NEMOCNICA

Vranov nad Topľou

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Nemocnica si v roku 2022 pripomína 70. výročie zdravotníctva vo svojom regióne.

Historické korene nemocnice vo Vranove nad Topľou siahajú do roku 1952, kedy vo Vranove nad Topľou vznikol Okresný ústav národného zdravia, ktorý však nemal vlastné priestory. Prvé ambulancie sa nachádzali v priestoroch dnešného chirurgického oddelenia. Boli to ambulancie obvodných lekárov, detská ambulancia, ambulancia okresného lekára a ambulancie dentistov. Postupne boli zriaďované zdravotné obvody a v roku 1955 bolo otvorené prvé lôžkové oddelenie v okrese, konkrétne gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Tieto roky považujeme za začiatky organizovaného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou a okolí.

Dôležité oznamy

Výzva na darovanie krvi

Hematologicko – transfúziologické pracovisko Svet zdravia Vranov nad Topľou prosí darcov krvi o jej darovanie z dôvodu zvýšených požiadaviek na krvné prípravky.

Odberový deň :
Utorok: 6:00 – 9:00
Štvrtok: 6:00 – 9:00
Piatok: 6:00 – 9:00

Kontakt: 057/4865 475


Vážení pacienti, z prevádzkových dôvodov sa na obmedzený čas ordinačné hodiny onkologickej ambulancie menia nasledovne:

Štvrtok 7.30-14.30  MUDr. Jarušinský


ZÁKAZ NÁVŠTEV 

Návštevy na všetkých oddeleniach Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou sú zakázané pre zhoršujúcu sa epidemiologickú  situáciu.

ĎAKUJEME ZA REŠPEKTOVANIE TÝCHTO POKYNOV PRE OCHRANU ZDRAVIA PACIENTOV A VEREJNOSTI.


MOM

Poplatok za vykonanie diagnostického AG testu: 10 €.

Mobilné odberové miesto je Vám k dispozícii v prevádzkovom čase:

PO: 8:00 – 10:00

STR: 8:00 – 10:00

PIA: 8:00 – 10:00


VAKCINAČNÉ CENTRUM

Ordinačné hodiny: každú stredu od 13.00-14.00 hod.


Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Svet zdravia

Jednotlivé nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.


Program vedecko-pracovných schôdzí 2022

Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov vo Vranove nad Topľou

27. január 2022 Geriatria
24. február 2022 Fórum mladých odborníkov I
31. marec 2022 Fórum mladých odborníkov II
28. apríl 2022 Neurológia
26. máj 2022  Vnútorné lekárstvo
23. jún 2022 Kazuistiky ÚDZS
29. september 2022 Chirurgia
27. október 2022 Pediatria
24. november 2022 Gynekológia
15. december 2022 Fórum zaujímavých kazuistík

Kontakt: MUDr. Marína Romanová, MPH
Vranovská nemocnica, a.s., M.R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou

Organizuje: Spolok lekárov vo Vranove nad Topľou

Zmena termínu a tém vyhradená.


Mobilné odberné miesto

Mobilné odberné miesto sa nachádza na parkovisku za interným pavilónom Vranovskej nemocnice. Jeho presnú polohu a navigáciu k nemu si môžete pozrieť v mape.

Na odberné miesto odporúčame dopraviť sa vlastným autom a len osoby, ktoré budú testované. Ak nie ste vodič, je potrebné, aby osoba, ktorá vás vezie, rovnako ako vy, mala rúško. Príjazd k mobilnému odbernému miestu je cez Hlovíkovú ulicu, ktorá je označená aj dočasnými dopravnými značkami. Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme za dodržania hygienických opatrení.

Podrobnejšie informácie ako postupovať nájdete na stránkach www.ruvzvt.sk
Podrobnejšie informácie pre samoplatcov nájdete na stránke lab.online


Onkologická ambulancia sa nachádza v priestoroch internej príjmovej ambulancie na prízemí interného pavilónu.


Poďakovania

 • Dovoľte nám, aby sme sa v tejto ťažkej a nedostupnej dobe poďakovali Vašim lekárom za starostlivosť o nášho ocka, ktorý je už nebohý. Primárovi Jurajovi Baranovi, MUDr. Jánovi Šaffovi za operácie, kde ozaj dal svoje úsilie a vrchnej sestre chirurgického oddelenia. Veľké ďakujem patrí úžasnej lekárke Ingrid Žembovičovej, žene s „veľkým srdcom“, láskou, obetavosťou a milosťou. Ďakujeme jej úžasnému tímu sestier, OAMIS, ošetrovateľom. Skláňame sa pred Vami. Zanechajte si tú lásku a milé slová aj naďalej. Váš prístup nech Boh žehná vo Vašej náročnej práci a napĺňa radosťou.

  „Tím veľký srdom“, ešte dobrí ľudia celkom nevymreli.

  Ďakujeme Vám všetkým.

  Vďačné dcéry s rodinami Figeľová

 • Vo Vašej nemocnici sa nám 28. 1. 2021 narodila dcérka Rebeka. Chcela by som touto cestou poďakovať lekárom, sestrám aj ostatným zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa o nás v tomto čase starali. Špeciálne poďakovanie patrí pôrodníčke MUDr. Luteránovej, ktorá už počas pravidelných poradní fundovane a trpezlivo odpovedala na všetky moje otázky a neistoty. Keďže som prvorodička, potrebovala som, aby môj pôrod viedol niekto skúsený a zároveň empatický, komu by som plne dôverovala a takého odborníka som v nej našla. K pohodliu pri pôrode napomohol určite aj vysoký štandard pôrodného boxu, kde sme strávili čas rozbiehajúceho sa pôrodu. Vďaka patrí aj MUDr. Bodnárovej, ktorá sa o mňa starala po pôrode aj pri predošlej hospitalizácii. Nedá mi nespomenúť aj sestry z gynekológie a šestonedelia-p. Hudákovú, p. Velikú a manažérku prevádzky p. Hudíkovú, ktorá bola odborníčkou na moje schované žily. Pomocou pre mňa boli aj sestričky na novorodeneckom oddelení, hlavne p. Romanovská aj laktačná poradkyňa, ktoré boli s nami v prvé dni zžívania sa s malým pokladom pomohli a poradili so všetkým, čo som potrebovala. Vranovskú pôrodnicu aj nemocnicu budem odporúčať každej rodičke v mojom okolí kvôli odbornej zdravotnej starostlivosti, individuálnemu prístupu k pacientovi a vysokému komfortu počas pôrodu aj pobytu na izbe. Ešte raz veľká vďaka a v tomto neľahkom čase prajeme veľa síl.

  S pozdravom Daniela Burdová, okr. Svidník

 • Vážený pán riaditeľ, týmto by som chcel vysloviť úprimné poďakovanie celému personálu na COVID oddelení Vašej nemocnice, na ktorom som bol hospitalizovaný počas 11 dní. Vyzdvihujem profesionálny prístup MUDr. Bančanskej a MUDr. Tkáčovej i celého ošetrujúceho personálu. Kolektívu želám veľa zdravia a síl pri výkone tohto náročného obetavého povolania a veľa úspešne vyliečených a spokojných pacientov ako som ja.

  S úctou Milan Rozgoni, Vranov nad Topľou

 • Poďakovanie

  Týmto by som chcela poďakovať celému oddeleniu FRO za príjemne strávenú hospitalizáciu vo Vranovskej nemocnici. Príjem na oddelenie bol príjemný a milý. V spolupráci s nutričnou terapeutkou mi bolo nastavené chutné diétne stravovanie, prispôsobené môjmu zdravotnému stavu. Na oddelení bolo príjemne, čisto. Usmievavý personál ma o všetkom informoval, zrozumiteľne mi vysvetlil liečbu, edukovali ma o procedúrach a správnom cvičení. Bola som na VIP izbe, mala som svoje pohodlie a komfort. Starostlivosť  o pacienta viem oceniť, nakoľko som už bola viackrát hospitalizovaná, v zdravotníctve som aj sama pracovala ako chirurgická sestra a viem, že takáto starostlivosť nie je všade samozrejmosťou.

  Ešte raz ďakujem celému personálu oddelenia FRO, že ste mi spríjemnili pobyt. Bola to správna voľba, aj keď ďaleko od domova.

  Elena Klapáčová, Spišská Nová Ves

 • Kto sa stará o šťastie iných, nachádza svoje vlastné šťastie

  Sú chvíle v živote človeka, kedy sa nezaobíde bez pomoci iných, najmä vtedy, keď mu odchádza zdravie. Ono je najväčším darom, aký sme dostali. V takýchto chvíľach si naviac uvedomujeme, že prevýši aj postavenie či peniaze. My sa vtedy ocitneme v rukách lekárov, ktorí sa naučili hľadať vhodné lieky, či zákroky pri vzniknutých neduhách krehkého ľudského tela.  Je to aj v mojom prípade.

  Začiatkom apríla t.r. som navštívil pľúcnu ambulanciu PaF Vranov nad Topľou, kde pôsobí MUDr. Megisová Zuzana a zdravotné sestry Berecinová Darina a Ivanková Mária. Po vyšetrení na uvedenej ambulancii som bol prijatý na hospitalizáciu interného oddelenia, kde je primárom MUDr. Juraj Baran a lekárky MUDr. Tkáčová Miroslava, MUDr. Podolská Ivana, MUDr. Stašková Eva a kolektív zdravotných sestier. Obidva kolektívy tvoria harmonický celok, čo môže najlepšie posúdiť sám pacient. Hlboko sa skláňam pred ich obetavosťou, ochotou a láskavosťou. Potešiteľné je,. Že jedná sa o mladé, perspektívne, ambiciózne kolektívy ako celky, z ktorých vyžarovala trpezlivosť, optimizmus, jednoducho radosť zo svojho povolania. Veď radosť a milé slovo je pre pacientov liekom i silou. Túto spomínané kolektívy rozdávajú s láskou. Mám teda radosť, že také pozitívne príklady máme aj v našom okrese. Je pre nás bohatstvom a dobrou vizitkou mať takých schopných a obetavých ľudí.

  Chcem sa poďakovať obom spomínaným kolektívom, aby od nich odchádzalo čo najviac spokojných pacientov so zlepšeným zdravotným dočasne alebo aspoň kus, kúsok či aj na trvalo.

  S vďakou a úctou pacient PaedDr. Ján Popaďák

 • Poďakovanie kolektívu ARO

  Čo najúprimnejšie ďakujeme pracovníkom oddelenia ARO za vynikajúcu starostlivosť poskytnutú našej mame, babke a prababke Anne Zeleňákovej.

  Osobitné slová vďaky patria pánovi primárovi, MUDr. Dušanovi Kostovčíkovi, ktorý nás vždy ochotne, odborne a zároveň ľudsky informoval o zdravotnom stave pacientky.  Všetci zdravotníci nám zakaždým maximálne vychádzali v ústrety a svojím milým slovom a úsmevom nám umožnili zvládať pre psychiku náročné okamihy.

  Na svoje oddelenie môžete byť právom hrdí. Vaši zamestnanci sú profesionáli so srdcom na správnom mieste, o čom sme sa nepresvedčili po prvýkrát.

  S úctou rodiny Ondiková, Mikitová a Zeleňáková

 • Vážený pán riaditeľ,

  týmto  by som sa chcela čo najúprimnejšie poďakovať za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na Jednodňovej ambulantnej starostlivosti Vranovskej nemocnice. Zvlášť  poďakujte v mojom mene pánovi primárovi MUDr. Vladimírovi Spišákovi za profesionalitu, ochotu, ľudský prístup pri mojom zákroku. Výkon bol prevedený dôkladne o čom svedčí môj zdravotný stav.

  S vďakou a prianím veľa spokojných a vyliečených pacientov celej nemocnice.

  Pacientka Štundová.

 • Chcem vyjadriť veľké ďakujem za záchranu života a za príkladnú, ľudskú starostlivosť v ťažkých chvíľach životných. Vďaka patrí pani doktorke Roháčovej, sestrám Márii Zubkovej a Alene Ondrejovej z onkologickej ambulancie Vranovskej nemocnice.

  Za všetko úprimné ďakujem, Váš pacient Vargovič.

 • Rada by som sa poďakovala celému personálu pediatrického oddelenia vo Vranovskej nemocnici za perfektnú starostlivosť, prístup, ochotu, profesionalitu a najmä za milé slová, ktoré niekedy pomôžu viac ako liek. Je na vás vidieť, že svoju prácu vykonávate s láskou, aj keď to máte niekedy ťažké. Ešte raz jedno veľké ďakujem.

  Pani Katka

 • Vážený p. riaditeľ MUDr. Eugen Lešo , touto cestou by som sa chcela čo najúprimnejšie poďakovať za naozaj ukážkovú a vzornú zdravotnú starostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá vo Vašej  nemocnici, konkrétne na Neurologickom oddelení.  Rozhodla som sa osloviť Vás, nakoľko si myslím, že by ste mali byť informovaný, akých úžasných a skvelých ľudí zamestnávate. Poskytovaná starostlivosť bola naozaj na veľmi vysokej úrovni, personál bol veľmi milý, zdvorilý a vždy ochotný pomôcť. Cítila som sa na tomto oddelení naozaj veľmi príjemne. Nadštandardná izba bola vybavená naozaj veľmi vkusne, a neľutujem, že som sa pre ňu rozhodla. Tento pobyt v nemocnici si dovolím zhodnotiť, ako jeden z najlepších, aký som doposiaľ absolvovala. Je vidieť, že sa Vaša  nemocnica  naozaj posúva kvalitou vyššie a vyššie. Naozaj úprimne poďakovanie patrí všetkým sestričkám, zdravotníckym asistentom, sanitárkam, lekárom a hlavne pani primárke MUDr. Lenke Lidíkovej za jej odborný, ale aj ľudský prístup k pacientom. Nie je bežné, že na Slovensku pracuje nejaký kolektív tak zohrane a svoju prácu robia s takou láskou a nasadením. Som si vedomá, že oddelenie takéhoto typu patrí k jedným z najnáročnejších, čo sa týka fyzickej a psychickej vyťaženosti, preto by som bola veľmi rada, ak by bolo oddelenie patrične odmenené, nakoľko si to naozaj zaslúžia.

  Ako riaditeľ máte byť právom na čo hrdý, pokiaľ sa na každom oddelení a v každej nemocnici poskytuje tak kvalitná a láskavá zdravotná starostlivosť, ako na Neurologickom oddelení.

  S úprimnou vďakou,

  Angela Dundová, Michalovce

 • Váž. p. riaditeľ, týmto listom sa chcem poďakovať Vám, MUDr. Eugen LEŠO, a celému Vášmu tímu za Vašu dlhodobú starostlivosť o našu chorú mamu a starú mamu. U Vás sme našli kvalitných odborníkov – profesionálov, ktorí dokázali za pomerne krátky čas vrátiť ležiaceho človeka do bežných štandardov a tým sa celej rodine skvalitnil bežný život. Veľká vďaka Vám.

  Budeme šíriť dobré meno Vašej nemocnice po celom našom okrese a okolí. Asi ste mali šťastnú ruku pri výbere svojho pracovného tímu – čo je dnes vzácnosťou. Želám Vám veľa pracovných úspechov pri vedení Vášho personálu.

  Vďačnosť patrí p. primárke oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Javorskej a jej tímu. Tiež p. primárke doliečovacieho oddelenia MUDr. Romanovej a jej tímu.

  S úctou, vďakou a prianím všetkého dobrého celej nemocnici, Vaša pacientka Irena Zuzová, Úbrež.

 • Pacient Miroslav Vaterka, poďakovanie personálu pneumológie:

  Ďakujem, že sa u Vás vždy môžem stretnúť s úsmevom, skvelým prístupom, odhodlaním pomôcť a povzbudením v chorobe. Neviem, kde nechávate únavu, zlú náladu a nervozitu z návalu pacientov. Každopádne to robíte skvele. Pre pacienta je stretnutie s takou sestrou častokrát viac, ako predpísané lieky. Ďakujem.

 • Manželia Valigovci by sa chceli poďakovať personálu Novorodeneckého oddelenia a GPO:

  Z celého srdca Vám ďakujeme za Vašu starostlivosť. Počas pobytu človek nemal pocit, že sa musí báť niečo opýtať alebo požiadať o pomoc. Práve naopak. Najviac ďakujeme za naše najmenšie srdiečko DOMINUKU my rodičia. Prajeme Vám všetci traja veľa síl, zdravia a len spokojných pacientov, ako sme boli spokojní my. Ťažko sa to vyjadruje slovami – ĎAKUJEME.

 • Do Vranovskej nemocnice sa prišiel osobne poďakovať pacient, Ján Balog z Petroviec:

  Chcel by som veľmi pekne poďakovať za dobrú starostlivosť personálu oddelenia vnútorného lekárstva. Môj zdravotný stav sa po hospitalizácii veľmi zlepšil, už dávno som sa nemal tak dobre. Ďakujem primárovi Baranovi, všetkým lekárom, sestrám za ich prístup, pomoc a starostlivosť. Aj napriek tomu, koľko majú práce, vždy sa nám pacientom venovali. Teraz sa mám dobre, nemám závraty, chodím „jak parobok„ a to mám 77 rokov.

  Z celého srdca Vám ďakujem.

 • Chcela by som sa srdečne poďakovať za profesionálny prístup na urgentnom priíme dňa 02.03.2016 MUDr.Prigancovej Lenke a pánovi Begalovi,ktorí ma prijali na ambulancii urgentného prijmu takým profesionálnym a zároveň ľudským prístupom s čím som sa doteraz nestretla. SRDEČNE ĎAKUJEM.

  Anna Čerňová

 • Anna Benedeková zo Sečoviec by sa chcela poďakovať celému personálu hematologickej ambulancie. Sestry v ambulancii sú milé, ochotné, rýchlo a odborne si vykonávajú svoju prácu.

 • Pán Repko by sa chcel poďakovať za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na neurologickom oddelení. Po prijatí na oddelenie bol príjemne šokovaný. Mohol len skonštatovať, že reči o zlom stave zdravotníctva mu pripadajú ako lož. Ďakuje za vzornú starostlivosť a praje veľa spokojných pacientov.

Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

IČO: 47249021
DIČ: 2023814793
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 (0) 57 4865 111
e-mail: nemocnica.vt@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa
Mgr. Ivana Gregusová
mobil: +421 (0) 57 4865 485
e-mail: sekretariat.vt@svetzdravia.com

Manažér prevádzky
Ing. Jozef Hričan
e-mail: jozef.hrican@svetzdravia.com

Priame kontakty

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

Oslava 70. výročia zdravotníctva vo Vranove nad Topľou

História zdravotníctva vo Vranove nad Topľou siaha do roku 1952, kedy v meste vznikol Okresný ústav národného zdravia. S rozvojom zdravotnej starostlivosti pre Vranovčanov úzko súvisí aj budovanie nemocnice, ktorej prvé oddelenia boli uvedené do prevádzky niekoľko rokov neskôr. Dnes je nemocnica už 10 rokov pevnou súčasťou siete ProCare a Svet zdravia a pracuje v nej 550 zamestnancov, ktorí sa profesionálne a s láskou starajú o všetkých pacientov. Pri príležitosti oslavy 70. výročia vranovského zdravotníctva nemocnica ocenila 5 bývalých riaditeľov a 29 súčasných zamestnancov, ktorí sú jej verní už niekoľko desiatok rokov.

VIAC...

Vranovská nemocnica otvorila rozšírené oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Kompletne vybavených päť izolačných miestností so vstupným filtrom, najmodernejšie prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu či plávajúce lôžka so starostlivosťou o kritických pacientov na jednom mieste. Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou otvorila rozšírené oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Nové zázemie je vybavené modernou medicínskou technikou a priestormi, ktoré sú bezpečnejšie pre pacientov, aj personál. Náklady nemocnica spolufinancovala z eurofondov a celkovo sa vyšplhali na viac ako 1,8 milióna eur. Približne 246-tisíc eur z toho financovala z vlastných zdrojov.

VIAC...

„Žena roka“ prešovského kraja

Dňa 19.5.2022 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo podujatie Únie žien Slovenska, ktoré bolo spojené s odovzdávaním ocenenia „Žena roka“ prešovského kraja.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície