Novorodenecké oddelenie

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 248

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Rajzák Edit Pediatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda primár

MUDr. Brányiková Adriana Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Veselská Mária Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Veselský Anton Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Kántorová Tamara Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Zalka Zsolt Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Rákóczi Katalin Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

MUDr. Ferenciová Gabriela Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Morvayová Iveta Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda manažérka dennej zmeny

Podcast
Informácie pre mamičky