Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie)

Nemocnica Vranov nad Topľou

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:00 - 16:00
  • Utorok 14:00 - 16:00
  • Streda 14:00 - 16:00
  • Štvrtok 14:00 - 16:00
  • Piatok 14:00 - 16:00
  • Sobota 14:00 - 16:00
  • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 167

Oddelenie muži: 057/ 48 65 152
Oddelenie ženy: 057/ 48 65 360
Primár: 057/ 48 65 160
Vedúca sestra: 057/ 48 65 167

Oddelenie sa nachádza na 1. a 2 poschodí budovy B pavilónu.

O oddelení

Interné oddelenie poskytuje komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácie v oblasti vnútorných chorôb, predovšetkým včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.

Činnosť oddelenia pokrýva diagnostiku a liečbu vo všetkých pododboroch vnútorného lekárstva, akými sú cukrovka, vysoký tlak a aterosklerotické poškodenia tepenného systému organizmu, choroby dýchacieho systému, poruchy odolnosti organizmu (choroby imunitného systému a alergie), reumatické choroby, choroby obličiek, choroby zažívacích orgánov (pečene, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy, pažeráka, žalúdka a čriev), choroby metabolizmu, endokrinologické ochorenia a choroby krvotvorby a zrážania krvi.

Internista v spolupráci so špecialistami nadstavbových a ostatných odborov zaisťuje diagnostiku a koordinuje liečbu s prihliadnutím na akútnosť či chronickosť choroby, polymorbiditu, racionálnosť terapie a vzájomnú interakciu liekov. Vo zvlášť náročných prípadoch využíva konzultácie lekárom – špecialistom.

Má časť ambulantnú (situovaná v budove na prízemí) a lôžkovú. Na oddelení funguje jednotka intenzívnej starostlivosti, gastroenterologické pracovisko a pracovisko kardiologickej neinvazívnej diagnostiky a liečby.

Lôžková časť má nedeliteľný fond postelí, čo je podmienkou integrity odboru. Zaisťuje komplexnú liečebno – preventívnu starostlivosť. Fond oddelenia tvorí 54 postelí. K dispozícií sú tri nadštandardné izby, z toho jedna izba je pre poistencov poisťovne Dôvera.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

V rámci diagnostiky sa vykonáva: rozpoznávanie podkladu chorobných stavov, vrátane významných regulačných a metabolických zmien pri vnútorných chorobách, rozpoznanie funkčných a organických porúch dôležitých pre posúdenie dynamiky vývoja choroby, indikácie na srdcovú katetrizáciu a na elektrofyziologické vyšetrenie srdca, riešenie akútnych stavov a stavov ohrozujúcich život, indikácie na dočasnú, a trvalú kardiostimuláciu, diagnostika a liečba nádorových chorôb, posúdenie poly-pragmázie u polymorbídneho pacienta z hľadiska jej bezpečnosti, posúdenie choroby vo vzťahu k prevencii, posúdenie choroby so zreteľom na osobitný stav organizmu v gravidite, vo vyššom veku, v perioperačnom období, pri závažnej komorbidite, zhodnotenie prognózy chorôb, indikovanie zdravotnej starostlivosti na špecializovaných úsekoch vnútorného lekárstva, ako je Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti, endoskopické pracovisko, hemodialyzačné pracovisko a iné.

Vykonáva konziliárne služby pre ostatných odborníkov a oddelenia nemocnice, aj pre ďalšie zariadenia spádového územia, zhodnotenie rizika vo vzťahu k zamýšľanému operačnému výkonu s vyjadrením sa k predoperačnej príprave a pooperačnej starostlivosti, realizuje celospoločenské programy týkajúce sa vnútorného lekárstva.

 

 

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Baran Juraj Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou primár

MUDr. Eduard Ferenc Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Veronika Bančanská Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Fruzína Dezsöová Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Bohuš Tkáčik Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Jana Demčáková Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Juliána Petrovajová Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Lenka Uchaľová Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Vasková Mária Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Tkáčová Miroslava Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Žembovičová Ingrid Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Čorba Andrej Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Mgr. Konečná Mariana Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou vedúca sestra