Infektologická ambulancia

Nemocnica Svidník

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

054/7860 564

Poloha v rámci nemocnice: prízemie bloku „D“, so samostatným vstupom mimo hlavný vstup nemocnice. Z hlavného schodiska do lôžkového pavilónu „A“ pri Hniezde záchrany odbočíte vpravo.

O ambulancii

Infektológia sa svojím interdisciplinárnym zameraním v spolupráci s ostatnými odbormi zaoberá pacienti s možným postihnutým infekčnou chorobou – diagnostikou, poskytovaním komplexnej liečebno – preventívnej starostlivosti, ambulantným sledovaním jeho stavu v období rekonvalescencie, prípadne po prechode choroby do chronicity.

Lekár ambulancie rozhoduje nielen o liečbe, ale aj o potrebnej izolácii pacienta /doma, alebo na infekčnom oddelení/, sleduje zdravotný stav doma izolovaných pacientov.

Personál infektologickej ambulancie podáva písomné a v závažných prípadoch priame telefonické hlásenie o výskyte infekčnej choroby alebo inej forme  nákazy. Je v úzkom kontakte a príslušnými ústavmi hygieny a epidemiológie a spolu s nimi sa zúčastňuje na depistážnych a protiepidemických akciách.

Osobitnú skupinu tvoria pacienti, vyžadujúci doživotné monitorovanie zdravotného stavu, prípadne doživotnú antiinfekčnú terapiu, vrátane tzv. primárnej a sekundárnej profylaxie. Do náplne odboru patria všetky typy nákaz, vrátane zabezpečenia manažmentu starostlivosti  o pacientov s nákazami špecifickými pre tropické alebo iné endemické oblasti, ktoré však môžu byť zavlečené aj do oblasti mierneho pásma.

Veľkú časť ambulantných pacientov tvoria pacienti s lýmskou boreliózou, resp. podozrenie na ňu, pacienti s hereptickými infekciami, pacienti s komplikáciami, resp. následkami po prekonaní infekčnej choroby, klienti pred cestou do oblastí so zvýšeným rizikom nákazy a pacienti s niektorými parazitózami.

Lekár ambulancie zabezpečuje v rámci lôžkovej časti nemocnice Svidník ako aj pre iné ambulancie  konziliárne vyšetrenia, pričom pomáha ošetrujúci lekárom  s diferenciálnou diagnostikou pri podozrení na infekčné ochorenia, odporúča diagnostický postup, resp. prípadnú antimikrobiálnu liečbu.

Spolupracuje s komisiou pre sledovanie a analýzu  nozokomiálnych nákaz a s pracovnými skupinami pre antiinfekčnú terapiu a antibiotickú politiku, poskytuje služby antirabického centra (služby/starostlivosť o pacientov, ktorí boli pohryzení napr. líškou, či inou dravou zverou, ako aj domácimi  zvieratmi, ako sú mačky a psy).

Doplnkové informácie

Pre imobilných a v nemocnici hospitalizovaných pacientov je možný aj vstup cez prechodovú chodbu  na prízemí pavilónu A, popri výťahoch.

Na stiahnutie

Personálne obsadenie

Čepová Emília Infektologická ambulancia, Nemocnica Svidník

MUDr. Kolibáb Martin Infektologická ambulancia, Nemocnica Svidník