Centrálna sterilizácia

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

Personálne oddelenie

Mgr. Iveta Somogyvári Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra