Neurologické oddelenie

Nemocnica Vranov nad Topľou

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 16:00
 • Utorok 14:00 - 16:00
 • Streda 14:00 - 16:00
 • Štvrtok 14:00 - 16:00
 • Piatok 14:00 - 16:00
 • Sobota 14:00 - 16:00
 • Nedeľa 13:00 - 16:00

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 310

Oddelenie: 057/ 48 65 311
Primár: 057/ 48 65 224
Vedúca sestra: 057/ 48 65 310
Urgentný príjem: 057/ 48 65 346
Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti: 057/ 48 65 889

Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí budovy B pavilónu.

O oddelení

Neurologické oddelenie je zamerané na diagnostiku  a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu, vrátane špeciálnej neurofyziologickej a ultrasonografickej diagnostiky. Zabezpečuje neurologickú starostlivosť v celom rozsahu pre  spádovú oblasť cca 80 tisíc obyvateľov (okresu Vranov nad Topľou) , ale aj pre obyvateľov z iných regiónov Slovenska.

Náplňou oddelenia  je sofistikovaný prístup v  diagnostike, liečbe a prevencii  cievnych  ochorení  mozgu a miechy, demencie, epilepsie, bolestí hlavy, zápalových ochorení nervovej sústavy, extrapyramídových porúch, nádorov nervovej sústavy, nervosvalových ochorení, bolestivých syndrómov pri postihnutí chrbtice, degeneratívnych a metabolických ochorení. Osobitne sa špecializuje na diagnostiku a liečbu závratových stavov.

Neurologické oddelenie disponuje 32 lôžkami na neurologickom oddelení a  akútnymi lôžkami na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti . K dispozícii sú 2 nadštandardné izby .

Neurologické pracovisko je členené na ambulantnú diagnostickú a liečebnú sekciu (neurologickú prijímovú ambulanciu), neurologický stacionár a lôžkovú časť.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Zabezpečuje komplexnú neurointenzívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami nervosvalového aparátu, so zlyhávaním vitálnych funkcií, najmä u pacientov s cerebrovaskulárnym ochorením, s potrebou podpory obehového a respiračného systému, v myastenickej kríze, epileptickom statuse, s ťažkými formami akútnej polyradikuloneuritídy.

Oddelenie má k dispozícii 12 lôžok, kde sa o akútnych pacientov nepretržite stará spoločný  tím erudovaných  lekárov  a sestier podľa odborností, pod ktoré spadá ochorenie pacienta. K dispozícii je moderné prístrojové vybavenie, všetky lôžka sú plne monitorované. Okrem neurointenzívnej komplexnej starostlivosti je k dispozícii aj resuscitačná starostlivosť. Zároveň je zabezpečená  multiodborová spolupráca.

Na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti je u  pacientov s cievnou mozgovou príhodou ischemickou v indikovaných prípadoch podaná rekanalizačná farmakologická terapia rtPA – rekombinantným tkanivovým aktivátorom plazminogénu, alteplázou, ev. je pacient odoslaný na reperfúznu terapiu, mechanickú rekanalizáciu, alebo emergentnú karotickú endarterektomiu na vyššie klinické rádiologické pracovisko.

Z celkového počtu 200 cievnych mozgových príhod ischemických ročne  indikujeme  16% pacientov na systémovú intravenóznu trombolytickú liečbu. Vďaka novému konceptu, centralizácii urgentnej zdravotnej starostlivosti sme v roku 2015 podali trombolýzu priemerne do 51 minút od vstupu pacienta do nemocnice ( Door to treatment / needle time).

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Činnosť oddelenia je založená na multidisciplinárnej spolupráci:

 • Odboru rádiológie, kde realizujeme – CT, CT AG vyšetrenia, MRI a MRAG vyšetrenia, ultrasonografické vyšetrenia
 • Odboru rehabilitácie, logopédie – najmä  u pacientov s cievnymi mozgovými  príhodami, pri liečbe vertebrogénnych ochorení
 • Ostatných  odborov: hematologické a biochemické laboratórium, interné, oftalmologické, otorinolaryngologické, ortopedické, psychiatrické, psychologické  odbory
 • Cievna chirurgia, angiológia, neurochirurgia

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Dudášová Lidíková Lenka Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou primár

MUDr. Orosová Petra Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Zuzana Ladomirjáková Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Pataráková Zuzana Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Mužík Marián Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Potocká Katarína Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Švačová Daniela Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Mgr. Parajňáková Dana Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou vedúca sestra