NEMOCNICA

Svidník

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

V zmodernizovaných priestoroch nemocnice Svidník je pacientom k dispozícii 12 špecializovaných oddelení a 14 odborných ambulancií s moderným prístrojovým vybavením.

Nemocnica si v roku 2022 pripomína 75. výročie založenia nemocnice vo svojom regióne.

Na podnet Ludvíka Svobodu, po ktorom nemocnica nesie meno, začali na prelome rokov 1945 – 1946 československí vojaci s výstavbou barakovej nemocnice, ktorá bola do užívania odovzdaná 2. februára 1947, čim boli položené prvé základy zdravotníctva v okrese.

Dôležité oznamy

Od 01.12.2022 už nebude možné prísť na odber krvi do odberovej miestnosti v priestoroch laboratória

V nadväznosti na informáciu o pozastavení prevádzky odberového miesta v laboratóriách Unilabs Svidník a Stropkov, prosíme pacientov, ktorí chodili na odbery krvi na odberové miesta daných laboratórií, aby od 01.12.2022 na odbery už išli k lekárovi, ktorý dané vyšetrenie indikoval.

Už nebude možný odber v odberovej miestni laboratória.

Snahou Nemocnice Svidník je čo v najkratšom čase nájsť optimálne riešenie pre opätovné otvorenie odberovej miestnosti – ako  prevádzku nemocnice. O prípadnom otvorení  Vás budeme informovať.

Nemocnica Svidník.


Dovolenky

HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA (MUDr. Kandrová): 23.- 28.12.2022, 30.12.2022, 02.01.- 05.01.2023

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE (Mgr. Mikitová): 05.12.-07.12.2022

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA: 27.12.2022 – 05.01.2023


Zmena miesta prevádzky MOM od 10.11.2022

Testovanie COVID- 19 na MOM – pohotovostný vstup do nemocnice, priestory ambulancie pohotovostnej služby pre dospelých (oproti chirurgickej ambulancii).

                              AG TEST, PCR TEST,SAMOPLATCA

PONDELOK             08:00-09:00

ŠTVRTOK                 08:00-09:00

 SAMOPLATCA (PCR TEST, kloktací test, test zo slín) – objednávky lab.online- čas objednania je orientačný.

Výsledok PCR testu do 2 pracovných dní.

POSLEDNÝ ODBER. o 08:.45 hod. Počas štátnych sviatkov  zatvorené.

26.12.2022 – ZATVORENÉ.
Náhradný termín: 27.12.2022, v čase od 8.00- 9.00 hod.


Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie  vo výskyte COVID-19 je  ZÁKAZ NÁVŠTEV pacientov hospitalizovaných na týchto lôžkových oddeleniach:

 • vnútorné lekárstvo (INTERNÉ)

Zákaz platí do odvolania.

Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy:

 1. a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim;
 2. b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť a u osôb, ktoré sú ťažko

choré alebo umierajúce;

 1. c) sprievod detského pacienta;
 2. d) jednou osobou sprevádzajúcou pacienta pri prepustení z nemocnice;
 3. e) pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná.

Ostatné lôžkové oddelenia ostávajú voľné pre návštevy pacientov za predpokladu dodržania protiepidemických opatrení, ako sú nastavené v ZZ.

 


Vakcinačné centrum nemocnice Svidník – rozšírenie ponuky očkovania, platné od 04.11.2022

 Ponúkané vakcíny:

 • COMIRNATY mRNA OČKOVACIA LÁTKA PFIZER – BIONTECH (možnosť očkovania aj detí od 12 rokov)

Vakcinačné centrum nemocnice Svidník v  priestoroch ambulancie vnútorného lekárstva (ambulancia oproti ambulancie MUD. Lipčáka), v bloku B, prízemie.

Otvorené iba jeden pracovný deň v týždni a to  v PIATOK, v čase od 13:00 – 14:00 hod.


AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že nemocnica Svidník otvorila ambulanciu vnútorného lekárstva.

Ambulancia vnútorného lekárstva zabezpečuje:

 • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu vnútorných orgánov/kardiovaskulárneho, tráviaceho, dýchacieho, močového systému/,
 • dispenzárna starostlivosť niektorých chronických ochorení /vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, poruchy metabolizmu tukov, cukrov…./,
 • interné predoperačné vyšetrenia,
 • posudkové interné vyšetrenie  /pre účely poisťovne, pred kúpeľnou, rehabilitačnou či infúznou  liečbou,
 • EKG vyšetrenie,
 • odbery krvi na laboratórne skríningy,
 • vyhodnotenie 24hopd Holterovho monitorovania  krvného tlaku na diagnostiku artériovej hypertenzie, ev. kontroly liečby hypertenzie,
 • špecializované krvné vyšetrenia /onkomarkery, hormóny štítnej žľazy, ……/,
 • zhodnotenie kompletného lipidového profilu a ostatných rizikových faktorov civilizačných ochorení a následným medicínskym poradenstvom.

Ambulancia  sa nachádza v bloku B, prízemie /oproti Fyziatricko – rehabilitačnej ambulancii, MUDr. Lipčáka/.

Otvorená PONDELOK , UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK v čase od 07:00 – 15:30 hod.

 

Telefónny kontakt: 7860 348


Vážení pacienti.

Na základe príkazu MZ SR sa dňom 11.03.2022 ruší na MOM pri nemocnici Svidník testovanie obyvateľstva formou Ag testu za poplatok 5 €.

V prípade záujmu o testovanie sa prostredníctvom antigénových testov s vydaním certifikátu je potrebné:

 1. predložiť preukaz poistenca, resp. občiansky preukaz,
 2. vopred uhradiť požadovanú sumu (výkon spoplatnený: 10€),
 3. výsledok Vám vo forme CERTIFIKÁTU bude vydaný do 30 minút.

Záujemcovia o túto službu  ju môžu využiť aj bez potreby objednania sa vopred vo vyhradené dni PONDELOK, ŠTVRTOK v čase od 08:00 – 09:00 hod.( sviatky ZATVORENÉ).


Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Svet zdravia

Jednotlivé nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.


Kedy a ako sa informovať o zdravotnom stave pacienta?

Príbuzní pacienta sa môžu informovať o zdravotnom stave pacienta hospitalizovaného príbuzného na telefónnych číslach, každý pracovný deň v čase od 14:00 – 15:00 hod.:

Interné oddelenie,  časť muži: 054/7860 439

Interné oddelenie,  časť ženy: 054/7860 532

Doliečovacie odd.: 054/7860 333

Neurologické odd.: 054 7860 392

OAIM: 054/7860 431

Detské odd.: 054/7860 538

Chirurgické odd.: 054/7860 332

Psychiatrická liečebňa:054/7860 365

Fyziatricko- rehabilitačné oddelenie:054/7860 333

K poskytnutiu informácií od lekára je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia pacienta a  príbuzenský vzťah.


Pacienti majú vstup do nemocnice povolený len s respirátorom


Informácie o parkovacom systéme

V súvislosti so spustením nového automatického parkovacieho systému do areálu nemocnice Svidník  Vás informujeme o súvisiacich postupoch, ktoré je potrebné realizovať, pokiaľ sa rozhodnete využiť vjazd motorovým vozidlom priamo do areálu nemocnice Svidník.

Viac...


Poďakovania

 • Hovorí sa, že ak nejde o život, tak nejde o nič. Každý človek má obavy z návštevy nemocnice a hospitalizácie, veď ak ide do tuhého a je nutný pobyt v nemocnici, strach o vlastný život je tá najprirodzenejšia reakcia. Už viackrát som počul zlé jazyky povedať vetu: „Ak chceš zomrieť, tak choď do svidníckej nemocnice!“ Keď tú vetu znova začujem, budem všetkým takýmto zlým jazykom oponovať, lebo to, čo vravia, nie je pravda!

  Touto cestou sa chcem poďakovať celému operačnému tímu, ktorý ma operoval 5. septembra o 13. hodine na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti pod vedením pani primárky MUDr. Diničovej a tiež pani anestéziologičke MUDr. Lažovej, kde môj život bol v ich rukách. Operácia bola náročná a lekársky tím ju zvládol úspešne, no môj zdravotný stav bol naďalej kritický natoľko, že ma museli 4 dni udržiavať v umelom spánku. Vďaka špičkovej lekárskej starostlivosti a aj Božej pomoci som mohol byť po prebratí prevezený na chirurgické oddelenie, kde mi bola pod vedením pána primára MUDr. Leška poskytnutá vynikajúca pooperačná starostlivosť – celému tímu patrí moje úprimné poďakovanie! Rovnako vrúcne by som sa chcel poďakovať aj internému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Pytliaka, PhD. a jeho tímu, ktorí urobili maximum pre moje zdravie. Naozaj mi šlo o život a nebyť špecialistov zo svidníckej nemocnice, tieto riadky by som nemohol napísať. Ešte raz, z celého srdca Vám ďakujem!

  Ján Onufer, Giraltovce

 • Vážený pán riaditeľ,

  mesiac august pre moju rodinu bol veľmi ťažký. V nemocnici sa ocitli súčasne traja členovia rodiny. Zažila som negatívne, ale aj pozitívne reakcie lekárov a zdravotných sestier. Milým prekvapením pre mňa bola sociálna pracovníčka Mgr. Ivana Vojtašeková. Za jej ľudskosť a ochotu mi pomôcť patrí srdečná vďaka.

  Za starostlivosť, ochotu a trpezlivosť pri liečbe o mojich blízkych by som sa rada poďakovala aj internému oddeleniu, obzvlášť MUDr. Márii Labancovej, MUDr. Márii Kandrovej a MUDr. Igorovi Leškovi z chirurgického oddelenia.

  Nemocnici Svidník prajem veľa takýchto zamestnancov.

  S pozdravom Květa Cuperová.

 • Vážený pán riaditeľ,

  týmto mailom sa chcem poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu synčekovi Danielovi Ivančovi. Keď sme sa dňa 26. 4. 2018 ocitli na chirurgickej pohotovosti v nemocnici Svidník, ujal sa nás doktor MUDr. Igor Leško. Zhodnotil zdravotný stav môjho syna pohotovo a správne a týmto mu zachránil život. Nebola to pre neho obvyklá situácia operovať 4 ročné dieťa, ale zhostil sa jej úžasne. Týmto mu patrí moja veľká vďaka. Som rada,že mi bolo umožnené byť počas celej hospitalizácie  môjho syna.

  Poďakovanie patrí aj celému chirurgickému tímu, za ich trpezlivosť a podporu a samozrejme aj lekárkam detského oddelenia (MUDr. primárka Lombartová a MUDr Šlangová) aj oddelenia OAIM. (MUDr. Prusáková a primárka MUDr. Diničová).

  Je mi ľúto keď čítam na sociálnych sieťach len všetko negatívne na nemocnicu Svidník, pretože ja mám len samé pozitívne skúsenosti. Prajem Vám veľa síl na udržanie chodu tejto nemocnice. Nech Vám v tom Boh pomáha.

  S pozdravom Dana Ivančová.

 • Neurologickému oddeleniu nemocnice Svet zdravia vo Svidníku, obzvlášť MUDr. Smolkovej, všetkým sestrám a ošetrovateľovi, ktorí sa v dňoch 1. 4. do 9. 4. 2015 veľmi zodpovedne, profesionálne podieľali na liečbe rodinného známeho,  by sa chcela poďakovať rodina Bešenyiová. „Starostlivosť, ochota a trpezlivosť bola z ich strany na profesionálnej a ľudskej úrovni.

 • Ďakujem všetkým za príjemný pobyt na internom oddelení v nemocnici. Zvlášť ďakujem s. Gerekovej, je to vzor dokonalej sestry. Usmievavá, milá, ochotná, pomôže, poradí, bola úžasná.

 • Bol som spokojný s prístupom sestier k mojej osobe a tak isto lekárov nakoľko mi zachránili život. ĎAKUJEM svidníckej nemocnici zato, že mi pomohli, nakoľko mi praskli vredy a mal som na mále. ĎAKUJEM CELÉMU CHIRURGICKÉMU ODDELENIU. Ste fajn ľudia

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať p. MUDr. Kožejovej z neurologického oddelenia za jej odborný a ľudský prístup, jej veľkú pozornosť. Pomohla mi po všetkých stránkach.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

IČO: 47249099
DIČ: 2023815398
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 910 382 563
e-mail: nemocnica.sk@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa 

Mgr. Dominika Barvirčáková
tel.: +421 (0) 54 7860 602, +421 908 848 117
e-mail:  dominika.barvircakova@svetzdravia.com

Vedúci technicko – hospodárskych činností 

Miroslav Ivančo
mobil: +421 915 910 320
e-mail: miroslav.ivanco@svetzdravia.com

Priame kontakty

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

Vianočný stromček spolupatričnosti

Adventné obdobie je asi tým najkrajším obdobím v roku, kedy majú ľudia k sebe o čosi viac bližšie, sú súdržnejší, vyjadrujú svoju solidaritu, príslušnosť k sebe navzájom, jedným slovom spolupatričnosť.

VIAC...

Sv. Mikuláš, čo do čižmičiek v nemocnici Svidník dáš?

Hoci sa sviatok sv. Mikuláša spája predovšetkým s deťmi, v nemocnici Svidník Mikuláš urobil výnimku a obdaroval všetkých pacientov a personál.

VIAC...

Maturanti prišli darovať krv

Hovorí sa, že stužkovú slávnosť zažiješ iba raz za život. Maturanti gymnázia duklianskych hrdinov zo Svidníka a maturanti gymnázia zo Stropkova mali možnosť zažiť netradičnú stužkovú aj na Hematologicko – transfúziologickom pracovisku nemocnice Svidník a to ako darcovia krvi.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície