TaPCH ambulancia

Nemocnica Vranov nad Topľou

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Utorok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Streda 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Štvrtok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Piatok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 474

O ambulancii

Pneumológia a ftizeológia je  samostatným špecializačným odborom.  Zaoberá sa vyhľadávaním, prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou, vyšetrením pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, akútnych a chronických ochorení respiračného systému vrátane nádorov, ochorení funkčne a morfologicky súvisiacich orgánov hrudníka.

Veľkým prínosom je  denný stacionár, vďaka čomu sa môžu vykonávať časovo náročnejšie diagnostické a liečebné postupy vo veľmi príjemnom prostredí.

Liečebné možnosti/Výkony

Základom prístrojovej diagnostiky obštrukčných prieduškových ochorení je spirometrické vyšetrenie.

K diagnostickému štandardu patria aj bronchomotorické testy. Novšou diagnostickou metódou je vyšetrenie podielu oxidu dusnatého /NO/ v exhalovanom vzduchu prístrojom Niox.

Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Ambulancia sa nachádza na prízemí  poschodí budovy poliklinickej časti pavilónu A.

Lekár: MUDr. Dušan Hanidžiar
Sestra: Darina Berecínová, Mária Ivanková

Telefónne číslo do ambulancie: 057/ 48 65 170

Personálne obsadenie

MUDr. Zuzana Megisová TaPCH ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou

MUDr. Hanidžiar Dušan TaPCH ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou