TaPCH ambulancia

Nemocnica Vranov nad Topľou

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Utorok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Streda 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Štvrtok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Piatok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 474

Ambulancia sa nachádza na prízemí  poschodí budovy poliklinickej časti pavilónu A.

O ambulancii

Pneumológia a ftizeológia je  samostatným špecializačným odborom.  Zaoberá sa vyhľadávaním, prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou, vyšetrením pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, akútnych a chronických ochorení respiračného systému vrátane nádorov, ochorení funkčne a morfologicky súvisiacich orgánov hrudníka.

Veľkým prínosom je  denný stacionár, vďaka čomu sa môžu vykonávať časovo náročnejšie diagnostické a liečebné postupy vo veľmi príjemnom prostredí.

LIEČEBNÉ VÝKONY/MOŽNOSŤ

Základom prístrojovej diagnostiky obštrukčných prieduškových ochorení je spirometrické vyšetrenie.

K diagnostickému štandardu patria aj bronchomotorické testy. Novšou diagnostickou metódou je vyšetrenie podielu oxidu dusnatého /NO/ v exhalovanom vzduchu prístrojom Niox.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Zuzana Megisová TaPCH ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou

MUDr. Hanidžiar Dušan TaPCH ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou

MUDr. Megisová Zuzana TaPCH ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou