Neurologická ambulancia

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

Kontakt

Veľkoblahovská č. 23
929 01  Dunajská Streda

+421 (0) 31 5571 492

O ambulancii

Ambulancia je súčasťou  oddelenia  centrálneho príjmu. Poskytuje diagnosticko-terapeutickú starostlivosť pre pacientov s akútnymi neurologickými ochoreniami, ktorí sú podľa ich zdravotného stavu poukázaní na hospitalizáciu alebo ošetrení na oddelení centrálneho príjmu.

AMBULANCIA PRE ZÁCHVATOVÉ OCHORENIA

Poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú a preventívnu starostlivosť pacientom so záchvatovými ochoreniami nervového systému /epilepsia a epileptické syndrómy, bolesti hlavy, neuralgie/.

Lekár: MUDr  Marta Feketeová
Sestra: Mária Méryová
Tel.: 031/5571 492

Ordinačné hodiny

Pondelok: 10:00 – 14:30
Utorok: 10:00 – 14:30
Streda: 10:00 – 14:30
Štvrtok: 10:00 – 14:30
Piatok: 10:00 – 14:30

Pacienti sa na vyšetrenie musia objednať.

AMBULANCIA PRE VERTEBROGÉNNE OCHORENIA

Poskytuje špecializovanú diagnosticko-terapeutickú s starostlivosť pacientom s ochoreniami chrbtice. V ambulancii sa realizuje  aplikácia medicínskeho ozónu /zmes O2-O3/, rôzne infiltračné techniky u pacientov s vertebrogénnymi ochoreniami  a s kompresívnymi neuropatiami /úžinové syndrómy/., reflexná liečba /rôzne blokády Rebox/.

Lekár: MUDr.  Andrej  Vermes
Sestra: Eleonóra Olléová, Iveta Wiedermanová sestra špecialistka
Tel.: 031/5571 314

Ordinačné hodiny

Utorok: 12:00 – 15:00
Štvrtok: 10:00 – 15:00

Pacienti sa na vyšetrenia musia objednať.

NEUROFYZIOLOGICKÁ AMBULANCIA

V ambulancii sa poskytujú vyšetrenia:

  • EEG /elektorencefalografia/ záznamy natívne s fotostimuláciou,  po spánkovej depriváci
  • EMG /elektromyografia/  – natívne EMG,  stimulačné EMG- vyšetrenie vodivosti senzitívnych a motorickýh nervov, dlholatentné odpovede , vyšetrenie repetitívnou stimuláciou, po ischemizácii
  • Zrakové /VEP/  a sluchové evokované potenciály /BAEP/

Lekári: MUDr. Marta Feketeová /EEG, evok. potenciály/
MUDr. Andrej Vermes  / EMG/
MUDr. Ágnes Gódányová /EEG, evok. potenciály/
MUDr. Jozef Lavu / EMG/
Sestra: Mária Méryová, špecializovaná sestra
Tel.: 031/5571 358

Elektrofyziologické vyšetrenia sa poskytujú pacientom hospitalizovaným i ambulantným.

Ultrazvukové vyšetrenie magistrálnych mozgových ciev/ Duplexná farebná sonografia/   pre hospitalizovaných pacientov
MUDr. Helena Slamková,  MUDr. Peter Vadkerti

Ordinačné hodiny pre ambulantných pacientov

EMG

Lekár: MUDr. Andrej Vermes

Utorok: 09:00 – 11:00
Štvrtok: 11:00 – 14:00

EEG

evokované potenciály podľa objednania

SYNAPSIS

Ordinačné hodiny

Pondelok: 07:20 – 15:50 MUDr. Ján Ruščák
Utorok: 07:20 – 15:50 MUDr. Ján Ruščák
Streda: 07:20 – 12:00 MUDr. Vermes Andrej, 12:00 – 15:50 MUDr. Vadkerti
Štvrtok: 07:20 – 15:50 MUDr. Ján Ruščák
Piatok: 7:20- 15:50 MUDr. Ján Ruščák

Kontakt: 031/5571 487

Personálne obsadenie

MUDr. Ruščák Ján Neurologická ambulancia, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Sárkányová Mária Neurologická ambulancia, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Sidóová Andrea Neurologická ambulancia, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Méryová Mária Neurologická ambulancia, Nemocnica Dunajská Streda sestra