NEMOCNICA

Svidník

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

V zmodernizovaných priestoroch nemocnice Svidník je pacientom k dispozícii 12 špecializovaných oddelení a 14 odborných ambulancií s moderným prístrojovým vybavením.

Dôležité oznamy

Dovolenky (leto 2020)

Ambulancia klinickej psychológie (Mgr. Breznoščáková): 27. 7. – 14. 8.

ORL ambulancia (krčná): 27. 7. – 14. 8. 2020

Hematologická ambulancia (MUDr. Kandrová): 17. 8. – 21. 8.

Infektologická ambulancia: 17. 8. – 31. 8.

Pneumologická a ftizeologická ambulancia (pľúcna): 17. 8. – 31. 8.


OZNAM PRE PACIENTOV GYNEKOLOGICKEJ AMBULANCIE

Gynekologická ambulancia pracuje v obmedzenom režime, iba v uvedené dni:

29.7. 2020, 31.7. 2020, 5.8. 2020, 12.8.2020, 17.08.- 20.8. 2020, 26.8.2020.


OZNAM PRE PACIENTOV ORTOPEDICKEJ AMBULANCIE

Ortopedická ambulancia je od 8. 7. 2020 presťahovaná do nových priestorov, lôžkový pavilón “A”, 2. poschodie, v rámci gastroenterologickej ambulancie.

Ordinačné hodiny:

PONDELOK     07:00 – 14:00
UTOROK         07:00 – 14:00
PIATOK           07:00 – 13:00

Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať.

Telefonický kontakt: 054/7860 476


Vzhľadom na nárast pacientov vyžadujúcich hematologické ambulantné vyšetrenie Nemocnica Svet zdravia Svidník rozšírila priestory hematologickej ambulancie. Nové priestorovo samostatné pracovisko bolo zriadené v poliklinickom bloku C.

Ambulancia je pacientom k dispozícii v utorok, stredu a piatok od 7.00 do 15.30 hod. Personálne je zastúpená lekárkou MUDr. Máriou Kandrovou a sestrou Mgr. Danielou Pirščovou.

Objednať sa na vyšetrenie pacienti môžu na telefónnom čísle 054/7860 555.

Hematologická ambulancia poskytuje špecializovanú a komplexnú zdravotnú starostlivosť o pacientov s chorobami krvi a krvotvorných orgánov.

Jej činnosť zahŕňa:

 • diagnostiku a liečbu málokrvnosti
 • liečbu porúch metabolizmu Fe (železa), vitamínu B12, folátov
 • liečbu ochorenia bielych krviniek
 • liečbu ochorenia trombocytového systému
 • liečbu krvácavých a trombofilných stavov
 • podávanie hemoterapie priamo v ambulancii
 • vykonávanie punkcie kostnej drene, trepanobiopsie
 • liečbu imunohematologických problémov u chorých s autoumunitnými a alomunitnými poruchami

Naďalej ostáva pre pacientov k dispozícii aj pôvodná hematologická a onkologická ambulancia s lekárkou MUDr. Erikou Hnatovou.


Zásady pre umožnenie návštev

V súvislosti s aktuálnou priaznivou epidemiologickou situáciou a na základe rozhodnutia ÚVZ SR sú pri dodržaní zásad v Nemocnici Svet zdravia Svidník návštevy od dnešného dňa povolené.

Zásady pre umožnenie návštev

 • pre návštevníkov je povinné vyplnenie dotazníka, ktorý odovzdajú personálu pri vstupe na oddelenie,
 • zdravotníci zároveň návštevníkom bezkontaktne merajú teplotu a pri vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk,
 • v rovnakom čase je možné povoliť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta a v trvaní maximálne 15 minút, aby boli umožnené návštevy aj ostatným pacientom,
 • pri návšteve vo vnútornom prostredí je povinné nosiť rúško,
 • návšteva sa nepovoľuje chorým (respiračné ochorenia alebo teplota), podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám v karanténe,
 • návštevy sú možné v nasledovných dňoch a časoch:
  • pondelok až piatok od 15.00 do 17.00 h,
  • sobota, nedeľa a sviatky od 14.00 do 16.00 h,
 • počas návštevných hodín dvere na oddelenie ostávajú zatvorené, vstup návštevy je možný iba v sprievode personálu pracoviska,
 • počas návštevy je potrebné riadiť sa pokynmi zdravotníkov a dodržiavať bezpečnostné dvojmetrové odstupy.

V prípade záujmu o telefonické informácie možno kontaktovať lekára daného oddelenia v čase od 14.00 do 15.00 hod. na telefónnych číslach zverejnených na webovej stránke nemocnice.

 

Výnimky mimo povolených návštevných hodín sú možné so súhlasom lekára v týchto prípadoch: 

 • návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia,
 • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
 • jedna osoba u pacienta so poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
 • jedna osoba u pacienta s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
 • návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná, napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.
 • sprievod detského pacienta,
 • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).

Viac...


Ambulancie nemocnice Svidník realizujú vyšetrenia všetkých pacientov, aj neakútnych, v plnom režime pracovnej doby.

 1. V nadväznosti na potrebu udržať zvýšený hygienický štandard v pohybe pacientov/návštevníkov žiadame, aby všetci neakútni pacienti sa objednávali telefonicky na presný dátum a čas ošetrenia. V prípade, že pacient nepríde na určený časový termín, nemusí byť vyšetrený a bude preobjednaný.
 2. Akútni pacienti sú ošetrovaní priebežne.
 3. Po ošetrení každého pacienta na ambulancii prebieha lokálna dezinfekcia plôch a vyvetranie priestorov, preto Vás žiadame o strpenie medzi ošetreniami.
 4. V prípade potreby predpisu liekov a zdravotníckych pomôcok využívajte predpis na základe telefonickej požiadavky ako doposiaľ.
Názov ambulancií Telefonicky kontakt / poznámka
Ambulancia všeobecného lekárstva pre deti a dorast pri pediatrickom oddelení 054/78 60 577, 054/78 60 335, alebo 054/78 60  232
Neonatologická ambulancia 054/78 60  280, 054/78 60  335 alebo 054/78 60  577
Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 054/78 60 431
Kardiologická ambulancia 0918 549 285 alebo 054/78 60 292
Pneumologická a ftizeologická ambulancia 054/78 60 428
Diabetologická ambulancia 05478 60 526
Hematologická ambulancia 054/78 60 434, ambulancia ordinuje mimo stredy (Odbery darcov krvi)
Onkologická ambulancia 054/78 60 254, ambulancia ordinuje mimo stredy (Odbery darcov krvi)
Infektologická ambulancia 054/78 60  564
Chirurgická ambulancia 054/78 60 306

Je presťahovaná k chirurgickému oddeleniu, 3. poschodie, lôžkového pavilónu

Príjmová Interná ambulancia 054/78 60  281
ORL ambulancia 054/78 60 208
Neurologická ambulancia 054/78 60 250
Ortopedická ambulancia  054/78 60 476
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 054/78 60 284
Gynekologická ambulancia 0905 364 070
Fyziatricko – rehabilitačná ambulancia 054/78 60 227
Rádiodiagnostické oddelenie 054/78 60 342
Ambulancia klinickej psychológie 054 /78 60 290
Fyziatricko – rehabilitačný stacionár 054/78 60 303

 


Fyziatricko – rehabilitačné pracovisko – štandardný pracovný režim s prísnym časovým plánovaním pacientov na procedúry. Po každom pacientovi zamestnanci pracoviska vykonávajú dôkladnú lokálnu dezinfekciu. V prípade, že pacient nepríde na určený časový termín, nemusí mu byť realizovaná procedúra.


Informácie o parkovacom systéme

V súvislosti so spustením nového automatického parkovacieho systému do areálu nemocnice Svidník  Vás informujeme o súvisiacich postupoch, ktoré je potrebné realizovať, pokiaľ sa rozhodnete využiť vjazd motorovým vozidlom priamo do areálu nemocnice Svidník.

Viac...


Nový platobný terminál

Vážení klienti, návštevníci nemocnice Svidník,

od 01.08.2019 je na recepcii nemocnice Svidník umiestnený platobný terminál, ktorý umožňuje prostredníctvom platobnej karty uhradiť všetky druhy poplatkov, ktoré boli doteraz hradené v hotovosti (napr. platby za nadštandardné izby, obedy pre držiteľov kariet, vstup do areálu pre držiteľov kariet a i. obsiahnuté v komplexnom cenníku).


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Svidník

Poďakovania

 • Hovorí sa, že ak nejde o život, tak nejde o nič. Každý človek má obavy z návštevy nemocnice a hospitalizácie, veď ak ide do tuhého a je nutný pobyt v nemocnici, strach o vlastný život je tá najprirodzenejšia reakcia. Už viackrát som počul zlé jazyky povedať vetu: „Ak chceš zomrieť, tak choď do svidníckej nemocnice!“ Keď tú vetu znova začujem, budem všetkým takýmto zlým jazykom oponovať, lebo to, čo vravia, nie je pravda!

  Touto cestou sa chcem poďakovať celému operačnému tímu, ktorý ma operoval 5. septembra o 13. hodine na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti pod vedením pani primárky MUDr. Diničovej a tiež pani anestéziologičke MUDr. Lažovej, kde môj život bol v ich rukách. Operácia bola náročná a lekársky tím ju zvládol úspešne, no môj zdravotný stav bol naďalej kritický natoľko, že ma museli 4 dni udržiavať v umelom spánku. Vďaka špičkovej lekárskej starostlivosti a aj Božej pomoci som mohol byť po prebratí prevezený na chirurgické oddelenie, kde mi bola pod vedením pána primára MUDr. Leška poskytnutá vynikajúca pooperačná starostlivosť – celému tímu patrí moje úprimné poďakovanie! Rovnako vrúcne by som sa chcel poďakovať aj internému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Pytliaka, PhD. a jeho tímu, ktorí urobili maximum pre moje zdravie. Naozaj mi šlo o život a nebyť špecialistov zo svidníckej nemocnice, tieto riadky by som nemohol napísať. Ešte raz, z celého srdca Vám ďakujem!

  Ján Onufer, Giraltovce

 • Vážený pán riaditeľ,

  mesiac august pre moju rodinu bol veľmi ťažký. V nemocnici sa ocitli súčasne traja členovia rodiny. Zažila som negatívne, ale aj pozitívne reakcie lekárov a zdravotných sestier. Milým prekvapením pre mňa bola sociálna pracovníčka Mgr. Ivana Vojtašeková. Za jej ľudskosť a ochotu mi pomôcť patrí srdečná vďaka.

  Za starostlivosť, ochotu a trpezlivosť pri liečbe o mojich blízkych by som sa rada poďakovala aj internému oddeleniu, obzvlášť MUDr. Márii Labancovej, MUDr. Márii Kandrovej a MUDr. Igorovi Leškovi z chirurgického oddelenia.

  Nemocnici Svidník prajem veľa takýchto zamestnancov.

  S pozdravom Květa Cuperová.

 • Vážený pán riaditeľ,

  týmto mailom sa chcem poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu synčekovi Danielovi Ivančovi. Keď sme sa dňa 26. 4. 2018 ocitli na chirurgickej pohotovosti v nemocnici Svidník, ujal sa nás doktor MUDr. Igor Leško. Zhodnotil zdravotný stav môjho syna pohotovo a správne a týmto mu zachránil život. Nebola to pre neho obvyklá situácia operovať 4 ročné dieťa, ale zhostil sa jej úžasne. Týmto mu patrí moja veľká vďaka. Som rada,že mi bolo umožnené byť počas celej hospitalizácie  môjho syna.

  Poďakovanie patrí aj celému chirurgickému tímu, za ich trpezlivosť a podporu a samozrejme aj lekárkam detského oddelenia (MUDr. primárka Lombartová a MUDr Šlangová) aj oddelenia OAIM. (MUDr. Prusáková a primárka MUDr. Diničová).

  Je mi ľúto keď čítam na sociálnych sieťach len všetko negatívne na nemocnicu Svidník, pretože ja mám len samé pozitívne skúsenosti. Prajem Vám veľa síl na udržanie chodu tejto nemocnice. Nech Vám v tom Boh pomáha.

  S pozdravom Dana Ivančová.

 • Neurologickému oddeleniu nemocnice Svet zdravia vo Svidníku, obzvlášť MUDr. Smolkovej, všetkým sestrám a ošetrovateľovi, ktorí sa v dňoch 1. 4. do 9. 4. 2015 veľmi zodpovedne, profesionálne podieľali na liečbe rodinného známeho,  by sa chcela poďakovať rodina Bešenyiová. „Starostlivosť, ochota a trpezlivosť bola z ich strany na profesionálnej a ľudskej úrovni.

 • Ďakujem všetkým za príjemný pobyt na internom oddelení v nemocnici. Zvlášť ďakujem s. Gerekovej, je to vzor dokonalej sestry. Usmievavá, milá, ochotná, pomôže, poradí, bola úžasná.

 • Bol som spokojný s prístupom sestier k mojej osobe a tak isto lekárov nakoľko mi zachránili život. ĎAKUJEM svidníckej nemocnici zato, že mi pomohli, nakoľko mi praskli vredy a mal som na mále. ĎAKUJEM CELÉMU CHIRURGICKÉMU ODDELENIU. Ste fajn ľudia

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať p. MUDr. Kožejovej z neurologického oddelenia za jej odborný a ľudský prístup, jej veľkú pozornosť. Pomohla mi po všetkých stránkach.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

IČO: 47249099
DIČ: 2023815398
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 907 260 147
e-mail: nemocnica.sk@svetzdravia.com

 

Asistentka riaditeľa 

Daniela Burdová
tel.: +421 (0) 54 7860 602
mobil: +421 918 647 207
e-mail: daniela.burdova@svetzdravia.com

Vedúci technicko – hospodárskych činností 

Miroslav Ivančo
mobil: +421 915 910 320
e-mail: miroslav.ivanco@svetzdravia.com

Priame kontakty

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Aktuality

Svidnícka nemocnica zvýšila dostupnosť hematologického vyšetrenia, rozšírila priestory

Vzhľadom na nárast pacientov vyžadujúcich hematologické ambulantné vyšetrenie Nemocnica Svet zdravia Svidník rozšírila priestory hematologickej ambulancie. 

VIAC...

Nesú si odkaz na tričkách: Dobrovoľníci svidníckej nemocnice sa stali COVID hrdinami!

Dobrovoľníci, ktorí od začiatku apríla pomáhali počas epidémie koronavírusu v Nemocnici Svet zdravia Svidník, dostali dnes písomné poďakovanie a vtipné tričká.

VIAC...

Medzinárodný deň detí pre najmenších pacientov nemocnice Svidník

Medzinárodný deň detí každoročne patrí k významným sviatkom všetkých detí. Nemocnica Svidník nezabudla ani na tie, ktoré tento sviatok museli pre svoju chorobu stráviť na nemocničnom lôžku.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície