Doliečovacie oddelenie

Nemocnica Vranov nad Topľou

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 16:00
 • Utorok 14:00 - 16:00
 • Streda 14:00 - 16:00
 • Štvrtok 14:00 - 16:00
 • Piatok 14:00 - 16:00
 • Sobota 14:00 - 16:00
 • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 625

Doliečovacie oddelenie: 057 48 65 402, 057 48 65 406
Primárka oddelenia: 057 48 65 169
Vedúca sestra: 057 48 65 496
Lekár: 057 48 65 443
Sestry: 057 48 65 402
Manažérka dennej zmeny: 057 48 65 493

Doliečovacie oddelenie sa nachádza na 2. poschodí budovy poliklinickej časti (A pavilón).

O oddelení

Na doliečovacom oddelení je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť  pacientom starším ako 18 rokov s chronickými ochoreniami, ktorých stav nemožno zvládnuť ambulantnou cestou. Pacienti sú prijatí buď po preklade z akútnych lôžok( interného, chirurgického, neurologického, traumatologického, onkologického odd., OAIM) alebo prijímaní z ambulantnej sféry na plánovanú hospitalizáciu.

Pacienti sú spravidla stabilizovaní, po zvládnutí akútneho stavu, s ukončeným diagnostickým procesom. Základným cieľom hospitalizácie je stabilizácia zdravotného stavu, zlepšenie samoobslužných činností, mobility, kvality života, príprava na prechod do ambulantnej starostlivosti.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v príjemnom prostredí, ktoré je plne prispôsobené pacientom s chronickými ochoreniami. Na oddelení sú k dispozícii jedno-, dvoj-, maximálne trojlôžkové izby s vlastným bezbariérovým sociálnym zariadením. Pacienti majú možnosť sledovať televízny program, vypožičať si knihy.

SPEKTRUM NAJČASTEJŠÍCH OCHORENÍ VYŽADUJÚCICH HOSPITALIZÁCIU

 • ochorenia srdca a ciev
 • prekonaná cievna mozgová príhoda
 • onkologické ochorenia s potrebou podpornej alebo paliatívnej liečby
 • stavy po úrazoch s nutnosťou rehabilitačnej liečby
 • preležaniny, vredy predkolenia a iné rany s nutnosťou dlhodobej liečby
 • pooperačné stavy s komplikovaným hojením rán a potrebou rehabilitačnej liečby
 • ľahké formy dehydratácie, ktoré nemožno zvládnuť  ambulantne
 • chronické choroby pohybového systému zhoršujúce sebestačnosť pacienta
 • chronické choroby dýchacieho systému vyžadujúce infúznu liečba
 • stabilizované stavy s poruchou vedomia, poruchou prehĺtania

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Vzhľadom na fakt, že väčšinu pacientov tvoria seniori nad 65 rokov, vyšetrovací, liečebný a rehabilitačný proces je prispôsobený práve im. Po prijatí pacienta je lekárom i sestrou zhodnotený aktuálny stav, je naplánovaná lekárska a ošetrovateľská starostlivosť, plnenie cieľov ktorých sa sleduje na dennej báze. Pacientom je poskytovaná komplexná ošetrovateľská starostlivosť (individuálne podľa potreby: preväzy rán, podávanie liekov, injekcií, infúzií, starostlivosť o kanyly, katétre, stómie, oxygenoterapia, odsávanie hlienov, meranie krvného tlaku, telesnej teploty, pulzu, polohovanie, ošetrovanie kože, hygiena, kŕmenie).

V spolupráci s fyziatricko-rehabilitačným oddelením je poskytovaná rehabilitačná liečba-liečebná telesná výchova priamo pri lôžku pacienta, k dispozícii sú rehabiliačné pomôcky-chodúľky, barly, G-aparát, liečebný kúpeľ nôh, solux.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v príjemnom prostredí, ktoré je plne prispôsobené pacientom s chronickými ochoreniami. Na oddelení sú k dispozícii jedno-, dvoj-, maximálne trojlôžkové izby s vlastným bezbariérovým sociálnym zariadením. Pacienti majú možnosť sledovať televízny program, vypožičať si knihy.

 

 

Personálne oddelenie

MUDr. Romanová Marína, MPH Doliečovacie oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou primár

MUDr. Macková Eva Doliečovacie oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

PhDr. Fajčáková Ľubica Doliečovacie oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou vedúca sestra