Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie vo Svidníku poskytuje psychodiagnostické a psychoterapeutické služby pre deti, dospievajúcich a dospelých.

 
 

Prečo si vybrať ambulanciu klinickej psychológie vo Svidníku

 • Komplexná psychologická diagnostika

 • Odborné poradenstvo

 • Psychodiagnostika psychického vývinu od najútlejšieho veku

 • Realizovanie pracovných pohovorov a personálnej psychodiagnostiky

Realizujeme liečebné možnosti/výkony

KLINICKO- PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA:

 • komplexnú aj parciálnu psychologickú diagnostiku zameranú na zistenie závažnosti psychického ochorenia či poruchy, vyšetrenie osobnosti, afektivity, sociability, vyšetrenie stavu kognitívnych a intelektových schopností,
 • diferenciálno- diagnostické klinicko- psychologické vyšetrenie pre účely sociálneho zabezpečenia- zhodnotenie stavu psychických funkcií vplyvom ochorenia, ktoré môže mať dopad na pracovnú schopnosť,
 • klinicko- psychologické vyšetrenie žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane a streliva,
 • posúdenie psychickej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe, pedagogických zamestnancov, profesionálnych rodičov a iné povolania,
 • konziliárna starostlivosť u hospitalizovaných pacientov,
 • realizovanie pracovných pohovorov a personálnej psychodiagnostiky.

 PSYCHOTERAPIA A PORADENSTVO:

 • psychoterapiu a poradenské konzultácie pri životných krízach, pri zvládaní životných problémov ako sú partnerské či manželské nezhody, rodinné, zdravotné, osobné a výchovné ťažkostí,
 • psychoterapiu a poradenskú podporu pre ľudí s depresívnymi a úzkostnými poruchami, osobnostnými poruchami a psychosomatickými poruchami,
 • nácvik relaxačných techník,
 • nácvik asertivity a komunikačných zručností,
 • podpora psychického zdravia,
 • krízovú intervenciu pri akútnom strese,
 • psychoterapeutickú podporu u klientov s depresívnou poruchou, anxietou a posttraumatickou stresovou poruchou po prekonaní COVID19,
 • nácvik dychových cvičení a relaxačných techník u klientov s postcovidovým syndrómom,
 • kognitívny tréning u klientov s postcovidovým syndrómom.

DETSKÁ PSYCHOLÓGIA:

 • vykonávame psychodiagnostiku psychického vývinu od najútlejšieho veku. Diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobností detí a dospievajúcich (0-18r.),
 • podpornú terapiu a poradenstvo pri úzkosti, strachu, emočných poruchách, enuréze a enkopréze, poruchách spánku, pri ťažkostiach v školskom fungovaní a podobne,
 • poskytujeme podporné vedenie a konzultácie pre rodičov,
 • výchovné poradenstvo pre rodičov.

Psychologické poradenstvo

 • psychodiagnostické vyšetrenie trvá v priemere 1,5- 2 hodiny
 • na vyšetrenie do pschylogickej ambulancie si doneste so sebou okuliare na čítanie, ak ich používate

Tím psychológov

Praktické informácie

Kontakty

Mgr. Martina Breznoščáková

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí bloku „C“. Vchod do ambulancie je oproti vchodovým drevám do poliklinickej časti nemocnice.

Telefón:   054/ 7860 244
e-mail: martina.breznoscakova@svetzdravia.com

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa/Dôvera/UNION

Ordinačné hodiny
PONDELOK              08.00 – 12.00
UTOROK                   08.00 – 12.00
STREDA                    08.00 – 12.00
ŠTVRTOK                 08.00 – 12.00
PIATOK                     08.00 – 12.00

Mgr. Daniela Mikitová

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí bloku „C“. Vchod do ambulancie je oproti vchodovým drevám do poliklinickej časti nemocnice.

Telefón:   054/ 7860 290
e-mail:  daniela.mikitova@svetzdravia.com

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa/Dôvera/UNION

Ordinačné hodiny
PONDELOK              10.00 – 16.30
UTOROK                   08.00 – 15.30
STREDA                    08.00 – 15.30
ŠTVRTOK                 08.00 – 15.30
PIATOK                     08.00 – 13.30