Chirurgické oddelenie

Nemocnica Svidník

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 16:00
 • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 547860615

Oddelenie  chirurgie a úrazovej chirurgie: +421-(0)54-7860 332
Oddelenie  chirurgie a úrazovej chirurgie sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice (A pavilón)
O oddelení

Oddelenie je štandardného typu pre 25 pacientov so spoločnými hygienickými zariadeniami. Nadštandardná izba má svoje vlastné hygienické zariadenie, je k dispozícii za poplatok, pre poistencov Dôvery 50% zľava.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na oddelení sa vykonáva kompletná diagnostika chirurgických ochorení a úrazov, ako aj ich liečba.  Operačné dni pre plánované operácie sú utorok a štvrtok. Vykonávame operácie na úrovni Nemocnice II. typu – chirurgia brucha (laparoskopicky aj klasicky), náhle príhody brušné, traumatologické operácie, artroskopie.

Realizujeme tieto operačné výkony/služby:

 • benigné ochorenia tenkého,  hrubého čreva a konečníka, vrátane funkčných porúch
 • chirurgia žlčových ciest a pankreasu, vrátane miniinvazívnych prístupov
 • moderné prístupy ošetrovania brušných prietrží /hernie/
 • komplexná starostlivosť o chirurgické ochorenia prsníkov (mimo zhubných)
 • endoskopie v spolupráci a gastroenterologickou ambulanciou nemocnice
 • funkčné vyšetrenie anorekta
 • riešenie defektov kože  vo všetkých lokalitách
 • odstraňovanie nezhubných kožných nádorov
 • ošetrovanie úrazov dutiny brušnej a hrudnej
 • starostlivosť o stomikov, ich edukácia
 • chirurgická intenzívna starostlivosť, vrátane parenterálnej a včasnej enterálnej výživy
 • V.A.C. – moderná liečba akútnych a chronických rán pomocou riadeného podtlaku

Podtlakové uzatváranie rán (VAC terapia) je novou metodikou v chirurgickom ošetrovaní rán aj vo svidníckej nemocnici. Tento spôsob liečby je založený na kontrolovanom a lokalizovanom podtlaku, ktorý je vyvíjaný priamo na ranu. Pomocou špeciálneho prístroja pomáha stimulovať tvorbu nového granulačného tkaniva.

Indikuje sa pri liečbe akútnych aj chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých dehiscenciou po chirurgických výkonoch. Najvýraznejší efekt možno dosiahnuť pri najrozsiahlejších, najhlbších ranách, veľkosť rany však nemá byť rozhodujúcim kritériom na indikáciu liečby. Najlepšie výsledky pri použití tejto metódy sú pri liečbe dekubitov II. a III. stupňa, pri liečbe syndrómu diabetickej nohy, pri liečbe rozostúpených chirurgických rán po zložitých operáciách.

V.A.C. terapia je ďalším krokom k modernizácii a zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Moderný spôsob liečby totiž ďaleko viac myslí na komfort a bezpečie pacientov, lekárov a sestier.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V čase od 17:00- 20:00 návšteva možná so súhlasom lekára.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je žiaduce doniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho obvodného lekára a odporúčanie  na hospitalizáciu. Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca.

Je samozrejmosťou, že každý pacient má mať svoje vlastné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, hrebeň, mydlo uterák,  ženy – dámske hygienické vložky, muži  – holiace potreby, pyžamo, prezuvky).

Čo si nebrať do nemocnice: 

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

V prípade, že máme pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

DENNÝ REŽIM

Ak to Váš pohybový režim dovoľuje a Vy sa potrebujete vzdialiť mimo priestorov oddelenia ste povinný/á informovať službukonajúcu sestru. Nie je dovolené počas hospitalizácie vzdialiť sa mimo areálu nemocnice.

Lieky

V záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici  dostávať.

Stravovanie

Diéta je dôležitou  súčasťou liečby Vášho ochorenia, preto je dôležité, aby ste ju v záujme ochrany svojho zdravia aj dodržiavali. V nočnom stolíku si uskladňujte iba minimálne množstvo potravín. Potraviny podliehajúce skaze uložte do chladničky. Ak máte výhrady voči teplote stravy, máte možnosť zohriať si ju v mikrovlnke. O túto službu požiadajte službukonajúcu sestru.

Telefonické informácie

Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom pacienta. O zdravotnom stave informuje vždy osobne  primár, zástupca primára  alebo službukonajúci lekár. Nedožaduje sa informácii od sestier. Tie Vám môžu podať informácie iba v medziach svojich kompetencii.
Telefonicky Vás z rôznych dôvodov môžeme informovať len veľmi stručne, po dohodnutej identifikácii volaného.

Ukončenie pobytu v nemocnici

O ukončení hospitalizácie budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.

Pri prepustení Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá “Lekársku prepúšťaciu správu”, ktorú ste povinní po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi najneskôr do troch dní.
Vážení pacienti, vieme, že pobyt v nemocnici býva pre samotných pacientov, ale aj pre ich príbuzných  a ich organizmus veľkou zaťažkávacou skúškou, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobil všetko preto, aby ste boli spokojní. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, alebo ich zaznamenať v dotazníku spokojnosti.

Uvítame, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník spokojnosti aj v prípade, že nemáte žiadne požiadavky, podnety.  Vyplnený dotazník prosím vložte do schránky s označením “Dotazníky spokojnosti”. Schránka je umiestená v jedálni chirurgického oddelenia.

Personálne oddelenie

MUDr. Leško Igor Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník primár

MUDr. Goldír Ján Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Tereschenko Sergiy Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Moisei Mykhailo Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Venhačová Zuzana Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Gajdošík Miroslav Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

MUDr. Stadther Radovan Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Mgr. Artimová Iveta Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník vedúca sestra