Urgentný príjem

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 486

Urgentný príjem - triážna miestnosť: 031 5571 486
Urgentný príjem - chirurgická ambulancia: 031 5571 110
Urgentný príjem - interná ambulancia: 031 5571 275
Urgentný príjem - neurologická ambulancia: 031 5571 275