NEMOCNICA

Svidník

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

V zmodernizovaných priestoroch nemocnice Svidník je pacientom k dispozícii 12 špecializovaných oddelení a 14 odborných ambulancií s moderným prístrojovým vybavením.

VAŠE 2 % POMÔŽU VIAC AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. Podporte aj tento rok vašu nemocnicu alebo polikliniku. Viac info

Dôležité oznamy

Ambulancia klinickej psychológie (Mgr. Breznoščáková): 28. 6. – 12. 7. 2021

Diabetologická ambulancia: 24. 6. a 30. 6. 2021.


V súvislosti s aktuálne priaznivou epidemiologickou situáciou nemocnica Svidník od 01.06.2021:

A. Otvára všetky vstupy do nemocnice.
B. Samotným pacientom/návštevníkom bude realizovaný kontrolovaný vstup do nemocnice, tzv. „Self Triage Spot“, ktorý bude zahŕňať:
a) konfrontáciu pacienta/návštevníka nemocnice s epidemiologickými otázkami/informovanosť návštevníka, ktoré budú umiestené na banneroch, resp. vylepené na dverách pri vstupe,
b) požiadavku na dodržiavanie 2 metrových odstupov vo všetkých priestoroch nemocnice,
c) požiadavku na dezinfekciu rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom,
d) meranie telesnej teploty bude realizované personálom jednotlivých prevádzok pred vstupom pacienta/návštevníka na pracovisko.

Návštevy pacientov sú stále zakázané, platia však výnimky. Obmedzenia sa nevzťahujú na návštevy:
a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
c) osôb, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
d) osôb, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
e) osôb, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
f) osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
g) osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Tieto osoby sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia. Výnimky platia iba so súhlasom ošetrujúceho lekára.


Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňom 21.05.2021 sa ruší testovanie osôb na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV – 2 formou antigénových testov na MOM pri nemocnici Svidník.

PCR testy osôb na ochorenie COVID -19 budú naďalej realizované v nemocnici Svidník, v priestore terajšieho mobilného odberového miesta, v tieto určené dni:

Pondelok: 09.00 – 12.00 hod.

Streda: 09.00 – 12.00 hod.

Piatok: 09.00 – 12.00 hod.

PCR testy budú realizované pre pacientov s COVID-19 PASS (nahlásení cez RÚVZ) a samoplatcov. Nahlasovanie/objednávanie ostáva nezmenené.


Gynekologická ambulancia od 10. 5. 2021 – 9. 8. 2021 z technických príčin dočasne uzavretá.

Zastupuje MUDr. Zuzana Magdziaková, miesto výkonu: MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, telefonický kontakt 7860/359.


COVID vakcinácia

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici Svet zdravia Svidník sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk.

Nemocnica nemá možnosť vstupovať do objednávkového systému NCZI, a preto registráciu na očkovanie a všetky zmeny ohľadom termínu očkovania je potrebné vykonávať prostredníctvom portálu https://korona.gov.sk/

Osoby, ktoré majú nárok na zaradenie do zoznamu náhradníkov, sa môžu prioritne prihlásiť cez online formulár. Či máte nárok na zaradenie do zoznamu náhradníkov stanovuje aktuálne platná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 96/2021 Z.z.


EMG – elektromyografia

Vyšetrenie realizované na EMG ambulancii – 4. poschodie lôžkového pavilónu pri Neurologickom oddelení. Objednať sa môžete na tel. čísle: 054/7860 494.


Kedy a ako sa informovať o zdravotnom stave hospitalizovaného?

V prípade hospitalizácie pacienta na COVID pracovisku svidníckej nemocnice sa príbuzní môžu informovať o jeho zdravotnom stave na telefónnom čísle 054 7860 231, a to každý pracovný deň v čase medzi 14.00 a 15.00 h. V prípade hospitalizácie pacienta na OAIM (intenzívne lôžka) sa môžu príbuzní informovať o zdravotnom stave pacienta na telefónnom čísle 054 7860 563 alebo 054 7860 431, a to tiež v každý pracovný deň medzi 14.00 a 15.00 h. K poskytnutiu informácií od lekára je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia pacienta a príbuzenský vzťah. V záujme dodržiavania diagnosticko-terapeutického režimu na danom lôžkovom oddelení mimo uvedenú dobu personál nebude poskytovať tieto služby.

V kontakte cez videohovory

Do pozornosti opätovne dávame aj službu, ktorú svidnícka nemocnica v spolupráci s telekomunikačným operátorom Orange Slovensko začala poskytovať ešte počas prvej vlny pandémie. Ide o spájanie pacientov s ich rodinami cez videohovory. Tablet môžu pacienti využiť kedykoľvek, keď sa dohodnú s rodinou na videohovore, pričom starším pacientom pri hovore asistuje sestra alebo iný zdravotník.

Ako odovzdať pacientovi osobné veci?

Osobné veci môžu rodinní príslušníci doniesť pacientom do nemocnice na triážne pracovisko, kde ich odovzdajú pracovníkovi triáže. Prosíme príbuzných, aby taška s osobnými vecami bola označená menom a priezviskom pacienta. Pracovník triáže kontaktuje vedúcu sestru, resp. personál oddelenia. Poverený personál prevezme osobné veci a odovzdá ich pacientovi. Prosíme príbuzných, aby do nemocnice neposielali potraviny, cenné veci či finančnú hotovosť a iba nevyhnutné veci.

Osobné veci zasielané domov personál COVID pracoviska po dohovore s pacientom zabalí do igelitového vreca označeného menom a priezviskom pacienta a dátumom zabalenia. Tieto veci transportuje do tzv. karanténnej miestnosti, z ktorej sú dané zbalené veci vydané po uplynutí stanovej doby. O termíne prevzatia týchto vecí bude rodinných príslušníkov telefonicky informovať vedúca sestra, resp. poverený zamestnanec pre dané oddelenie.

Nemocnica prosí v záujme bezpečnosti pacientov i personálu o dodržiavanie postupu nastavených služieb. Neustále sa snažíme, aj v tomto mimoriadnom období, o zabezpečenie komfortu pre hospitalizovaných pacientov. Len vzájomnou komunikáciou a dodržiavaním nastavených opatrení to spoločne zvládneme.


Vážení pacienti, návštevníci Nemocnice Svidník.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ochorenia COVID – 19, ako aj na potrebu bezpečného zabezpečenia poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti, vedenie nemocnice Svidník prijalo tieto opatrenia/zmeny:

  1. Ambulantná pohotovostná služby pre dospelých (pohotovosť) od 1.3.2020:

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých bude poskytovaná v priestore bývalej Kardiologickej ambulancie. Ambulancia sa nachádza na prízemí poliklinického pavilónu „C“ (tá istá chodba, ako umiestnenie Fyziatricko – rehabilitačnej ambulancie (MUDr. Lipčák). Telefonický kontakt na ambulanciu: 054 / 78 60 292.

  1. Fyziatricko – rehabilitačný stacionár (MUDr. Mihalkaninová).

Pracovisko je presťahované na 2. poschodie lôžkového pavilónu „A“.

  1. Neurologické oddelenie a oddelenie Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí lôžkového pavilónu „A“

  1. Doliečovacie a Geriatrické oddelenie.

Pacienti daných medicínskych odborov budú hospitalizovaní v rámci oddelenia vnútorného lekárstva (Interné oddelenie).

V Nemocnici Svidník naďalej platí zákaz návštev na lôžkových oddeleniach a povinnosť nosiť ochranné rúško, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup.

Vstup do nemocnice za účelom vyšetrenia/hospitalizácie je možný iba cez vstupný filter (vstup na pohotovostnom vchode – otvorený nepretržite 24/7 a vstup pri Psychiatrickej liečebni, otvorený počas pracovných dní od 06:00 – 18:00 hod.)

Pripomíname pacientom/návštevníkom, že ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast je naďalej prevádzkovaná v priestoroch Neonatologickej ambulancie, pri lôžkovom oddelení Pediatrie, na 3. poschodí, pavilónu „B“.


OZNAM PRE PACIENTOV ORTOPEDICKEJ AMBULANCIE

Zmena klapky z 476 na 508


Informácie o parkovacom systéme

V súvislosti so spustením nového automatického parkovacieho systému do areálu nemocnice Svidník  Vás informujeme o súvisiacich postupoch, ktoré je potrebné realizovať, pokiaľ sa rozhodnete využiť vjazd motorovým vozidlom priamo do areálu nemocnice Svidník.

Viac...


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Svidník

Poďakovania

 • Hovorí sa, že ak nejde o život, tak nejde o nič. Každý človek má obavy z návštevy nemocnice a hospitalizácie, veď ak ide do tuhého a je nutný pobyt v nemocnici, strach o vlastný život je tá najprirodzenejšia reakcia. Už viackrát som počul zlé jazyky povedať vetu: „Ak chceš zomrieť, tak choď do svidníckej nemocnice!“ Keď tú vetu znova začujem, budem všetkým takýmto zlým jazykom oponovať, lebo to, čo vravia, nie je pravda!

  Touto cestou sa chcem poďakovať celému operačnému tímu, ktorý ma operoval 5. septembra o 13. hodine na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti pod vedením pani primárky MUDr. Diničovej a tiež pani anestéziologičke MUDr. Lažovej, kde môj život bol v ich rukách. Operácia bola náročná a lekársky tím ju zvládol úspešne, no môj zdravotný stav bol naďalej kritický natoľko, že ma museli 4 dni udržiavať v umelom spánku. Vďaka špičkovej lekárskej starostlivosti a aj Božej pomoci som mohol byť po prebratí prevezený na chirurgické oddelenie, kde mi bola pod vedením pána primára MUDr. Leška poskytnutá vynikajúca pooperačná starostlivosť – celému tímu patrí moje úprimné poďakovanie! Rovnako vrúcne by som sa chcel poďakovať aj internému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Pytliaka, PhD. a jeho tímu, ktorí urobili maximum pre moje zdravie. Naozaj mi šlo o život a nebyť špecialistov zo svidníckej nemocnice, tieto riadky by som nemohol napísať. Ešte raz, z celého srdca Vám ďakujem!

  Ján Onufer, Giraltovce

 • Vážený pán riaditeľ,

  mesiac august pre moju rodinu bol veľmi ťažký. V nemocnici sa ocitli súčasne traja členovia rodiny. Zažila som negatívne, ale aj pozitívne reakcie lekárov a zdravotných sestier. Milým prekvapením pre mňa bola sociálna pracovníčka Mgr. Ivana Vojtašeková. Za jej ľudskosť a ochotu mi pomôcť patrí srdečná vďaka.

  Za starostlivosť, ochotu a trpezlivosť pri liečbe o mojich blízkych by som sa rada poďakovala aj internému oddeleniu, obzvlášť MUDr. Márii Labancovej, MUDr. Márii Kandrovej a MUDr. Igorovi Leškovi z chirurgického oddelenia.

  Nemocnici Svidník prajem veľa takýchto zamestnancov.

  S pozdravom Květa Cuperová.

 • Vážený pán riaditeľ,

  týmto mailom sa chcem poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu synčekovi Danielovi Ivančovi. Keď sme sa dňa 26. 4. 2018 ocitli na chirurgickej pohotovosti v nemocnici Svidník, ujal sa nás doktor MUDr. Igor Leško. Zhodnotil zdravotný stav môjho syna pohotovo a správne a týmto mu zachránil život. Nebola to pre neho obvyklá situácia operovať 4 ročné dieťa, ale zhostil sa jej úžasne. Týmto mu patrí moja veľká vďaka. Som rada,že mi bolo umožnené byť počas celej hospitalizácie  môjho syna.

  Poďakovanie patrí aj celému chirurgickému tímu, za ich trpezlivosť a podporu a samozrejme aj lekárkam detského oddelenia (MUDr. primárka Lombartová a MUDr Šlangová) aj oddelenia OAIM. (MUDr. Prusáková a primárka MUDr. Diničová).

  Je mi ľúto keď čítam na sociálnych sieťach len všetko negatívne na nemocnicu Svidník, pretože ja mám len samé pozitívne skúsenosti. Prajem Vám veľa síl na udržanie chodu tejto nemocnice. Nech Vám v tom Boh pomáha.

  S pozdravom Dana Ivančová.

 • Neurologickému oddeleniu nemocnice Svet zdravia vo Svidníku, obzvlášť MUDr. Smolkovej, všetkým sestrám a ošetrovateľovi, ktorí sa v dňoch 1. 4. do 9. 4. 2015 veľmi zodpovedne, profesionálne podieľali na liečbe rodinného známeho,  by sa chcela poďakovať rodina Bešenyiová. „Starostlivosť, ochota a trpezlivosť bola z ich strany na profesionálnej a ľudskej úrovni.

 • Ďakujem všetkým za príjemný pobyt na internom oddelení v nemocnici. Zvlášť ďakujem s. Gerekovej, je to vzor dokonalej sestry. Usmievavá, milá, ochotná, pomôže, poradí, bola úžasná.

 • Bol som spokojný s prístupom sestier k mojej osobe a tak isto lekárov nakoľko mi zachránili život. ĎAKUJEM svidníckej nemocnici zato, že mi pomohli, nakoľko mi praskli vredy a mal som na mále. ĎAKUJEM CELÉMU CHIRURGICKÉMU ODDELENIU. Ste fajn ľudia

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať p. MUDr. Kožejovej z neurologického oddelenia za jej odborný a ľudský prístup, jej veľkú pozornosť. Pomohla mi po všetkých stránkach.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

IČO: 47249099
DIČ: 2023815398
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 910 382 563
e-mail: nemocnica.sk@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa 

Dominika Vasilčinová
tel.: +421 (0) 54 7860 602, +421 908 848 117
e-mail: dominika.vasilcinova@svetzdravia.com

Vedúci technicko – hospodárskych činností 

Miroslav Ivančo
mobil: +421 915 910 320
e-mail: miroslav.ivanco@svetzdravia.com

Priame kontakty

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

Aktuality

Všetko najlepšie k Dňu detí vo svidníckej nemocnici

Aj tento rok nemocnica Svidník oslávila sviatok detí s tými najmenšími pacientmi na pediatrickom oddelení.

VIAC...

Vo svidníckej nemocnici oslavovali Medzinárodný deň sestier: Ocenili najdlhšie slúžiace

V Nemocnici Svet zdravia Svidník, rovnako ako v celej sieti nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare, včera 12. mája oslavovali Medzinárodný deň sestier.

VIAC...

Vo svidníckej nemocnici si pripomenuli deň lekárov

Pri príležitosti Dňa lekárov, ktorý bol 30. marca, vedenie Nemocnice Svet zdravia Svidník poďakovalo svojim vyše 60 lekárom za ich prácu pre pacientov, profesionalitu a obetavosť.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície