Centrálna sterilizácia

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

    Kontakt

    Veľkoblahovská č. 23
    929 01  Dunajská Streda

    Personálne oddelenie

    Mgr. Iveta Somogyvári Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra