Klinická imunologická a alergologická ambulancia

Nemocnica Vranov nad Topľou

Ordinačné hodiny

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 237

Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí pavilónu B.

O ambulancii

Detská imunologická a alergologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti s alergiami a inými imunopatologickými stavmi. V ambulancii sa vykonávajú odbery u dojčiat až po mladistvých do veku 19 rokov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulancie je v súlade s Výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

Personálne obsadenie

MUDr. Schneider Igor Klinická imunologická a alergologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár