Novorodenecké oddelenie

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 248

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Brányiková Adriana Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Szemesová Denisa Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Rémayová Adriana Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Radványiová Katarína Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

PhDr. Parasztiová Valéria Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Bognár Angela Dipl. Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Madarász Veronika Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Bartalosová Lilla Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Morvayová Iveta Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda manažérka dennej zmeny

Podcast
Informácie pre mamičky