Rádiologické oddelenie (RDG)

Nemocnica Vranov nad Topľou

Pracovná doba - evidencia

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00
  • Sobota ÚPS -
  • Nedeľa ÚPS -

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 405, 419

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy A pavilónu – poliklinická časť.

O oddelení

Rádiologické oddelenie sa zaoberá diagnostickým využitím najmodernejších medicínskych zobrazovacích metód takmer v celom spektre odboru rádiodiagnostika. Je vybavené modernou prístrojovou technikou a je plne digitalizované, čo umožňuje skvalitnenie spolupráce s oddeleniami nemocnice aj inými zdravotníckymi zariadeniami. Oddelenie má erudovaný tím kvalifikovaných lekárov a rádiologických technikov.

Na centrálnom oddelení je šesť samostatných pracovísk- pracovisko konvenčnej rádiológie, panoráma, pracovisko všeobecnej sonografie, mamografické pracovisko, denzitometria a pracovisko sonografie pre mamodiagnostiku.

V chirurgickom pavilóne s priamou nadväznosťou na oddelenie urgentného príjmu je pracovisko konvečnej rádiológie a CT. Oddelenie je k dispozícii všetkým pacientom na základe doporučenia ošetrujúceho lekára.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Konvenčná rádiodiagnostika

Spektrum: klasické röntgenové snímky muskuloskeletálneho sytému, hrudníka a vnútrohrudných orgánov, uropoteického systému, panoramatické snímky chrupu, PND, špeciálne projekcie pre potreby ORL, neurológie a traumatológie.
Prístrojové vybavenie: Skiagrafia- MEDSTONE /2001/, BMI /2012/, Prístroj na operačnej sále-BRIVO OEC /2011/, Zubný RTG prístroj-PANTOS 16 /2009/, pojazdné skiagrafické zariadenie GE – TMXR /2015/ – pre potreby OMIS-u a Urgentného príjmu.
Príprava pacienta na vyšetrenie: nevyžaduje špeciálnu prípravu, u detí a imobilných pacientov je nutný doprovod, u nepokojných pacientov potrebná prípadná medikamentózna sedácia.

Ultrazvuková /sonografická/ diagnostika

Spektrum: všeobecné ultrazvukové vyšetrenie brucha, malej panvy, hrudníka , krku, mäkkých častí, prsníkov, dopplerovské vyšetrenia cievneho systému.
Prístrojové vybavenie: LOGIC 3 /2011/, LOGIC P6 /2011/.
Príprava pacienta na vyšetrenie: vyšetrenie tráviaceho traktu sa realizuje nalačno, pre vyšetrenie orgánov močového traktu a malej panvy je dôležitý plný močový mechúr. Vyšetrenie krku, prsníkov, ciev a mäkkých častí nevyžaduje špeciálnu prípravu.

Mamografia

Spektrum: vyšetrenia prsníkov pacientiek s klinickými príznakmi a vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok.
Prístrojové vybavenie: MAMMOMAT INSPIRATION /2013/- priama digitalizácia.
Príprava pacienta na vyšetrenie: nie je nutná špeciálna príprava.

CT – počítačová tomografia

Spektrum: všeobecné vyšetrenia hlavy, krku, hrudníka, brucha, špecializované vyšetrenia cievneho systému /CT angiografia/, tenkého /CT enterografia/ a hrubého čreva / CT irigografia/.
Prístrojové vybavenie: AQUILION 16 /2008/.
Príprava pacienta na vyšetrenie: vyšetrenia bez aplikácie kontrastnej látky nevyžadujú špeciálnu prípravu. Pri vyšetrení s intravaskulárnou aplikáciou kontrastnej látky musí byť pacient nalačno, dostatočne hydratovaný, s protialergickou prípravou, špeciálny prístup je potrebné zvoliť u pacientov s diabetom a hypertyreózou. Pri vyšetrení malej panvy, retroperitonea a abdomenu je nutná perorálna kontrastná náplň črevných kľučiek.

Denzitometria

Spektrum: celotelové meranie hustoty kostí.
Prístrojové vybavenie: LUNAR DPX PRO /2007/.
Príprava pacienta na vyšetrenie: nie je nutná špeciálna príprava.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Pracovná doba RGT pracoviská: 7:30 – 14:42 hod., potom ÚPS.

Personálne oddelenie

MUDr. Pirščová Mariana Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Vranov nad Topľou primár

MUDr. Čurová Tatiana Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Mužiková Simona Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Vyšňovská Zlatica Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Radvanský Viktor Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Kurbelová Katarína Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Bc. Kočíšková Monika Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Vranov nad Topľou vedúci rádiologický technik