Gynekologická ambulancia

Gynekologická ambulancia sa nachádza na 2. poschodí chirurgického pavilónu pri gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Poskytujeme v nej komplexné vyšetrenie, diagnostiku a liečbu všetkých základných gynekologických ochorení. V ambulancii zabezpečujeme nepretržitú starostlivosť 24 hodín denne, aj v rámci ústavnej pohotovostnej služby.

 
 

Benefity

 • Diagnostika a liečba gynekologických ochorení

 • Starostlivosť o tehotné pacientky

 • Prenatálna poradňa

 • Objednávanie na gynekologické operačné zákroky

O ambulancii

POSKYTUJEME ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ PRE PACIENTKY:

 • s gynekologickými ochoreniami,
 • s fyziologickou tehotnosťou od 36. týždňa tehotnosti,
 • s rizikovou tehotnosťou (hroziace potraty do 20. týždňa tehotnosti, krvácania vo včasnej aj neskorej tehotnosti, hroziace predčasné pôrody, predčasné odtoky plodovej vody, patológie placenty),
 • v gynekologickej ambulancii je možné objednávať klientky na zákroky jednodňovej chirurgie a na operačné riešenia, ktoré prebiehajú v úzkej spolupráci s primárnym kontaktom (obvodnými gynekológmi). Zároveň na gynekologickej ambulancii zabezpečujeme riešenie akútnych stavov a realizáciu konziliárnych vyšetrení pacientiek z iných oddelení nemocnice,
 • v  gynekologickej ambulancii vykonávame  taktiež prenatálne poradne  pre pacientky s fyziologickou aj rizikovou graviditou  od 36 TG  až do termínu pôrodu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

V gynekologickej ambulancii vyšetrujeme pacientky s odporúčaním od všetkých obvodných gynekológov, v prípade akútnych stavov odporúčanie nie je potrebné.

ĎALEJ ZABEZPEČUJEME:

 • Odborné poradenstvo a konziliárnu činnosť.
 • Včasnú diagnostiku a liečbu gynekologických patológií v rámci jednodňovej chirurgie alebo formou hospitalizácie.
 • Objednávku pacientok na operácie a krátke zákroky.

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Pre kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientkam je v gynekologickej ambulancii k dispozícii moderné prístrojové vybavenie: ultrasonografický prístroj  MyLab Six  a Accuvix XG, kardiotokograf.

Pre budúce mamičky ponúkame

 • Poskytujeme 3D/4D sonografiu
 • Budúcim  mamičkám zhotovíme za poplatok  záznam z USG vyšetrenia plodu
 • Vyhotovíme fotografickú snímku plodu pri USG vyšetrení.
 • Umožňujeme prítomnosť rodinného príslušníka pri USG vyšetrení plodu
 • Budúcim mamičkám pomôžeme vypracovať pôrodný plán – takisto je možná konzultácia k vlastnému pôrodného plánu
 • Ponúkame možnosť výberu pôrodníka, pôrodnej asistentky, operatéra

Náš tím

MUDr. Spišák Vladimír Gynekologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou primár

MUDr. Podolský Stanislav Gynekologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Praktické rady

Kontakty

Doplnkové informácie

V gynekologickej ambulancii sa 3-krát v týždni vykonávajú objednávky na výkony jednodňovej chirurgie a operácie.
V každý pracovný deň sa vykonávajú prenatálne poradne.
Konziliárne vyšetrenia z iných oddelení sa vykonávajú denne – po telefonickom dohovore.
Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka Sveta zdravia a. s.

Napíšte nám

(Required)
NOVINKA - Vykonávame resektoskopické výkony v dutine maternice.