Neurologická ambulancia

Nemocnica Dunajská Streda

Ordinačné hodiny

  Kontakt

  Veľkoblahovská č. 23
  929 01  Dunajská Streda

  +421 (0) 31 5571 492

  O ambulancii

  Ambulancia je súčasťou oddelenia centrálneho príjmu. Poskytuje diagnosticko-terapeutickú starostlivosť pre pacientov s akútnymi neurologickými ochoreniami, ktorí sú podľa ich zdravotného stavu poukázaní na hospitalizáciu alebo ošetrení na oddelení centrálneho príjmu.

  AMBULANCIA PRE ZÁCHVATOVÉ OCHORENIA

  Poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú a preventívnu starostlivosť pacientom so záchvatovými ochoreniami nervového systému (epilepsia a epileptické syndrómy, bolesti hlavy, neuralgie).
  Lekár: MUDr. Marta Feketeová
  Sestra: Mária Méryová
  Tel.: 031/5571 492

  Ordinačné hodiny

  Pondelok: 10:00 – 14:30
  Utorok: 10:00 – 14:30
  Streda: 10:00 – 14:30
  Štvrtok: 10:00 – 14:30
  Piatok: 10:00 – 14:30

  Pacienti sa na vyšetrenie musia objednať.

  AMBULANCIA PRE VERTEBROGÉNNE OCHORENIA

  Poskytuje špecializovanú diagnosticko-terapeutickú starostlivosť pacientom s ochoreniami chrbtice.

  V ambulancii sa realizuje

  • aplikácia medicínskeho ozónu (zmes O2-O3)
  • rôzne infiltračné techniky u pacientov s vertebrogénnymi ochoreniami a s kompresívnymi neuropatiami (úžinové syndrómy)
  • reflexná liečba (rôzne blokády Rebox)

  Lekár: MUDr. Andrej Vermes
  Sestra: Eleonóra Olléová, Iveta Wiedermanová sestra špecialistka
  Tel.: 031/5571 314

  Ordinačné hodiny

  Utorok: 12:00 – 15:00
  Štvrtok: 10:00 – 15:00

  Pacienti sa na vyšetrenia musia objednať.

  NEUROFYZIOLOGICKÁ AMBULANCIA

  V ambulancii sa poskytujú vyšetrenia:

  • EEG (elektorencefalografia) záznamy natívne s fotostimuláciou,  po spánkovej depriváci
  • EMG (elektromyografia) – natívne EMG, stimulačné EMG – vyšetrenie vodivosti senzitívnych a motorickýh nervov, dlholatentné odpovede, vyšetrenie repetitívnou stimuláciou, po ischemizácii
  • Zrakové (VEP) a sluchové evokované potenciály (BAEP)

  Lekári: MUDr. Marta Feketeová (EEG, evok. potenciály)
  MUDr. Andrej Vermes  (EMG)
  MUDr. Ágnes Gódányová (EEG, evok. potenciály)
  MUDr. Jozef Lavu (EMG)
  Sestra: Mária Méryová, špecializovaná sestra
  Tel.: 031/5571 358

  Elektrofyziologické vyšetrenia sa poskytujú pacientom hospitalizovaným i ambulantným.

  Ultrazvukové vyšetrenie magistrálnych mozgových ciev (Duplexná farebná sonografia) pre hospitalizovaných pacientov
  MUDr. Peter Vadkerti

  Ordinačné hodiny pre ambulantných pacientov

  EMG

  Lekár: MUDr. Andrej Vermes

  Utorok: 09:00 – 11:00
  Štvrtok: 11:00 – 14:00

  EEG

  evokované potenciály podľa objednania

  SYNAPSIS

  Ordinačné hodiny

  Pondelok: 07:20 – 15:50 MUDr. Ján Ruščák
  Utorok: 07:20 – 15:50 MUDr. Ján Ruščák
  Streda: 07:20 – 12:00 MUDr. Vermes Andrej, 12:00 – 15:50 MUDr. Vadkerti
  Štvrtok: 07:20 – 15:50 MUDr. Ján Ruščák
  Piatok: 7:20- 15:50 MUDr. Ján Ruščák

  Kontakt: 031/5571 487

  Náš tím

  MUDr. Kovácsová Katarína Neurologická ambulancia, Nemocnica Dunajská Streda lekár

  MUDr. Ruščák Ján Neurologická ambulancia, Nemocnica Dunajská Streda lekár

  Sidóová Andrea Neurologická ambulancia, Nemocnica Dunajská Streda sestra

  Méryová Mária Neurologická ambulancia, Nemocnica Dunajská Streda sestra