Chirurgická a traumatologická ambulancia

Nemocnica Svidník

Ordinačné hodiny

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 547860405

O ambulancii

Predmetom činnosti ambulancie je starostlivosť o pacientov s chirurgickými, traumatologickými ochoreniami a úrazmi, vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou. V indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby.

Liečebné možnosti/Výkony

  • Na ambulancii poskytujeme odbornú starostlivosť dospelým a detským pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi
  • objednávame a prijímame pacientov na plánované operácie
  • vykonávame príjmy akútnych stavov
  • ošetrujeme akútne stavy, vrátane úrazov (ošetrenie otvorených rán, popálenín, zlomenín, luxácií a iné)
  • vykonávame kontroly a preväzy pacientov po operáciách a úrazoch
  • ošetrujeme a preväzujeme hnisavé a chronické rany
  • ďalej vykonávame malé chirurgické výkony
  • súčasťou ambulancie je aj poskytovanie konziliárnych vyšetrení a ošetrení pacientov z iných oddelení nemocnice

Ambulantné hodiny

  Príprava ambulancie   Kontroly a preväzy nehnisavých rán, kontroly zlomenín, vyšetrenia pacientov poukázaných obvodným lekárom, príjem plánovaných pacientov   Kontroly a preväzy hnisavých rán   Konziliárne vyšetrenia pre oddelenia nemocnice, sanitácia
Pondelok 7:00 – 8:30 8:30 – 10:30 10:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok 7:00 – 8:30 8:30 – 10:30 10:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 8:30 8:30 – 10:30 10:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Piatok 7:00 – 8:30 8:30 – 10:30 10:30 – 12:00 12:30 – 15:30
Príprava ambulancie Kontroly a preväzy, príjem plánovaných pacientov k operácii Plánované malé chirurgické výkony Plánované malé chirurgické výkony, sanitácia
Streda 7:00 – 8:30 8:30 – 10:00 10:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Doplnkové informácie

Akútne chirurgické prípady ošetrujeme priebežne.

Po skončení pracovnej doby ambulancia funguje ako chirurgická ústavná pohotovostná služba.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí  budovy nemocnice (A pavilón) – vstup možný aj priamo z parkoviska pred centrálnym a urgentným príjmom.

Lekár: MUDr. Ján Kontra
Sestra: Renáta Kandravá

Telefónne číslo do ambulancie: +421-(0)54-7860 405

Personálne obsadenie

MUDr. Kontra Ján Chirurgická a traumatologická ambulancia, Nemocnica Svidník