Rádiologické oddelenie Svidník

Rádiologické oddelenie poskytuje rádiologické služby pre lôžkové oddelenia nemocnice Svet zdravia Svidník a pre obvodné a odborné ambulancie v štátnom  aj privátnom sektore v celom okrese  Svidník, resp. aj mimo okresu  na vysokej odbornej úrovni.

Práca  na oddelení sa sústreďuje na zobrazovaciu diagnostiku ochorení pacientov v dospelom  veku, ale taktiež aj u detských pacientov.

 
 

Benefity

  • Široké spektrum diagnostických výkonov

  • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

  • Zrekonštruované priestory

  • Bez dlhej čakacej doby

Služby

  • Skiagrafické zariadenia - RTG

  • Počítačový tomograf – CT

  • Zubný panoramatický röntgen

  • Denzitometrická diagnostika

  • Ultrasonografická diagnostika - USG

Náš tím

MUDr. Sabanošová Adriana Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník primár

MUDr. Baja Marián Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Zelizňáková Ivana Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Veronika Duláková Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Luberdová Katarína Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Barilla Jozef Rádiologické oddelenie, Nemocnica Svidník vedúci rádiologický technik

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.
MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník

 

Telefonické kontakty

054/ 7860 342 – denná prevádzka

054/ 7860 266 – pohotovostná služba