Centrálna sterilizácia

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

Personálne oddelenie

Nagyová Valéria Dipl. Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra

Bartalosová Anikó Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Kulcsárová Rozália Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Takácsová Zuzana Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Johancsíková Anna Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár

Bereczká Elvíra Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár

Krajcsovicsová Gizela Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár

Kondéová Katarína Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár

Némethová Zuzana Centrálna sterilizácia, Nemocnica Dunajská Streda sanitár