Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Pľúcna a ftizeologická ambulancia

Nemocnica Vranov nad Topľou

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Utorok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Streda 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Štvrtok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00
 • Piatok 07:30 - 13:30
   14:00 - 16:00

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

057/486 5215

Ambulancia sa nachádza na prízemí poschodí budovy poliklinickej časti pavilónu A.

O ambulancii

Pneumológia a ftizeológia je  samostatným špecializačným odborom. Zaoberá sa vyhľadávaním, prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou, vyšetrením pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, akútnych a chronických ochorení respiračného systému vrátane nádorov, ochorení funkčne a morfologicky súvisiacich orgánov hrudníka.

Veľkým prínosom je  denný stacionár, vďaka čomu sa môžu vykonávať časovo náročnejšie diagnostické a liečebné postupy vo veľmi príjemnom prostredí.

LIEČEBNÉ VÝKONY/MOŽNOSŤ

Základom prístrojovej diagnostiky obštrukčných prieduškových ochorení je spirometrické vyšetrenie.

K diagnostickému štandardu patria aj bronchomotorické testy. Novšou diagnostickou metódou je vyšetrenie podielu oxidu dusnatého /NO/ v exhalovanom vzduchu prístrojom Niox.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Megisová Zuzana Pľúcna a ftizeologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár