Centrálna sterilizácia

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

  Kontakt

  Veľkoblahovská č. 23
  929 01  Dunajská Streda

  Personálne oddelenie

  Nagyová Valéria Dipl. Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra

  Bartalosová Anikó Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sestra

  Kulcsárová Rozália Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sestra

  Takácsová Zuzana Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sestra

  Johancsíková Anna Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár

  Bereczká Elvíra Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár

  Krajcsovicsová Gizela Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár

  Kondéová Katarína Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár

  Némethová Zuzana Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár