NEMOCNICA

Svidník

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

V zmodernizovaných priestoroch nemocnice Svidník je pacientom k dispozícii 12 špecializovaných oddelení a 14 odborných ambulancií s moderným prístrojovým vybavením.

Nemocnica si v roku 2022 pripomína 75. výročie založenia nemocnice vo svojom regióne.

Na podnet Ludvíka Svobodu, po ktorom nemocnica nesie meno, začali na prelome rokov 1945 – 1946 československí vojaci s výstavbou barakovej nemocnice, ktorá bola do užívania odovzdaná 2. februára 1947, čim boli položené prvé základy zdravotníctva v okrese.

Dôležité oznamy

Testovanie COVID -19 na MOM pri nemocnici Svidník od 16.05.2022

                                    AG TEST                     PCR TEST                            SAMOPLATCA

PONDELOK             08:00-12:00                       08:00- 11:00                             11:00-12:00

STREDA                  08:00-12:00                       08:00- 11:00                             11:00-12:00

PIATOK                    08:00-12:00                       08:00- 11:00                                    –

 SAMOPLATCA (PCR TEST, kloktací test, test zo slín) – objednávky lab.online- čas objednania je orientačný.

POSLEDNÝ ODBER. o 11.45 hod. Počas štátnych sviatkov  zatvorené.


Vážení pacienti.

Na základe príkazu MZ SR sa dňom 11.03.2022 ruší na MOM pri nemocnici Svidník testovanie obyvateľstva formou Ag testu za poplatok 5 €.

V prípade záujmu o testovanie sa prostredníctvom antigénových testov s vydaním certifikátu je potrebné:

 1. predložiť preukaz poistenca, resp. občiansky preukaz,
 2. vopred uhradiť požadovanú sumu (výkon spoplatnený: 10€),
 3. výsledok Vám vo forme CERTIFIKÁTU bude vydaný do 30 minút.

Záujemcovia o túto službu  ju môžu využiť aj bez potreby objednania sa vopred vo vyhradené dni PONDELOK, STREDA, PIATOK v čase od 08:00 -12:00 hod.( sviatky ZATVORENÉ).


Miesto prevádzky pracovísk od 09.05.2022:

FYZIATRICKO – REHABILITAČNÝ STACIONÁR  – 4. poschodie, pavilón „B“, nad Pediatrickým oddelením.

DOLIEČOVACIE ODDELENIE – 3. poschodie, pavilón „A“, pôvodné priestory opäť otvorené.

ODD. FYZIATRIE, BALNEOL. A LIEČEB.REHABILITÁCIE –  4. poschodie, pavilón „A“, nad Chirurgickým oddelením.


Návštevy v lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení ProCare a Svet zdravia sú povolené od 1. 5. 2022 za týchto podmienok

 • Prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora
 • Dodržiavanie hygieny rúk
 • Počet návštevníkov pri pacientovi max 2 osoby
 • Odporúčaný čas návštevy max 15 minút

Ak sa v izbe nachádza viac pacientov, koordináciu počtu návštevníkov zabezpečia sestry daného oddelenia.

Ďakujeme za rešpektovanie týchto pokynov pre ochranu zdravia pacientov a verejnosti.


Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Od 01.04.2022 výkon činnosti  danej ambulancie v jej  pôvodných priestoroch na pohotovostnom vstupe nemocnice (pri recepcii, oproti chirurgickej ambulancii).


Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast

Od 01.04.2022 výkon činnosti  danej ambulancie v jej  pôvodných priestoroch na pohotovostnom vstupe nemocnice (pri recepcii, vľavo).


Neurologická ambulancia (MUDr. Hlivjaková)

Ambulancia bude od 01.04.2022 presťahovaná do nových priestorov a to priestory, hneď oproti cez chodbu, ako bola doposiaľ. Blok E, 2. poschodie.


Vakcinačné centrum nemocnice Svidník – zmena miesta prevádzky a otváracej doby

Od 04.04.2022  Vakcinačné centrum nemocnice Svidník bude vakcinovať v nových priestoroch a to v priestoroch  gynekologickej ambulancie (ambulancia oproti ambulancie MUD. Lipčáka), v bloku B, prízemie.

Otvorené iba jeden pracovný deň v týždni a to  v PIATOK, v čase od 08:00 – 10:00 hod.

Ponúkané vakcíny:

 • NUVAXOVID OD SPOLOČNOSTI NOVAVAX (dospelý nad 18 rokov)
 • COMIRNATY mRNA OČKOVACIA LÁTKA PFIZER – BIONTECH (možnosť očkovania aj detí od 12 rokov)

Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Svet zdravia

Jednotlivé nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.


Kedy a ako sa informovať o zdravotnom stave pacienta?

Príbuzní pacienta sa môžu informovať o zdravotnom stave pacienta hospitalizovaného príbuzného na telefónnych číslach, každý pracovný deň v čase od 14:00 – 15:00 hod.:

Interné oddelenie,  časť muži: 054/7860 439

Interné oddelenie,  časť ženy: 054/7860 532

Doliečovacie odd.: 054/7860 333

Neurologické odd.: 054 7860 392

OAIM: 054/7860 431

Detské odd.: 054/7860 538

Chirurgické odd.: 054/7860 332

Psychiatrická liečebňa:054/7860 365

Fyziatricko- rehabilitačné oddelenie:054/7860 333

K poskytnutiu informácií od lekára je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia pacienta a  príbuzenský vzťah.


Pacienti majú vstup do nemocnice povolený len s respirátorom


Informácie o parkovacom systéme

V súvislosti so spustením nového automatického parkovacieho systému do areálu nemocnice Svidník  Vás informujeme o súvisiacich postupoch, ktoré je potrebné realizovať, pokiaľ sa rozhodnete využiť vjazd motorovým vozidlom priamo do areálu nemocnice Svidník.

Viac...


Poďakovania

 • Hovorí sa, že ak nejde o život, tak nejde o nič. Každý človek má obavy z návštevy nemocnice a hospitalizácie, veď ak ide do tuhého a je nutný pobyt v nemocnici, strach o vlastný život je tá najprirodzenejšia reakcia. Už viackrát som počul zlé jazyky povedať vetu: „Ak chceš zomrieť, tak choď do svidníckej nemocnice!“ Keď tú vetu znova začujem, budem všetkým takýmto zlým jazykom oponovať, lebo to, čo vravia, nie je pravda!

  Touto cestou sa chcem poďakovať celému operačnému tímu, ktorý ma operoval 5. septembra o 13. hodine na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti pod vedením pani primárky MUDr. Diničovej a tiež pani anestéziologičke MUDr. Lažovej, kde môj život bol v ich rukách. Operácia bola náročná a lekársky tím ju zvládol úspešne, no môj zdravotný stav bol naďalej kritický natoľko, že ma museli 4 dni udržiavať v umelom spánku. Vďaka špičkovej lekárskej starostlivosti a aj Božej pomoci som mohol byť po prebratí prevezený na chirurgické oddelenie, kde mi bola pod vedením pána primára MUDr. Leška poskytnutá vynikajúca pooperačná starostlivosť – celému tímu patrí moje úprimné poďakovanie! Rovnako vrúcne by som sa chcel poďakovať aj internému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Pytliaka, PhD. a jeho tímu, ktorí urobili maximum pre moje zdravie. Naozaj mi šlo o život a nebyť špecialistov zo svidníckej nemocnice, tieto riadky by som nemohol napísať. Ešte raz, z celého srdca Vám ďakujem!

  Ján Onufer, Giraltovce

 • Vážený pán riaditeľ,

  mesiac august pre moju rodinu bol veľmi ťažký. V nemocnici sa ocitli súčasne traja členovia rodiny. Zažila som negatívne, ale aj pozitívne reakcie lekárov a zdravotných sestier. Milým prekvapením pre mňa bola sociálna pracovníčka Mgr. Ivana Vojtašeková. Za jej ľudskosť a ochotu mi pomôcť patrí srdečná vďaka.

  Za starostlivosť, ochotu a trpezlivosť pri liečbe o mojich blízkych by som sa rada poďakovala aj internému oddeleniu, obzvlášť MUDr. Márii Labancovej, MUDr. Márii Kandrovej a MUDr. Igorovi Leškovi z chirurgického oddelenia.

  Nemocnici Svidník prajem veľa takýchto zamestnancov.

  S pozdravom Květa Cuperová.

 • Vážený pán riaditeľ,

  týmto mailom sa chcem poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu synčekovi Danielovi Ivančovi. Keď sme sa dňa 26. 4. 2018 ocitli na chirurgickej pohotovosti v nemocnici Svidník, ujal sa nás doktor MUDr. Igor Leško. Zhodnotil zdravotný stav môjho syna pohotovo a správne a týmto mu zachránil život. Nebola to pre neho obvyklá situácia operovať 4 ročné dieťa, ale zhostil sa jej úžasne. Týmto mu patrí moja veľká vďaka. Som rada,že mi bolo umožnené byť počas celej hospitalizácie  môjho syna.

  Poďakovanie patrí aj celému chirurgickému tímu, za ich trpezlivosť a podporu a samozrejme aj lekárkam detského oddelenia (MUDr. primárka Lombartová a MUDr Šlangová) aj oddelenia OAIM. (MUDr. Prusáková a primárka MUDr. Diničová).

  Je mi ľúto keď čítam na sociálnych sieťach len všetko negatívne na nemocnicu Svidník, pretože ja mám len samé pozitívne skúsenosti. Prajem Vám veľa síl na udržanie chodu tejto nemocnice. Nech Vám v tom Boh pomáha.

  S pozdravom Dana Ivančová.

 • Neurologickému oddeleniu nemocnice Svet zdravia vo Svidníku, obzvlášť MUDr. Smolkovej, všetkým sestrám a ošetrovateľovi, ktorí sa v dňoch 1. 4. do 9. 4. 2015 veľmi zodpovedne, profesionálne podieľali na liečbe rodinného známeho,  by sa chcela poďakovať rodina Bešenyiová. „Starostlivosť, ochota a trpezlivosť bola z ich strany na profesionálnej a ľudskej úrovni.

 • Ďakujem všetkým za príjemný pobyt na internom oddelení v nemocnici. Zvlášť ďakujem s. Gerekovej, je to vzor dokonalej sestry. Usmievavá, milá, ochotná, pomôže, poradí, bola úžasná.

 • Bol som spokojný s prístupom sestier k mojej osobe a tak isto lekárov nakoľko mi zachránili život. ĎAKUJEM svidníckej nemocnici zato, že mi pomohli, nakoľko mi praskli vredy a mal som na mále. ĎAKUJEM CELÉMU CHIRURGICKÉMU ODDELENIU. Ste fajn ľudia

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať p. MUDr. Kožejovej z neurologického oddelenia za jej odborný a ľudský prístup, jej veľkú pozornosť. Pomohla mi po všetkých stránkach.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

IČO: 47249099
DIČ: 2023815398
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 910 382 563
e-mail: nemocnica.sk@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa 

Mgr. Dominika Barvirčáková
tel.: +421 (0) 54 7860 602, +421 908 848 117
e-mail:  dominika.barvircakova@svetzdravia.com

Vedúci technicko – hospodárskych činností 

Miroslav Ivančo
mobil: +421 915 910 320
e-mail: miroslav.ivanco@svetzdravia.com

Priame kontakty

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

Ako postupovať, aby sme mali čisté ruky 5. máj–Svetový deň hygieny rúk

Umývanie či dezinfekcia rúk by mala byť samozrejmou súčasťou každodenných aktivít každého jedinca. Aby ruky boli skutočné čisté, je najdôležitejšia správna technika prevedenia.

VIAC...

Neurológiu svidníckej nemocnice ocenili za liečbu mozgovocievnych príhod

Neurologické oddelenie Nemocnice Svet zdravia Svidník získalo za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards. Udelila mu ho Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod (European Stroke Organization – ESO). Neurológiu svidníckej nemocnice pritom zaradila na platinovú úroveň.

VIAC...

Každý problém je riešiteľný s pokojom a úsmevom

Prečítajte si rozhovor so šikovnou sociálnou pracovníčkou Ivankou Vojtašekovou, ktorá pôsobí v Nemocnici Svet zdravia Svidník a Stropkov. V rozhovore sa dozviete, čo ju motivovalo stať sa sociálnou pracovníčkou, ako vyzerá jej bežný deň v práci, ale i to, ako vníma dnes dôležitosť sociálnej práce na Slovensku.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície