronických ochorení.

  Kontakt

  sestra Mgr. Renáta Richvalská

  tel. 054 7860 335

  email: renata.richvalska@svetzdravia.com

  Praktické rady

  Personálne obsadenie

  MUDr. Petriková Iveta Detská ambulancia primárneho kontaktu, Nemocnica Svidník lekár