Hematológia a transfuziológia Dunajská Streda

Hematológia a transfuziológia je medicínsky odbor skladajúci sa z časti klinickej, laboratórnej a výrobnej. Odbor hematológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, klinikou a liečbou ochorení krvi a krvotvorných organov a ich laboratórnou diagnostikou.

Odbor transfuziológie sa zaoberá darcovstvom krvi, odberom krvi od darcov, výrobou krvných derivátov, diagnostikou, indikáciou a racionálnym využitím krvi.

Objednajte sa na odber online
 
 

Benefity

 • Darovanie krvi

  Darovaním krvi – týmto jednoduchým a prospešným krokom odovzdáva dobrovoľný darca „dar života“, pomáha zachrániť ľudský život.

 • Bezpečnosť

  Pri odbere krvi sa používa jednorazový zdravotnícky materiál, akýkoľvek prenos infekcie je vylúčený.

 • Profesionálny prístup personálu

  Odborný personál sa podieľa na procese bezpečnej hemoterapie, transfúzie, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení.

 • Imunohematologické laboratórium

  Pre pacienta zabezpečujeme kvalitnú, presnú a správnu laboratórnu diagnostiku v čase zodpovedajúcom klinickým potrebám.

Služby

 • Hematologická ambulancia

  V Dunajskej Strede máme dve hematologické ambulancie, ktoré zabezpečujú ambulantnú starostlivosť a konziliárne služby pre oddelenia NsP pre pacientov s ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov.

  Viac...
 • Transfuziologické oddelenie, darcovia krvi

  Pozostáva z imunohematologického laboratória a krvného skladu. Vykonáva imunohematologické vyšetrenia, zabezpečuje krvné prípravky pre oddelenia nemocnice, dohliada na indikáciu a racionálne využitie krvi.

  Viac...
 • Imuno-hematologické laboratórium

  Vykonávame vyšetrenia krvných skupín, Rh systému, iných skupinových systémov, nepravidelných protilátok, virologické vyšetrenia, skúšku kompatibility.

  Viac...

Poďakovanie

 •  

  Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým Vašim kolegyniam na transfuziologickom oddelení dunajskostredskej nemocnice. Spolu so synom sme dnes boli darovať krv a vďaka prístupu personálu sme sa cítili skvele nielen počas odberu, ale aj dlho po odchode z nemocnice. Ďakujeme a všetka česť ich náročnej práci.

  Bibiána Guldanová, Bratislava

Náš tím

MUDr. Fekete Ladislav Hematológia a transfuziológia, Nemocnica Dunajská Streda primár

MUDr. Kiššová Anita Hematológia a transfuziológia, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Mgr. Horváthová Andrea Hematológia a transfuziológia, Nemocnica Dunajská Streda vedúci laborant

Praktické informácie

Kontakt

Nemocnica Dunajská Streda
Veľkoblahovská č. 23, 929 01  Dunajská Streda

Nachádzame sa v poliklinickej časti NsP, Pavilón A, 1. poschodie

ODBEROVÉ DNI

Utorok   07:00 – 11:00
Streda    07:00 – 11:00
Piatok    07:00 – 10:00

+421 (0) 31 5571 264

Objednať sa na vyšetrenie môžete telefonicky v pracovné dni v čase od 14:00 – do 15:00 hod.

Objednajte sa na odber online

OBJEDNAJTE SA
ONLINE