NEMOCNICA

Dunajská Streda

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Nemocnica Dunajská Streda poskytuje nadštandardné služby a liečebné metódy primárne v oblasti chirurgie, traumatológie a ortopédie. Zdravotná starostlivosť na všetkých oddeleniach a v odborných ambulanciách je zabezpečovaná špecializovanými odborníkmi so zodpovedným prístupom.

Dôležité oznamy

VAKCINAČNÉ CENTRUM

Očkovanie v dunajskostredskej nemocnici prebieha vo vakcinačnom centre v pavilóne A. Pripravené sú dve ambulancie, v rámci ktorých sa bude očkovať na dvoch miestach, s celkovou dennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 200 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9:00 do 15:00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12:00 do 12:45 hod.

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici Svet zdravia Dunajská Streda sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk.

Upozorňujeme, že vyšla nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 10/2021 Z.z., ktorá upravuje informácie o oprávnených skupinách na očkovanie a o náhradníkoch na očkovanie:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/10/20210120#prilohy.priloha-priloha_k_vyhlaske_c_10_2021_z_z;

K dispozícii je telefónna linka: +421 908 347 003 , kde sa môžu osoby spadajúce do kategórie 65+, ako aj osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek prihlásiť počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00 hod a následne budú zaradené do zoznamu náhradníkov.

Akonáhle sa kapacita očkovacieho centra v daný deň naplní a ak sa na očkovanie v konkrétny deň nedostavia všetky osoby, ktoré sú objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému, budeme prednostne kontaktovať osoby práve zo zoznamu náhradníkov.

Oprávnenosť zaradenia do tejto kategórie musí byť preukázateľne zdokladovaná vo Vakcinačnom centre občianskym preukazom a zdravotnou dokumentáciou pacienta, ktorá potvrdí aktuálnosť niektorého z nižšie uvedených ochorení.
Osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

 1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,
  2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
  3. s transplantáciou solídnych orgánov,
  4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
  5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
  6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
  7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
  9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
  10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
  11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
  12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
  13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
  14. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
  15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
  16. s cirhózou pečene,
  17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
  18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
  19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
  20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
  21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
  22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
  23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

Zákaz návštev

Na základe Rozhodnutia RVUZ  DS v nemocnici DS od 25. 9. 2020 platí  zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice .


Darujte krv už aj v piatok

Na hematologicko-transfuziologickom oddelení vás radi uvidíme už aj v piatok. Darovať krv tak môžete už trikrát do týždňa – v utorok a stredu medzi 7:00 a 11:00 a v piatok medzi 7:00 a 10:00. Ďakujeme


Oznamujeme pacientom, že detská LSPP – ambulancia je od 23. 9. 2020 do odvolania presťahovaná v rámci Nemocnice s poliklinikou DS do bloku ”D„ druhé poschodie (detské oddelenie). Ďakujeme za pochopenie.


ORL ambulancia, JAS (jednodňová ORL chirurgia) a foniatrická ambulancia sú od 15. júla 2019 presťahované do pavilónu G, na 3. poschodie.


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Dunajská Streda

Poďakovania

 • Touto cestou vyjadrujem v mene svojom aj v mene celej rodiny úprimnú vďaku za dlhodobé liečenie mojej manželky MUDr. Anny Nagyovej na ARO NsP Dunajská Streda pod vedením primára MUDr. Miroslava Drotára.

  Celý kolektív bol veľmi ústretový, odborne zdatný, s perfektnou ošetrovateľskou starostlivosťou.

  MUDr. Nagy Vidor st., Dunajská Streda

 • Pani Jolán Gányovics chce v mene celej rodiny G. Ákosa poďakovať každému lekárovi, sestričkám a ostatným pracovníkom detského oddelenia za obetavú a vzornú starostlivosť počas jej pobytu.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 

Veľkoblahovská č. 23.
929 01  Dunajská Streda

IČO: 44 455 356
DIČ: 2022727487
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 55 327 7777

 

Asistentka riaditeľa 

Soňa Fedorková
mobil: + 421 918 710 000
fax: + 421 31 5524 933
e-mail: sona.fedorkova@svetzdravia.com

Priame kontakty

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie+421 (0) 31 5571 370 objednanie do ambulancie/zmena termínu na procedúry
+421 (0) 31 5571 431 ambulancia
Ambulancia klinickej onkológie I+421 (0) 31 5571 437
Ambulancia klinickej onkológie II+421 (0) 31 5571 438/ 415
Ambulancia pediatrickej endokrinológie+421 (0) 31 5571 491
Ambulancia pediatrickej neurológie+421 (0) 31 5571 480
Anesteziologická ambulancia+421 (0) 31 5571 137
Centrálna sterilizácia
Chirurgická ambulancia+421 (0) 31 5571 255
Chirurgické oddelenie+421 (0) 31 5571 331
Gastroenterologická ambulancia+421 (0) 31 5571 174
Geriatrické oddelenie+421 (0) 31 5571 280
Gynekologická ambulancia+421 (0) 31 5571 223
Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie+421 (0) 31 5571 324
Hematológia a transfuziológia+421 (0) 31 5571 264
Interné oddelenie+421 (0) 31 5571 352
Kardiologická ambulancia+421 (0) 31 5571 326
Neonatologická ambulancia
Neurologická ambulancia+421 (0) 31 5571 492
Neurologické oddelenie+421 (0) 31 5571 319
Novorodenecké oddelenie+421 (0) 31 5571 248
OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny+421 (0) 31 5571 172
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie+421 (0) 31 5571 337
Oddelenie úrazovej chirurgie+421 (0) 31 5571 220
Onkogynekologická ambulancia+421 (0) 31 5571 223
ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná)+421 (0) 31 5571 399
Ortopedická ambulancia+421 (0) 31 5571 244
Ortopedické oddelenie+421 (0) 31 5571 442
Otorinolaryngológia JAS+421 (0) 31 5571 399
Pediatrická ambulancia+421 (0) 31 5571 271
Pediatrické oddelenie+421 (0) 31 5571 490
Rádiologické oddelenie+421 (0) 31 5571 190
Traumatologická ambulancia+421 (0) 31 5571 255
Urgentný príjem+421 (0) 31 5571 486

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Aktuality

Na očkovanie v nemocniciach Svet zdravia sa môžu určené skupiny prihlásiť online

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocniciach Svet zdravia sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk.

VIAC...

Nemocnice Svet zdravia za posledný týždeň zvýšili COVID kapacitu na východnom aj západnom Slovensku

Za posledný týždeň 13 nemocníc Svet zdravia posilnilo kapacitu pre COVID pacientov o ďalších 42 nových lôžok. Dnes dokopy disponujú až 858 lôžkami.

VIAC...

Pôrodná asistentka partizánskej nemocnice získala ocenenie Biele srdce

Pôrodná asistentka Nemocnice Svet zdravia Partizánske a zároveň hlavná pôrodná asistentka našej siete nemocníc Svet zdravia Radoslava Cifríková získala prestížne ocenenie Biele srdce.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície