Hematológia a transfuziológia

Nemocnica Dunajská Streda

Odberové dni

  • Utorok 07:00 - 11:00
  • Streda 07:00 - 11:00

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 264

Nachádzame sa v poliklinickej časti NsP, Pavilón A , 1. poschodie

O oddelení

Hematológia a transfuziológia je medicínsky odbor skladajúci sa z časti klinickej, laboratórnej a výrobnej. Odbor hematológie sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, klinikou a liečbou ochorení krvi a krvotvorných organov a ich laboratórnou diagnostikou. Odbor transfuziológie sa zaoberá darcovstvom krvi, odberom krvi od darcov, výrobou krvných derivátov, diagnostikou, indikáciou a racionálnym využitím krvi.

Hematologické oddelenie je tvorené dvomi hematologickým ambulanciami, ktoré zabezpečujú ambulantnú starostlivosť a konziliárne služby pre oddelenia NsP pre pacientov s ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov.

Transfuziologické oddelenie pozostáva z imunohematologického laboratória a krvného skladu. Vykonáva imunohematologické vyšetrenia, zabezpečuje krvné prípravky pre oddelenia nemocnice, dohliada na indikáciu a racionálne využitie krvi.

Poznámka: V priestoroch HTO funguje pracovisko NTS zabezpečujúce vyšetrenie darcov krvi, odbery krvi a starostlivosť o DK .

Odber venóznej krvi od pacientov s antikoagulačnou liečbou / warfarinizovaný pacienti/ vykonávame v dňoch:

Utorok a streda: 07:20 – 11:00

Nadštandardné vyšetrenie s poplatkom 5,0  Eur. (Vyhodnotenie výsledku vyšetrenia na počkanie).

 

Praktické informácie

Personálne oddelenie

MUDr. Fekete Ladislav Hematológia a transfuziológia, Nemocnica Dunajská Streda primár

MUDr. Kiššová Anita Hematológia a transfuziológia, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Mgr. Horváthová Andrea Hematológia a transfuziológia, Nemocnica Dunajská Streda vedúci laborant