Neonatologická ambulancia

Nemocnica Vranov nad Topľou

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 10:00 - 12:00
  • Utorok 10:00 - 12:00
  • Streda 10:00 - 12:00
  • Štvrtok 10:00 - 12:00
  • Piatok 10:00 - 12:00

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 361

O ambulancii

Ambulancia pre rizikových novorodencov zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť a sledovanie rizikových a chorých detí z prenatálnych a perinatálnych príčin do ukončeného 1. roku života. Sledované sú deti s predkoncepčnými rizikami, s rizikom a patologickým stavom plodu v priebehu gravidity a pôrodu a rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom veku.

Liečebné možnosti/Výkony

Cieľom fungovania ambulancie je včasné odhalenie všetkých  porúch vývinu s následnou  komplexnou liečbou. Účelom je minimalizácia  až eliminácia dlhodobých porúch rastu a vývinu,  psychomotorického a neuropsychického postihnutia, hematologických, metabolických a ortopedických abnormalít, ako aj niektorých vrodených vývojových chýb u detí.

Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Ambulancia sa nachádza 2. podlaží pavilónu A poliklinickej časti.

Lekár: MUDr. Jana Jenčová
Sestra: Mgr. Darina Cichá

Telefónne číslo do ambulancie: 057/ 48 65 361

 

Personálne obsadenie

MUDr. Jenčová Jana Neonatologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou