Hematologicko-transfúziologické oddelenie

Nemocnica Vranov nad Topľou

Pracovná doba - ambulancia

  • Pondelok 07:00 - 14:00
  • Utorok 07:00 - 14:00
  • Streda 07:00 - 14:00
  • Štvrtok 07:00 - 14:00

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 429

O oddelení

Hematologicko-transfúziologické oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre hematologických  a onkohematologických pacientov. Zároveň zabezpečuje prípravu, uskladňovanie, výdaj a transport transfúznych liekov.

Liečebné možnosti/Výkony

Oddelenie pozostáva z troch navzájom súvisiacich častí:

  • hematologickej a onkohematologickej ambulancie, kde sú ošetrovaní pacienti s ochorením krvi,  krvotvorných orgánov ako aj poruchami zrážania krvi a onkohematologickí pacienti
  •  transfúziologickej časti, kde sa pripravujú z krvi darcov transfúzne lieky /erytrocytová masa, plazma, trombocytové koncentráty/
  • krvnej banky – ktorá pozostáva z imunohematologického laboratória, kde sa vyšetrujú krvné skupiny , vyhľadávajú sa darcovia a špecifikujú protilátky, prípadne vyšetrujú antigény, pripravujú sa transfúzne lieky pre pacienta/ vyšetrenie krížnej skúšky, protilátok/ z krvného skladu  už pripravenej krvi

Odberové dni

Utorok, štvrtok, piatok: 06:00 – 09:00

Kontakt

Vranovská nemocnica, a.s.
M.R. Štefánika 187/177B
Vranov nad Topľou

Oddelenie sa nachádza na prízemí  budovy A pavilónu.

Telefonický kontakt

Ambulancia: 057/ 48 65 429

Krvná banka: 057/ 48 65 475

 

Personálne obsadenie

MUDr. Diľ Kamil Hematologicko-transfúziologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou primár

MUDr. Duchoň Drahomír Hematologicko-transfúziologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Bičej Lukáš Hematologicko-transfúziologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Pacanová Beáta Hematologicko-transfúziologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Mgr. Kaščáková Mária Hematologicko-transfúziologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou vedúca laborantka