NEMOCNICA

Svidník

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

V zmodernizovaných priestoroch nemocnice Svidník je pacientom k dispozícii 12 špecializovaných oddelení a 14 odborných ambulancií s moderným prístrojovým vybavením.

Dôležité oznamy

Vzhľadom k vyčerpaniu dostupných zásob monoklonálnych protilátok (MAB) Casirivimab/Imdevimab bude ich podávanie v Nemocnici Svidník pozastavené do doby ďalšej distribúcie Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Požiadavku na podanie MAB adresujte na  centrá podávania MAB  disponujúcimi so zvyškovými zásobami.  Zoznam zdravotníckych zariadení na podávanie na stránke MZSR https://datawrapper.dwcdn.net/aETD1/21/


Nemocnica Svidník ponúka verejnosti vakcináciu/očkovanie proti ochoreniu COVID -19,  priamo v mieste bydliska. Záujem obyvateľov miest a obcí je potrebné nahlásiť primátorovi/starostovi  a ten nahlási záujem na kontaktné číslo/email nemocnice a to:

mobil: +421 915 939 989

telefón: +421 54 7860 605

e-mail: dana.kopcova@svetzdravia.com

 • je potrebný záujem min. 20 osôb. Bližšie požiadavky (dátum, miesto a pod.) na základe vzájomného dohovoru.

Personál VOS  ponúka svoje služby – vakcináciu v Nemocnici STROPKOV v uvedené dni:

UTOROK:  04.01.2022, v čase od 08:00 -14:00 hod., resp. aj dlhšie podľa záujmu

UTOROK:  11.01.2022, v čase od 08:00 -14:00 hod., resp. aj dlhšie podľa záujmu

UTOROK:  18.01.2022, v čase od 08:00 -14:00 hod., resp. aj dlhšie podľa záujmu

UTOROK:  25.01.2022, v čase od 08:00 -14:00 hod., resp. aj dlhšie podľa záujmu

Očkujeme vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson a vakcínou Comirnanty mRNA od spoločnosti PFIZER, obyvateľov nad 18.r.

Na mieste očkovania je nutné sa preukázať občianskym preukazom, alebo preukazom poistenca.


Vakcinačné centrum otvorené od 06.12.2021 každý pracovný deň (pondelok až piatok):

                                                REGISTROVANÍ

                                                žiadatelia

  OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKANEREGISTROVANÍ

žiadatelia

PONDELOK7.30 – 11.3011.45- 12.3012.30 – 14.00
UTOROK7.30 – 11.3011.45- 12.3012.30 – 14.00
STREDA7.30 – 11.3011.45- 12.3012.30 – 14.00
ŠTVRTOK7.30 – 11.3011.45- 12.3012.30 – 14.00
PIATOK7.30 – 11.3011.45- 12.3012.30 – 14.00

Očkovanie proti ochoreniu COVID -19 v uvedené dni je možné:

 • Každú pracovnú STREDU a ŠTVRTOK, v čase od 12:30 -14:00 hod., je možné očkovanie vakcínou Spikevax, injekčná disperzia od spoločnosti Moderna. Je možné podanie prvej, druhej, resp. tretej posilňovacej dávky. Nutná registrácia vopred  na tel. čísle: 0915 910 308.
 • IBA V PONDELOK, UTOROK – vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & JohnsonJedná sa o jednodávkovú vakcínu určenú pre obyvateľov nad 18 r. Na mieste očkovania je nutné sa preukázať občianskym preukazom alebo preukazom poistenca.
 • KAŽDÝ DEŇ – vakcinuje aj vakcínou Comirnanty mRNA očkovacia látka proti Covid 19 od spoločnosti PFIZER 2 – dávkový cyklus očkovania (DVOJDÁVKOVÁ).Je nutné sa preukázať občianskym preukazom alebo preukazom poistenca. Osoby od 16 r. – do 18 r. v doprovode zákonného zástupcu (rodič).
 • iba v UTOROK je možné očkovanie detí v doprovode zákonného zástupcu/rodiča, deti vo veku  od 12 r. do 16.r. a očkovanie detí od 5 r. – 11 r.,  vakcínou Comirnaty mRNA očkovacia látka proti Covid – 19 od spoločnosti Pfizer – BioNTech, potrebná  predchádzajúca registrácia

REGISTROVANÍ žiadatelia o vakcináciu

Vakcíny sú prednostne určené pre registrovaných pacientov. Registrovaní pacienti majú na základe SMS od NCZI pridelený termín očkovania.

Prosíme, nevystavujte sa riziku nákazy, príďte najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním. Identifikujte sa preukazom poistenca a preukazom totožnosti.

NEREGISTROVANÍ žiadateľa o vakcináciu

Záujemcovia o vakcináciu majú možnosť očkovania sa aj bez predchádzajúcej registrácie v určené a dni a vymedzený čas. Neregistrovaných žiadateľov očkujeme do vyčerpania zásob dostupných vakcín pre daný deň.

REGISTRÁCIA žiadateľov zabezpečuje a garantuje termín a podanie vakcíny.

Žiadateľa sa môžu registrovať na stránke vakcinacia.nczisk.sk a bude im pridelený termín v nimi vybranom okrese.


Pediatrické /Detské/ oddelenie je z dôvodu rekonštrukčných prác presťahované do lôžkového pavilónu „A“, 3. poschodie, pôvodné priestory Doliečovacieho oddelenia.


ZÁKAZ NÁVŠTEV na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice SVIDNÍK

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU NÁVŠTEV

 • návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
 • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
 • jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
 • jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
 • jedna osoba u pacienta s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
 • návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná, napr. stavy po ťažkých traumatických poraneniach, coma vigile a pod.
 • sprievod detského pacienta,
 • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU NÁVŠTEV ALEBO SPREVÁDZAJÚCE OSOBY SÚ POVINNÉ DODRŽIAVAŤ TIETO OPATRENIA:

 • do ústavného zdravotníckeho zariadenia vstupujú cez označený vstup a sú triedení vo filtri,
 • podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení,
 • v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie, a ak je to potrebné, vyhľadať zdravotnú starostlivosť.

Výnimky zo zákazu návštev sú vždy schvaľované ošetrujúcim/službukonajúcim lekárom, resp. na základe usmernenia primára daného oddelenia.


Kedy a ako sa informovať o zdravotnom stave pacienta?

Príbuzní pacienta sa môžu informovať o zdravotnom stave pacienta hospitalizovaného príbuzného na telefónnych číslach, každý pracovný deň v čase od 14:00 – 15:00 hod.:

Interné oddelenie,  časť muži: 054/7860 439

Interné oddelenie,  časť ženy: 054/7860 532

Doliečovacie odd.: 054/7860 333 – dočasne pozastavená prevádzka

Neurologické odd.: 054 7860 392

OAIM: 054/7860 431

Detské odd.: 054/7860 538

Chirurgické odd.: 054/7860 332

Psychiatrická liečebňa:054/7860 365

Fyziatricko- rehabilitačné oddelenie:054/7860 333 – dočasne pozastavená prevádzka

K poskytnutiu informácií od lekára je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia pacienta a  príbuzenský vzťah.


Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia/stacionár (MUDr. Mihalkaninová): pracovisko presťahované od 29. 9. 2021 zo  4. poschodia pavilónu „B“ na 3. poschodie lôžkového pavilónu „A“, k doliečovaciemu oddeleniu.


Dôležité informácie pre darcov krvi

V súvislosti s bezpečnostnými opatreniami COVID-19 nemocnica Svet zdravia Svidník prijala nové opatrenia, ktoré sa týkajú zabezpečenia ochrany zdravia darcov krvi, ochrany zdravia personálu a celkovej bezpečnosti transfúznych prípravkov.

Viac...


Nová testovacia stratégia - oznam pre pacientov

Viac...


Pacienti majú vstup do nemocnice povolený len s respirátorom


TESTOVANIE COVID-19

Testovanie na ochorenie COVID-19 je možné realizovať v priestore mobilného odberového miesta pri nemocnici Svidník.

Manipulačný poplatok za vykonanie diagnostického antigénového testu COVID-19 je 5€.

PCR testy sú realizované pre pacientov s COVID-19 PASS (nahlásený cez RUVZ) a samoplatcovia.

Samoplatca má možnosť výberu diagnostického testu: PCR, kloktací test, test zo slín (objednávky cez: lab.online –  čas objednania je orientačný)

Ordinačné hodiny


Gynekologická ambulancia je z technických príčin dočasne uzavretá.

Zastupuje MUDr. Zuzana Magdziaková, miesto výkonu: MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, telefonický kontakt 7860/359.


Kedy a ako sa informovať o zdravotnom stave hospitalizovaného?

V prípade hospitalizácie pacienta na COVID pracovisku svidníckej nemocnice sa príbuzní môžu informovať o jeho zdravotnom stave na telefónnom čísle 054 7860 231, a to každý pracovný deň v čase medzi 14.00 a 15.00 h. V prípade hospitalizácie pacienta na OAIM (intenzívne lôžka) sa môžu príbuzní informovať o zdravotnom stave pacienta na telefónnom čísle 054 7860 563 alebo 054 7860 431, a to tiež v každý pracovný deň medzi 14.00 a 15.00 h. K poskytnutiu informácií od lekára je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia pacienta a príbuzenský vzťah. V záujme dodržiavania diagnosticko-terapeutického režimu na danom lôžkovom oddelení mimo uvedenú dobu personál nebude poskytovať tieto služby.

Ako odovzdať pacientovi osobné veci?

Osobné veci môžu rodinní príslušníci doniesť pacientom do nemocnice na recepciu, ktorá je umiestnená na pohotovostnom vstupe do nemocnice, kde ich odovzdajú pracovníkovi recepcie. Prosíme príbuzných, aby taška s osobnými vecami bola označená menom a priezviskom pacienta. Pracovník recepcie kontaktuje vedúcu sestru, resp. personál oddelenia. Poverený personál prevezme osobné veci a odovzdá ich pacientovi. Prosíme príbuzných, aby do nemocnice neposielali potraviny, cenné veci či finančnú hotovosť a iba nevyhnutné veci.

Osobné veci zasielané domov personál COVID pracoviska po dohovore s pacientom zabalí do igelitového vreca označeného menom a priezviskom pacienta a dátumom zabalenia. Tieto veci transportuje do tzv. karanténnej miestnosti, z ktorej sú dané zbalené veci vydané po uplynutí stanovej doby. O termíne prevzatia týchto vecí bude rodinných príslušníkov telefonicky informovať vedúca sestra, resp. poverený zamestnanec pre dané oddelenie.

Nemocnica prosí v záujme bezpečnosti pacientov i personálu o dodržiavanie postupu nastavených služieb. Neustále sa snažíme, aj v tomto mimoriadnom období, o zabezpečenie komfortu pre hospitalizovaných pacientov. Len vzájomnou komunikáciou a dodržiavaním nastavených opatrení to spoločne zvládneme.


Vážení pacienti, návštevníci Nemocnice Svidník.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19, ako aj na potrebu bezpečného zabezpečenia poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti, vedenie nemocnice Svidník prijalo tieto opatrenia/zmeny:

  1. Ambulantná pohotovostná služby pre dospelých (pohotovosť) od 1.3.2020:

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých bude poskytovaná v priestore bývalej Kardiologickej ambulancie. Ambulancia sa nachádza na prízemí poliklinického pavilónu „C“ (tá istá chodba, ako umiestnenie Fyziatricko – rehabilitačnej ambulancie (MUDr. Lipčák). Telefonický kontakt na ambulanciu: 054 / 78 60 348.

V Nemocnici Svidník naďalej platí zákaz návštev (platia výnimky) na lôžkových oddeleniach a povinnosť nosiť ochranné rúško, dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstup.

Pripomíname pacientom/návštevníkom, že ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast je naďalej prevádzkovaná v priestoroch Neonatologickej ambulancie, pri lôžkovom oddelení Pediatrie, na 3. poschodí, pavilónu „B“.


Informácie o parkovacom systéme

V súvislosti so spustením nového automatického parkovacieho systému do areálu nemocnice Svidník  Vás informujeme o súvisiacich postupoch, ktoré je potrebné realizovať, pokiaľ sa rozhodnete využiť vjazd motorovým vozidlom priamo do areálu nemocnice Svidník.

Viac...


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Svidník

Poďakovania

 • Hovorí sa, že ak nejde o život, tak nejde o nič. Každý človek má obavy z návštevy nemocnice a hospitalizácie, veď ak ide do tuhého a je nutný pobyt v nemocnici, strach o vlastný život je tá najprirodzenejšia reakcia. Už viackrát som počul zlé jazyky povedať vetu: „Ak chceš zomrieť, tak choď do svidníckej nemocnice!“ Keď tú vetu znova začujem, budem všetkým takýmto zlým jazykom oponovať, lebo to, čo vravia, nie je pravda!

  Touto cestou sa chcem poďakovať celému operačnému tímu, ktorý ma operoval 5. septembra o 13. hodine na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti pod vedením pani primárky MUDr. Diničovej a tiež pani anestéziologičke MUDr. Lažovej, kde môj život bol v ich rukách. Operácia bola náročná a lekársky tím ju zvládol úspešne, no môj zdravotný stav bol naďalej kritický natoľko, že ma museli 4 dni udržiavať v umelom spánku. Vďaka špičkovej lekárskej starostlivosti a aj Božej pomoci som mohol byť po prebratí prevezený na chirurgické oddelenie, kde mi bola pod vedením pána primára MUDr. Leška poskytnutá vynikajúca pooperačná starostlivosť – celému tímu patrí moje úprimné poďakovanie! Rovnako vrúcne by som sa chcel poďakovať aj internému oddeleniu pod vedením primára MUDr. Pytliaka, PhD. a jeho tímu, ktorí urobili maximum pre moje zdravie. Naozaj mi šlo o život a nebyť špecialistov zo svidníckej nemocnice, tieto riadky by som nemohol napísať. Ešte raz, z celého srdca Vám ďakujem!

  Ján Onufer, Giraltovce

 • Vážený pán riaditeľ,

  mesiac august pre moju rodinu bol veľmi ťažký. V nemocnici sa ocitli súčasne traja členovia rodiny. Zažila som negatívne, ale aj pozitívne reakcie lekárov a zdravotných sestier. Milým prekvapením pre mňa bola sociálna pracovníčka Mgr. Ivana Vojtašeková. Za jej ľudskosť a ochotu mi pomôcť patrí srdečná vďaka.

  Za starostlivosť, ochotu a trpezlivosť pri liečbe o mojich blízkych by som sa rada poďakovala aj internému oddeleniu, obzvlášť MUDr. Márii Labancovej, MUDr. Márii Kandrovej a MUDr. Igorovi Leškovi z chirurgického oddelenia.

  Nemocnici Svidník prajem veľa takýchto zamestnancov.

  S pozdravom Květa Cuperová.

 • Vážený pán riaditeľ,

  týmto mailom sa chcem poďakovať za starostlivosť, ktorá bola poskytnutá môjmu synčekovi Danielovi Ivančovi. Keď sme sa dňa 26. 4. 2018 ocitli na chirurgickej pohotovosti v nemocnici Svidník, ujal sa nás doktor MUDr. Igor Leško. Zhodnotil zdravotný stav môjho syna pohotovo a správne a týmto mu zachránil život. Nebola to pre neho obvyklá situácia operovať 4 ročné dieťa, ale zhostil sa jej úžasne. Týmto mu patrí moja veľká vďaka. Som rada,že mi bolo umožnené byť počas celej hospitalizácie  môjho syna.

  Poďakovanie patrí aj celému chirurgickému tímu, za ich trpezlivosť a podporu a samozrejme aj lekárkam detského oddelenia (MUDr. primárka Lombartová a MUDr Šlangová) aj oddelenia OAIM. (MUDr. Prusáková a primárka MUDr. Diničová).

  Je mi ľúto keď čítam na sociálnych sieťach len všetko negatívne na nemocnicu Svidník, pretože ja mám len samé pozitívne skúsenosti. Prajem Vám veľa síl na udržanie chodu tejto nemocnice. Nech Vám v tom Boh pomáha.

  S pozdravom Dana Ivančová.

 • Neurologickému oddeleniu nemocnice Svet zdravia vo Svidníku, obzvlášť MUDr. Smolkovej, všetkým sestrám a ošetrovateľovi, ktorí sa v dňoch 1. 4. do 9. 4. 2015 veľmi zodpovedne, profesionálne podieľali na liečbe rodinného známeho,  by sa chcela poďakovať rodina Bešenyiová. „Starostlivosť, ochota a trpezlivosť bola z ich strany na profesionálnej a ľudskej úrovni.

 • Ďakujem všetkým za príjemný pobyt na internom oddelení v nemocnici. Zvlášť ďakujem s. Gerekovej, je to vzor dokonalej sestry. Usmievavá, milá, ochotná, pomôže, poradí, bola úžasná.

 • Bol som spokojný s prístupom sestier k mojej osobe a tak isto lekárov nakoľko mi zachránili život. ĎAKUJEM svidníckej nemocnici zato, že mi pomohli, nakoľko mi praskli vredy a mal som na mále. ĎAKUJEM CELÉMU CHIRURGICKÉMU ODDELENIU. Ste fajn ľudia

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať p. MUDr. Kožejovej z neurologického oddelenia za jej odborný a ľudský prístup, jej veľkú pozornosť. Pomohla mi po všetkých stránkach.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

IČO: 47249099
DIČ: 2023815398
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 910 382 563
e-mail: nemocnica.sk@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa 

Eva Bejdová
tel.: +421 (0) 54 7860 602, +421 908 848 117
e-mail: eva.bejdova@svetzdravia.com

Vedúci technicko – hospodárskych činností 

Miroslav Ivančo
mobil: +421 915 910 320
e-mail: miroslav.ivanco@svetzdravia.com

Priame kontakty

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

Láska má mnoho podôb, putuje rôznymi spôsobmi, nesie so sebou radosť a nadchádzajúcu čarokrásnu vianočnú atmosféru

Vedenie nemocnice Svidník ďakuje v mene personálu nemocnice, ale aj v mene svojich pacientov všetkým darcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom darovali svoju lásku v rôznej podobe do nemoce Svidník.

VIAC...

Pacientom v nemocnici Svidník, aj na COVID-19 oddelení, spríjemnil deň Mikuláš

Mikuláš spolu s anjelikom a čertíkom rozdávali úsmevy, drobné prekvapenia a hlavne veľa radosti predovšetkým detským, ale aj dospelým pacientom.

VIAC...

Študenti, naši hrdinovia s veľkým srdcom

Študenti, maturanti sa aktívne zapojili do výzvy Hematologicko - transfúziologického oddelenia nemocnice Svidník a prišli 19.11.2021 darovať to najcennejšie - svoju krv, pre pacientov nemocníc, ktorí aj počas veľmi náročnej pandémie potrebujú k záchrane života krv iného človeka.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície