Onkologická ambulancia

Nemocnica Vranov nad Topľou

  • Utorok 07:30 - 14:30
  • Štvrtok 07:30 - 14:30

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 158

Utorok: MUDr. Jarušinský Peter
Štvrtok: MUDr. Brezinová Bibiana

Ambulancia sa nachádza na prízemí  pavilónu B.

O ambulancii

Ambulancie klinickej onkológie stanovuje  optimálne využitie všetkých diagnostických a liečebných metód efektívnych pri nádorových chorobách v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi, ktoré sa zaoberajú liečbou onkologických ochorení. Predmetom činnosti ambulantného zdravotníckeho zariadenia je starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením.

V ambulancii sa vykonávajú komplexné vyšetrenie, klinická a laboratórna diagnostika nádorových ochorení s využitím všetkých dostupných zobrazovacích a laboratórnych metód, liečba ambulantnou cestou, dispenzarizácia dlhodobo chorých po vykonanej onkologickej liečbe, doliečovanie a kontroly chorých prepustených zo špecializovaného pracoviska, zabezpečenie konzultácií a prekladov chorých na vyššie špecializované pracoviská a iné výkony.

Súčasťou ambulancie je ajstacionár, kde sa pacientom podáva cytostatická liečba.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

V ambulanciih klinickej onkológie sa pacient diagnostikuje potrebnými vyšetreniami. Určí sa štádium ochorenia a vykonáva sa cytostatická, imunomodulačná, hormonálna liečba podľa štádia a druhu onkologického ochorenia.

Vzhľadom na špecifickosť liečby, sú vykonávané  kontrolné vyšetrenia (krvné testy, RTG, USG, CT, ev. MRI a iné odborné vyšetrenia), pomocou ktorých určí onkológ záber liečby: regresiu, stabilizáciu, event. progresiu ochorenia a rozhoduje o ďalšom liečebnom postupe.

 

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Brezinová Bibiána Onkologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Jarušinský Peter Onkologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár